Innsynslogg

All trafikk på plattformen blir sporet. Innsynsloggen gir deg oversikt over:

Du finner innsynsloggen i klinikkmodulen (se hvor). Her vil du ha disse visningsalternativene:

  • Per pasient viser hendelsene på denne pasienten. Ansatte vil se sin egen trafikk, mens klinikkadministrator kan se all trafikk.

  • Per ansatt viser hendelsene som er registrert per ansatt. Ansatte vil se sin egen trafikk, mens klinikkadministrator kan se for alle ansatte.

Her er noen funksjoner som er felles for begge:

  • Det er flere filtermuligheter basert på hvilke handlinger, kategorier og hvilke tidsrom eller periode du ønsker å se resultat fra (se hvordan).

  • Det er mulig å skrive ut innsynsloggen. Av personvernårsaker vil pasienten være markert med initialer og fødselsdato (se hvor).

I oversikten vil det markeres om du som bruker har vært imitert når handlingen ble gjennomført. Det er kun ansatte i EG Pasientsky som kan gjøre dette ved konkrete support eller migreringshenvendelser.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg se innsynsloggen fra tilbake i tid? Innsynsloggen starter fra tidspunktet vi lanserte tjenesten. Dette har du oversikt over ved valg av tidsperiode i filterene.

Fører den også hendelser om jeg benytter snarveier/hurtigtaster, f.eks. ALT+P? Ja, hendelsene vil fortsatt vises i innsynsloggen når du har benyttet snarveier.

Kan en ansatt filtrere trafikken til andre ansatte? Nei, det er bare administrator på klinikken som kan se andre ansattes trafikk.

Hvordan aktiverer vi innsynslogg? Innsynslogg er en del av alle pakker og derfor tilgjengelig for alle brukere.

Last updated