Begreper

For deg som er helt ny på plattformen vår vil det være noen nye begreper som kan være greie å lære seg, her lister vi opp disse med forklaring.

Modul: Et modul er de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Plattformen er modulbasert og hva som vises hos deg er avhengig av hvilke moduler din klinikk har valgt å ta i bruk. For en fullstendig oversikt over våre produkter og tjenester kan du se vår nettside.

Widgets: En widget er et nyttig miniprogram, for eksempel en oversikt over dine timer i dag, innkommende dialoger i din innboks eller innkommende telefonsamtaler. Widgets aktiveres etter eget ønske og følger deg rundt i grensesnittet.

Regningskort: Et regningskort er betalingsgrunnlaget til en pasient, Helfo eller forsikringsselskap. Et regningskort lages etter pasientens besøk eller etter handlinger du har utført rundt pasienten, og bygges opp av de takstene du vanligvis tar.

Samleregning: En samleregning er et regningskort som har status som "utkast" eller "betal senere". Dette kan være nyttig for å samle opp regninger og fakturere de samlet enten mot pasient, instans eller f.eks en bedrift.

Pasientkort: Pasientkortet er stedet der all administrativ data rundt pasienten samles. Dette kan være info om tidligere, kommende eller avlyste timer, dialoger, meldinger, samtykke, forsikringskrav, relasjoner, sosialinformasjon, fastlege, kontaktinformasjon m.m

Søkefelt: Dette er stedet du kan søke etter ulike pasienter med tilknytning til klinikken, samt bedrifter.

VoiP: VoiP står for Voice over Internet Protocol og refererer til vårt telefoni-system.

Timetyper: Timetyper er de tjenestene klinikken/behandleren leverer. En timetype kan altså være de ulike behandlingene du tilbyr pasientene.

Ukemal: En ukemal er en mal over din arbeidsuke. Ofte har hver behandler sin egen måte å arbeide på, og gjennom ukemalen kan du definere dette.

Arbeidsplan: En arbeidsplan er planen for hvordan du som behandler skal arbeide fremover. Ofte planlegger man flere måneder frem i tid. Du bruker da ukemalen og bygger opp de ulike ukene i året.

Kontekst: Kontekst er en sammenheng noe befinner seg i, du kan være i kontekst av deg som behandler, klinikken, administrator, pasienten eller i kontekst av ulike moduler. Ved å klikke på navnet ditt oppe til høyre kommer du til det vi kaller for kontekstvelgeren. Her kan du velge ulike kontekster f.eks ulike klinikker du arbeider på (om du arbeider på flere).

Last updated