Timeforespørseler

En timeforespørsel er en forespørsel pasienten sender til klinikken. Selve konsultasjonen settes opp i det journalsystemet dere bruker.

Oppsett

Sett først opp hvem som skal vises til pasienten når de forespørr en time:

  1. Klikk på Legg til.

  2. Velg fra de forskjellige kriteriene, og klikk Lagre. Det er her du velger om det er spesifikke ansatte, stillinger, grupper eller funksjoner som skal være det som vises til pasientene. Eksempel: Jeg velger gruppen Leger. Da vil pasientene se Leger når de sender forespørsler.

  3. Ønsker du å ekskludere spesifikke ansatte, søk i søkefeltet og velg fra listen.

For å se spesifikke ansatte som er truffet av kriteriene som er satt opp, klikk på Ansatte i kriteriene.

Behandle forespørsler

Klikk på Timebok-modulen og velg Forespørsler fra undermenyen. Åpne forespørselen ved å klikke på den.

Her vil du se ønsket dato, ønsket tidspunkt, og hvilken behandler pasienten ønsker time hos.

Godkjenn forespørsel er automatisk huket av. Velg så hvilken behandler pasienten skal få time hos, og tidspunkt for timen. Legg eventuelt til en kommentar som er synlig for pasienten i appen og pasientportalen. Har du aktivert varslinger, vil pasienten motta dette når timen er bekreftet.

Ønsker du å avslå timeforespørselen, huker du av for Avslå forespørsel. Legg til en kommentar som er synlig for pasienten om hvorfor du avslår om du ønsker det.

Klikk på Svar når du er klar.

Alle håndterte forespørsler, både om de er godkjent eller avslått, vil du finne under Håndterte forespørsler fra undermenyen. Du vil tydelig se hvilke forespørsler som er godkjent og hvilke som er avslått.

Avlyse godkjent forespørsel

Klikk på Timebok-modulen og velg Håndterte forespørsler.

Under kolonnen Handlinger ser du et rødt kryss. Klikk på denne og Bekreft for å avlyse en godkjent forespørsel.

Forespørselen endrer da status fra Godkjent til Avbestilt av personell.

Dersom det er pasienten som selv avbestiller, vil statusen være Avbestilt av pasient.

Last updated