Varsling til pasient

Har dere aktivert pasientvarslinger, vil pasienten motta et varsel når det sendes melding til pasienten. Hvilken type varsel pasienten mottar, er avhengig av hvilken kontaktinformasjon som er oppgitt i pasientportalen eller appen.

Les mer om hvordan aktivere varslinger for pasienter i post-modulen.

Last updated