Legg til fil

Lær hvordan du kan laste opp en ny fil i journalen.

Du kan enkelt laste opp filer i den løpende journalen til pasienten. På denne måten trenger du ikke ha filene lagret lokalt på din PC, og filene kan enkelt forhåndsvises direkte inne på plattformen.

I et Behandlingsnotat,

  1. Velg Legg ved fil fra listen.

Et nytt vindu vil åpne seg, her kan du søke etter filen lokalt på PC'en din.

Etter du har funnet filen klikker du på Lagre og filen vil nå være lagret på det aktuelle journalnotatet i den løpende journalen.

Du kan forhåndsvise filen ved å holde musepekeren over den, eller klikke deg inn på den.

Migrerte filer fra tidligere system vil også lagres på denne måten.

Hvilke filformater støtter vi?

Vi støtter forhåndsvisning av flere filtyper. Filtyper som ikke er på denne listen vil kunne lastes ned og åpnes lokalt på din PC.

  • Dokumenter: pdf, doc, docx, csv, xls, xlsx, xlr, rtf, odt, txt, ott, ods, ppt, key, pages

  • Bilder: jpeg, jpg, png, gif, tiff, tif, bmp

  • Videoer: avi, m4v, mov, mp4, mpg, wmv, mpeg, aac

Last updated