Dine innstillinger

Fra kontekstvelgeren har du tilgang til egne profilinnstillingene. Åpne innstillingene ved å klikke Vis profil (se hvordan).

Basis

Under fanen Basis kan du:

  • Redigere personlig informasjon. Dette vil gjelde for hele plattformen, så det er viktig å sjekke at informasjonen her er riktig. Husk å lagre dersom du endrer informasjonen.

  • Sette opp mobilpålogging dersom du ønsker dette (se hvordan).

Ansettelser

Ansettelser viser en oversikt over alle klinikkene du er ansatt på. Du ser hva slags stilling du har på de ulike klinikken, samt ansettelsesperiode.

Aktiv kontekst

Fra Aktiv kontekst finner du en oversikt over hvilken stilling, hvilke grupperr, og hvilke funksjoner du har på den klinikken du jobber på akkurat nå.

Forsikringsavtaler

For behandlere som har forsikringsmodulen, vil kolonnen forsikringsavtaler være tilgjengelig. Her kan behandleren legge inn egne forsikringsavtaler de har, frittstående, på eget organisasjonsnummer.

Behandlers organisasjonssnummer må oppføres i Basis-fanen.

Brukerinnstillinger

Fra Brukerinnstillinger kan hver enkelt bruker på klinikken skru av og på kommunikasjonstypene for sin egen bruker. Klikk her for å lese mer.

Personlig kontekst

I Personlig kontekst finner du ditt regnskap, dersom du har dette gjennom Convene. Dersom du har spørsmål rettet til regnskapet eller terminal, kan du ta direkte kontakt med Convene.

Last updated