Tjenestebasert adressering

EG Pasientsky har støtte for tjenestebasert adressering.

Tjenestebasert adressering brukes i elektroniske meldinger via Norsk Helsenett.

Ved tjenestebasert adressering skjer samhandlingen på virksomhetsnivå i stedet for på personnivå. Meldingene adresseres til standardiserte adresser, såkalte tjenestetyper, som hver klinikk registrerer i NHN Adresseregisteret. Dette gjør det enklere for helsepersonell å finne riktig mottaker når dere skal sende en elektronisk melding.

For å kunne sende en melding til en tjeneste på en annen klinikk eller instans, forutsetter det at de benytter tjenestebasert adressering. Har instansen ikke satt det opp, må du søke etter den aktuelle behandleren du ønsker å sende til. Dette gjelder også din egen instans.

Konfigurasjon

Ønsker man å ta i bruk tjenestebasert adressering må dette settes opp korrekt i NHN sitt adresseregister. Kontakt NHN for bistand til dette.‌

Når tjenestetypene er registrert i NHN Adresseregisteret, vil de reflektere i journalsystemet.

I NHN Adresseregisteret kan det være satt opp flere tjenestetyper enn de klinikken kan bruke, for eksempel hvis klinikken er kommunal og oppført under en kommune. I journalsystemet vil du kun se og ha tilgang til tjenestetypene klinikken kan være mottaker og avsender av.

Dere kan velge hvilke ansatte på klinikken som skal være deltakere i hver enkelt tjenestetype (eksempel: fysioterapi).

  1. Åpne Konfigurasjonsmodulen og gå til Tjenestebasert adressering.

  2. I listen vises de ulike tjenestetypene og tjenestens HerID.

  3. Under Deltakere, legg til ansatte som skal motta og sende meldinger innenfor tjenestetypen og HerID-en. Dere kan velge deltakere basert på rolle, stilling (enkelte ansatte) eller egendefinerte grupper for hver enkelt tjenestetype (se hvordan).

Anbefalinger for oppsett av deltakere:

  • Er dere flere ansatte med samme rolle, anbefaler vi at dere velger rollen som deltaker. Dette sikrer også at nye ansatte med rollen automatisk får tilgang til meldingene.

  • Tilbyr flere ansatte samme tjeneste, legg alle disse inn i en gruppe og velg gruppen som deltaker. Dersom det for eksempel er en tverrfaglig klinikk der en fysioterapeut og en manuell terapeut skal motta meldinger for samme tjeneste, opprett en gruppe med disse brukerne og velg gruppen som deltaker (se hvor).

  • Én ansatt kan velges som deltaker på flere tjenester og HerID-er.

Klinikken som reservetjeneste

Klinikken vil også vises som en egen tjeneste i listen. Dette er en reserveløsning for å samle opp innkommende meldinger. Hvis en melding sendes til en deltaker som ikke har blitt konfigurert, er fjernet, ikke jobber på klinikken lengre eller lignende, så sendes meldingen til denne tjenesten i stedet.

Velg deltakere på reserveløsningen for å sikre at meldinger alltid kommer frem til klinikken. Her kan du velge enten én bruker eller en gruppe. Det forutsetter at brukeren har Her-ID eller at minst en i gruppen har Her-ID.

Send og motta meldinger til og fra tjeneste

Dersom klinikken benytter tjenestebasert adressering, kan du som bruker motta og sende meldinger til og fra tjenestene du er satt opp som deltaker av.

Eksempel: Dere har satt opp en tjenestetype dere kaller Fysioterapi. Du er oppført som deltaker i denne tjenesten. Da har du også mulighet til å sende en melding med denne tjenesten som avsender.

Du vil kun ha mulighet til å sende meldinger fra tjenestetyper du selv er deltaker i.

Send melding fra tjeneste

Åpne en elektronisk melding, for eksempel en dialogmelding. I avsenderfeltet vil du få den eller de tjenestene du selv er deltaker i.

Avsenderen du brukte sist er valgt som standard. Behold den eller velg en annen, og fyll ut de resterende feltene.

I undermenyen til venstre kan du lese mer om hver type melding.

Motta melding

Meldinger som er sendt til tjenester du er deltaker i mottas på samme måte som meldinger direkte til deg. Les mer om mottak av meldinger.

Ofte stilte spørsmål

Dersom klinikken har tjenestebasert adressering og jeg er deltaker i en tjeneste, kan jeg fortsatt sende meldinger fra meg personlig (personbasert adressering)? Ja, det kan du. Det ene utelukker ikke den andre. Du kan ha både tjenestebasert adressering og personbasert adressering, eller én av hver.

Last updated