E-konsultasjoner

Konfigurasjon

Gå til KonfigurasjonsmodulenPost-modulenKommunikasjonstyper.

Hvis E-konsultasjon ikke står i listen, trykk på Legg til.

Det er kun Klinikkadministrator som kan konfigurere e-konsultasjon for klinikken.

Anbefalte innstillinger for e-konsultasjoner

Avsender

Vi anbefaler å velge Alle pasienter. Dette betyr at alle pasienter kan finne klinikken og deg som behandler. Dersom du har brukt vår plattformen fra før, kan du bruke Alle pasienter på klinikken for å begrense hvilke pasienter som kan sende meldinger. Dette forutsetter at pasientene allerede er lagt til på klinikken.

Mottakerkriterier

Trykk på legg til og velg rollen Lege (eller annen aktuell rolle). Dette gjør at alle brukere i den gitte rollen vises for pasienter som skal sende e-konsultasjon (se hvordan).

Pasientens fastlege er valgt som standard når e-konsultasjoner aktiveres. I dette tilfelle vil pasienten kun få opp sin egen fastlege når de sender e-konsultasjoner.

Hvis du ønsker at andre skal kunne ha tilgang til å lese disse meldingene, må feltet Privat endres fra Ja til Nei.

Alle e-kosultasjoner som sendes inn før denne innstillingen er endret vil aldri være tilgjengelig for andre enn mottakeren. Hvis dere ønsker at de skal være synlig for andre på klinikken bør det endres med en gang e-konsultasjon settes opp.

Andre valg

De andre valgene i konfigurasjonen er automatisk satt basert på hvordan de fleste kundene våre jobber. Derfor kan du gå videre til Oppdater når du er ferdig.

E-konsultasjon er nå klar til å brukes.

Se og svare e-konsultasjoner

Gå til Post-modulen -> Innboks.

Klikk på meldingen i innboksen for å åpne og lese den.

Du kan holde musepekeren over et vedlegg for å forhåndsvise det, eller klikke på det for å vise i full størrelse (se hvordan).

Skriv inn ditt svar, og velg:

  • Svar og avslutt gjør at pasienten ikke kan svare deg tilbake på meldingen

  • Videresend for å sende meldingen til en annen behandler på klinikken

  • Svar om du ønsker at pasienten skal kunne svare deg tilbake

Pasientene kan motta en varsling når dere svarer på e-konsultasjoner på SMS, e-post eller som push-varsel. SMS-varsling (inntil 160 tegn) koster 1,01 kr per varsling (ekskl. mva.), og må aktiveres av oss i EG Pasientsky.

Merk at dersom du skriver en beskjed når du videresender, blir beskjeden også sendt til pasient. Les hvordan du kan behandle post fra pasient.

Ofte stilte spørsmål

Får pasientene beskjed om at e-konsultasjon koster penger?

Ja. Når pasientene sender e-konsultasjoner til behandleren sin får de opp en beskjed om at det kan påløpe en egenandel. De må bekrefte at de har lest beskjeden.

Hvor finner jeg avsluttede e-konsultasjoner?

  • Fra journalen kan du enkelt klikke på Post fra journalen. Her finner du all korrespodanse om og med pasienten.

  • Gå til Post-modulen -> Arkiv. Så finner du alle avsluttede og lukkede e-konsultasjoner.

  • Når pasienten er aktivert i søkefeltet, apen pasientkortet (trykk Alt + P), og trykk på Post i menyen (se hvor).

Kan jeg se om pasienten har lest svaret mitt?

Gå til Post-modulen og finn meldingen. Under deltakere indikerer en grønn prikk at deltakeren har lest meldingen, og en gul prikk indikerer at meldingen er ulest.

Lest betyr at pasienten har åpnet e-konsultasjonen, ikke bare at de har lest varslingen om meldingen.

Hvordan vet jeg at pasienten får svaret mitt?

Pasienten må ha registrert et mobilnummer eller en e-post for at du skal kunne sende de en melding. Hvis pasienten mangler noe av det ovenstående får du varsling om at du ikke kan sende meldingen til pasienten i det du forsøker å sende den.

Slettes e-konsultasjonene etter en tid?

Nei, de slettes aldri. Dette betyr i praksis at du kan skrive e-konsultasjoner uavhengig av ditt journalsystem, og dokumentere e-konsultasjonen senere når du har tilgang til journalsystemet.

Hvordan skrur jeg av e-konsultasjoner?

Gå til KonfigurasjonsmodulenPost-modulenKommunikasjonstyper. Trykk på krysset for å fjerne meldingstypen (se hvordan). Merk at dette gjelder for hele klinikken

Du kan også stenge e-konsultasjon for kun deg selv som bruker. Gå til din profil fra kontekstvelgeren, klikk på Brukerinnstillinger og Deaktiver.

Hvordan sette opp vikarfunksjon for e-konsultasjoner?

For å kunne legge til vikar på en bruker må den som skal gjøre det være administrator. Les mer her.

Last updated