Pasientreiser

Her kan du lære hvordan du rekvirerer pasientreiser via EG Pasientsky-plattformen.

I EG Pasientsky kan du enkelt bestille transport via Pasientreiser. Vi kopierer de detaljene Pasientreiser trenger så du enkelt kan gjennomføre rekvisisjonen hos Pasientreiser.

Når rekvisisjonen er ferdig kopierer vi rekvisisjonsnummer automatisk inn i Timeboken og markerer timen med et transport-ikon.

Konfigurasjon

Dere må legge inn følgende informasjon:

  • Brukerstedsnummer: Dette er klinikkens HER-ID.

  • Brukerstedpassord: Dette opplyses av Pasientreiser.

  • Rekvirent ID: Dette opplyses av Pasientreiser.

Bruk av Pasientreiser

Under kan du se hvordan du kan bruke Pasientreiser:

Bruk av pasientreiserHvor

Bestille pasientreiser ved ny time

I Timebok, når du oppretter en ny time, huk av på Bestilling pasientreiser.

Klikk for å forstørre

Bestille pasientreiser ved eksisterende time

Åpne Pasientreiser (i en ny fane)

• Fra pasientkortet (se hvor)

Finne rekvisisjonsnummer

• På timen i Timebok

• I pasientkortet i fanen Transport (se hvor)

Mark rekvisisjon som avbestilt

Ofte stilte spørsmål

Det er noen pasienter jeg ikke har mulighet til å rekvirere pasientreise for - hva kan være årsaken? Pasienten må være registrert med fullt fødselsnummer for at man skal kunne bestille transport til pasienten.

Hvorfor kommer det opp feil eller ingen rekvirent når jeg forsøker å bestille? Systemet velger automatisk eieren av timeboken hvor timen er oppført. Ønsker du at riktig behandler (rekvirent) skal komme opp automatisk, må du sørge for at behandleren står som eier av timeboken du bestiller i.

Hvorfor får jeg ikke valgt riktig behandler til å rekvirere pasientreisen? For at behandler skal komme opp som rekvirent, må du sørge for rekvirent-ID er lagt inn på behandleren. Gå til Konfigurasjon og instillinger modulen og Transport. Legg inn rekvirent-ID ved navnet til den ansatte.

Hvorfor får vi ikke opp Transport under Klinikkmodulen? Klinikken må være medlem av Norsk Helsenett og HER-ID må være registrert på klinikken. Send informasjon om deres NHN-medlemskap til PasientSky Support dersom dette ikke er gjort.

Vi bruker PT-nummer som brukerstedsnummer. Hva gjør vi da? Kontakt Pasientreiser for å få knyttet deres Pasientreiser-konto fra PT-nummer til HER-ID.

Pasienten får ikke avbestilt timen i appen eller pasientportalen? Timer som har tilknyttet pasienttransport vil ikke kunne avbestilles online av pasienten. Hvis pasienten ønsker å avbestille timen må de ringe, slik at klinikken kan se at timen har tilknyttet pasienttransport.

Adressen til klinikken/behandler kommer ikke opp i NISSY (Pasientreiser), hva må jeg gjøre? Dere må selv kontakte Pasientreiser, slik at de kan sørge for at denne informasjonen kommer opp automatisk.

Last updated