Zafena

Zafena har utviklet en løsning for å rapportere lab-resultater i strukturert format. Med arbeidsstasjonen kan du ved hjelp av strekkoder raskt sende resultater inn i Hove Total.

Zafena støtter et stort utvalg av måleinstrumenter og hver arbeidsstasjon kan kobles til flere ulike instrumenter samtidig. Klikk her for å få en fullstendig liste over instrumenter som Zafena støtter.

Forberedelser

Systemkrav

Merk at arbeidsstasjonen kan kobles til internett via wifi, men vi anbefaler at du bruker kabel for å sikre en stabil internett-tilkobling. Det er ingen andre maskinvarekrav for å benytte integrasjonen.

Zafena kommuniserer med plattformen gjennom skyen, så det kan benyttes valgfritt operativsystem. Kontakt Zafena om hvordan arbeidsstasjonen passer til din klinikk.

Oppsett

Legg til Zafena arbeidsstasjon

Når arbeidsstasjonen er klar, følg stegene nedenfor;

 1. Klikk Legg til integrasjon og velg Zafena arbeidsstasjon.

 2. Legg til et valgfritt navn på arbeidsstasjonen. Har du flere arbeidsstasjoner anbefaler vi å gi de unike navn. Trykk Oppdater.

 3. Nå får du opp to strekkoder på skjermen - en for brukernavn og en for passord. Bruk skanneren på arbeidsstasjonen til å skanne feltene for å koble arbeidsstasjonen til plattformen. Aktiveringen har vært vellykket når det vises "Ja" under Klar status (se eksempel).

Bruk

Arbeidsflyt med Zafena

Hver klinikk kan ha forskjellig arbeidsflyt, men en enkel arbeidsflyt vi anbefaler er som følger;

 1. Intern lab-rekvisisjon opprettes og sendes av en rekvirent. Skal lære hvordan du oppretter en intern lab-rekvisisjon, klikk her for å lese mer.

 2. Når prøven er analysert brukes Zafena arbeidsstasjon for å legge resultatet til i rekvisisjonen før det sendes som lab-resultat tilbake til rekvirenten. Du kan lese hvordan du legger til lab resultat med Zafena nedenfor.

Legg til lab-resultat med Zafena

Merk at du kan få inn resultater fra ulike instrumenter inn i samme rekvisisjon. Du kan legge inn resultater manuelt dersom det er analyser i rekvisisjonen som ikke får inn resultater fra Zafena.

Slik legger du til resultater med Zafena;

1. Åpne rekvisisjonen der resultat fra Zafena skal importeres.

2. Klikk på knappen Skriv ut pasient-ID (se hvor).

Da vil arbeidsstasjonen skrive ut en lapp med en strekkode som inneholder dagens dato, rekvisisjonens ID-nummer, pasientens navn og fødselsnummer.

3. Skann strekkoden på det instrumentet som skal analysere prøven. Deretter skanner du lappen for å knytte det til riktig rekvisisjon.

Når analyseringen er ferdig vil resultatene da vises på arbeidsstasjonen.

4. Dette steget er valgfritt. Dersom du ikke har godkjenningsprosessen satt opp, f.eks. skanning av godkjenn eller kvittering etter godkjenning, kan du hoppe over til det neste steget.

Hvis godkjenningsprosessen er satt på, kan du gjennomgå resultatene og skanne strekkoden for "godkjenn" eller "ikke godkjenn". Skanner du "godkjenn" vil du få en kvittering med resultatene skrevet ut av arbeidsstasjonen og resultatene blir lagt til i rekvisisjonen. Det vises også på skjermen at overføring av data er utført.

5. Åpne rekvisisjonen og klikk Send resultat for å sende det til rekvirent for signering.

Noen analyser tar lengre tid enn andre, derfor vil lappen med pasient-ID være gyldig resten av dagen dersom arbeidsstasjonen ikke blir restartet, oppdatert eller slått av.

Per i dag vil du ikke kunne bruke referanseverdier på plattformen i kombinasjon med resultater importert fra Zafena. Du kan se resultatene på arbeidsstasjonen. Zafena vil markere avvikende verdier som er urealistisk lave eller høye med L eller H bak resultatene.

Få oversikt over resultater

 • Alle resultater som hvert instrument gir vil bli lagt inn i rekvisisjonen. Det betyr at dersom du rekvirerer tre analyser, U-Erytrocytter, U-Leukocytter og U-Ketoner (semikvantitativt) og instrumentet gir 8 resultater kommer alle de 8 analysene inn i lab-rekvisisjonen. De som du har rekvirert vil ha blå bakgrunn. Se på eksempelet over.

 • Dersom det ikke finnes en NLK kode blir resultatet lagt til i LOINC format.

 • De rekvirerte analysene legges til først og deretter følger resten av analysene som maskinen gir.

 • Når du har sendt lab-resultat og det er signert av rekvirenten blir de lagt til i lab-arket til pasienten.

Slette uønskede analyser

Vil du ha kun rekvirerte analyser, kan du fjerne enkeltanalyser før de blir sendt.

 • Velg analysen du vil fjerne og trykk på Backspace eller Delete som vanlig.

 • Du kan også fjerne resultater fra kolonnen Resultat, så det ikke blir inkludert når du sender lab-resultater.

Merk at etter lab-resultater har blitt sendt, kan de ikke slettes individuelt. Les hvordan lab-resultat kan slettes her.

Ofte stilte spørsmål

Jeg har andre apparater enn de som er oppgitt på Zafenas produktside, kan de integreres med plattformen? Du kan se hvilke instrumenter Zafena støtter her. Vi anbefaler å høre med Zafena om du har andre instrumenter som du lurer på.

Hvordan ser jeg referanseverdier på importerte verdier? Per i dag vil du ikke kunne legge til referanseverdier, dette er bare tilgjengelig når du fører inn resultater i interne rekvisisjoner.

Hvordan vet lab personalet hvilke tester de skal analysere? Vi anbefaler klinikkene å bruke interne-rekvisisjoner for å kommunisere hvilke tester som skal utføres. Les mer her.

Merk at resultatene fra Zafena er uavhengig av hva som blir rekvirert i intern lab.

Kan jeg slette resultater som ikke er rekvirert? Om du kun vil ha de resultatene som er rekvirert kan du klikke på resultatet som du ikke vil ha og slette det før du sender resultatet (se hvordan).

Hvordan kan jeg fikse lab-resultat som jeg har sendt feil? Du kan ikke endre lab-resultater når de allerede er sendt. Du kan opprette en ny lab-rekvisisjon for lab-analysen og slette den tidligere lab-rekvisisjonen. Deretter kan du skanne og sende lab-resultatet på nytt. Les om hvordan du kan slette og opprette en ny lab-rekvisisjon.

Last updated