Endringslogg 2023

Les mer om oppdateringer og endringer for helsepersonell og pasienter som bruker PatientSky-plattformen.

Endringslogg 21.12.2023

Systemforbedring ⚙️

Vi har implementert en løsning for å forbedre plattformstabilitet. Dette medfører at det kan være midlertidig avvik mellom antall meldinger i postkassen og det som vises i telleren.

Det er viktig å merke seg at meldinger fortsatt kommer inn i postkassen som vanlig, og telleren vil automatisk oppdatere seg hvert 4. minutt.

Dette tiltaket er designet for å umiddelbart forbedre systemytelsen mens vi jobber med flere større tiltak for å øke ytelsen ytterligere.

Endringslogg 13.12.2023

Få bedre kontroll på regningskort med ny varsling på regningskort

Dette vil hjelpe deg med å unngå duplisering av regningskort som allerede er opprettet.

Du kan klikke på hvert regningskort for å se detaljer. Les her om du vil endre eller rette regningskort som er betalt eller fakturert.

For regningskort som er satt som utkast eller for senere betaling, kan du kan klikke på regningskortet du ønsker å jobbe videre med eller du kan velge å opprette et nytt regningskort.

Du kan lese mer om oversikt over regningskort for dagens dato her.

Endringslogg 07.12.2023

HP Link er nå klar til bruk

Ved integrasjon med HP Link har dere mulighet til elektronisk rekvirering til alle sykehuslaboratoriene i Midt-Norge.

Pilotering har vært vellykket, og HP Link er nå klar til bruk.

Du må ta kontakt med oss for å aktivere integrasjonen til HP Link. Merk at du trenger Windows 10 eller nyere og Mac/iOS foreløpig ikke støttes. Du kan lese mer om systemkrav på HP Links supportside her.

Når din klinikk har HP Link aktivert vil du finne den fra listen under Ny rekvisisjon (se eksempel ovenfor).

Les om hvordan du kan bruke HP Link her.

Endringslogg 06.12.2023

 1. Meldingsflyten for eksterne lab-rekvisisjoner som ble endret den 4. desember er endret tilbake

Vi gjorde endringer i meldingsflyten den 4. des slik at rekvisisjoner for eksterne lab-integrasjoner som Fürst Forum, DIPS Interactor, DIPS Interactor Sky og HP Link ikke skulle komme inn i deres innboks.

Årsaken til endringen var å lette arbeidsmengden deres. Vi har fått tilbakemeldinger fra dere, og vi setter stor pris på dem.

Derfor er denne endringen nå reversert. Dere vil igjen finne rekvisisjoner fra Fürst Forum og DIPS Interactor i deres innboks som normalt.

 1. Forbedring til Automatiske takster

Vi har oppdatert automatiske takster slik at samme takst blir gruppert i samme ordrelinje på regningskortet. Dette vil bedre flyten for sending av HELFO-oppgjøret hvor automatiske takster er brukt.

Les mer om Automatiske takster her.

 1. Søk-knapp er lagt til på Ubetalt-rapport

Vi har lagt til Søk-knappen på begge faner, Ubetalte fakturaer og Ikke fakturerte, under Ubetalt-rapport (se hvor).

Når du er inne i Ubetalt-rapporten hentes automatisk oversikten for den aktuelle bruker sitt regnskap. Dersom du endrer noen av parametrene i rapporten må du trykke på Søk-knappen for å vise endringene.

Les mer om Ubetalt-rapport her.

Endringslogg 31.10.2023

Vi har gjort forbedringer på fastlegeliste slik at du nå kan få oversikt over alle endringer på din liste etter synkronisering med Fastlegeregisteret (FLR). Du får nå informasjon om hvem som er fjernet og lagt til, samt årsaken.

En ny funksjonalitet for bedre oversikt

 • Sist oppdatering viser siste synkroniseringen som inneholder endringer (se eksempel). Du kan velge en annen synkroniseringsdato ved å trykke på nedtrekksmenyen, men vær oppmerksom på at kun synkroniseringer som førte til endringer på listen vises her.

 • Fastlegeliste oversikten har tre faner:

  • Nåværende pasienter gir oversikt over alle pasienter på fastlegelisten per dags dato, samt hvor lenge de har vært på listen.

  • Innkommende pasienter gir oversikt over pasienter som er lagt til på synkroniseringsdatoen, samt årsaken.

  • Utgående pasienter gir oversikt over pasienter som er fjernet fra listen på synkroniseringsdatoen. Årsak vises bare i tilfeller der pasienten ikke har blitt flyttet til en annen fastlegeliste.

 • Totalt antall pasienter i fanen vises på høyre side.

 • Du kan bruke søkefeltet for å søke etter en spesifikk pasient.

Du kan lese mer om Pasientliste her.

Endringslogg 26.09.2023

 • Oppdatering på PatientSky-appen

 • En liten endringer til forsikringordre

Forsikringsordren kan krediteres frem til 23:00 samme dag, deretter blir faktura sendt og kravet kan ikke krediteres uten at du også sender en kreditnota til forsikringsselskapet. Les mer her.

 • Betalingsfrist på faktura til forsikringsselskap

Betalingsfristen for forsikringskrav sendt med EHF-faktura er automatisk satt til 30 dager og kan ikke egendefineres.

 • Feilretting knyttet til bruk av rabatt-takst

Dersom pasienten skal betale en rabattert pris for behandling kan du benytte en egen rabatt-takst i regningskortet. Les mer om Rabatt-takst her.

Endringslogg 15.08.2023

PatientSky er nå oppdatert med følgende:

 1. Når du bruker skjemaer er det nå mulig å velge Lagre og skriv ut. Les mer her.

 2. I LAB er det nå støtte for å skrive ut etiketter til lab-prøver. Du finner knappen Skriv ut etikett når du skal legge til lab-resultat manuelt eller motta lab-rekvisisjoner.

  • Merk at datamaskinen må være tilkoblet en etikettskriver.

  • Om etikettskriveren trenger programvare, må dette være lastet ned til datamaskinen før utskrift.

  • Utskriften er tilpasset til papirstørrelse 90x25 mm, men fungerer også på etiketter med ulike dimensjoner.

  Les mer om utskrift av etiketter her.

Endringslogg 27.06.2023

Forbedret mottak av svar på dialogmelding

Du vil motta svar på dialogmelding i din innboks og kan nå holde bedre oversikt over dialogmeldinger.

Du har også mulighet til å svare, signere eller legge ved i et nytt journalnotat. Dialogmeldingene legger seg som journalhendelser i pasientens journal.

Les mer om dialogmelding her.

Endringslogg 14.06.2023

Nå støtter vi Nets skyterminal 💳

Med den nye løsningen får dere:

 • koble til en eller flere skyterminaler via internett uten å laste ned eller installere PatientSky-enhetstjenesten.

 • knytte ett eller flere regnskap til spesifikke skyterminaler.

For å koble til skyterminaler mot PatientSky trenger dere:

 1. Brukernavn og passord: Disse får dere etter registrering hos Nets.

 2. Terminal-ID: Dette er et nummer som er spesifikk for terminalen. Dere får ID-en av Nets.

Vi støtter følgende terminal: Nets Desk 3500.

Ta kontakt med din terminalleverandør for mer informasjon.

Følg stegene her for opprette brukerkonto og koble til skyterminal på vår plattform.

Endringslogg 12.06.2023

 1. Forbedring av varslingssystem i sykmelding for kiropraktor og manuellterapeut

  Du får opp et varsel når sykmelding overstiger 12 uker med anbefalt siste godkjente dato.

 2. Oppdatering av sykmelding til versjon 1.4 etter lovkrav fra NAV

Oppdatering inkluderer:

 • Feltene som er fjernet:

  • Punkt 1.3 patients telefonnummer

  • Punkt 1.4 Navn på pasientens fastlege

  • Punkt 1.5 NAV-kontor

  • Punkt 5.2.1 Jeg antar at pasienten på sikt kan komme tilbake til samme arbeidsgiver

  • Punkt 5.2.1.1 Anslå når du tror dette kan skje

  • Punkt 5.2.2 Jeg antar at pasienten på sikt kan komme i arbeid hos annen arbeidsgiver

  • Punkt 5.2.3 Hvis usikker: Når antar du å kunne gi tilbakemelding på dette?

  • Punkt 7 Hva skal til for å bedre arbeidsevnen?

  • Punkt 10 Oppfølgingsplan og dialogmøte 1

 • Endringer i obligatoriske felter i sykmelding.

 • Sykmelding er ryddet slik at du kun får se det som er relevant for det du fyller ut. F.eks. Dersom du fyller ut punkt 3.3.1 vises punkt 3.3.2.

 • Punktene 8 og 9 er endret til fritekstfelt og det blir ikke autofylt i punkt 9.

Les mer om Sykmelding.

Endringslogg 05.05.2023

Forbedringen inkluderer:

 • Støtte for kvitteringsskriver med papirstørrelse 80x297mm.

 • Endret format for A4-utskrift av kvittering.

Om du har vanlig printer koblet til plattformen, har vi forbedret utskriftsformat. Se eksempel her.

Les mer om utskrift av kvittering her.

Endringslogg 16.03.2023

PasientSky-appen er oppdatert med følgende:

PasientSky appen blir avviklet fra Huawei App Gallery. Pasienter som bruker Huawei må laste ned appen på nytt.

 • Bedre visualisering:

  • Notifikasjonantall for MeldingerHjem-siden viser kun antall av de som er uleste. De uleste meldingene vises også med fet tekst.

  • Notifikasjonantall for TimerHjem-siden er det samme som det som vises på Kalender.

  • Forbedring av det visuelle for videokonsultasjon.

 • Bedre driftssystemet:

  • Optimalisert tilkobling for Bluetooth- og lydenheter med enklere og bedre endring av lydenheter.

  • Hjem-siden oppdaterer seg hvert 40. sekund. Om meldinger er sendt eller timer er bestilt vil de innen 40 sekunder vises på Hjem-siden.

  • Dersom du sjekker inn på vegne av pasienten viser appen Checked in ved siden av timen på Hjem-siden. Se eksempel her.

  • Timene som er avsluttet de siste 24 timer vises også i fanen Timer. Etter 24 timer flytter de seg automatisk til fanen Arkiv.

Endringer i flyten for synkronisering av forsikringsavtale

Når du synkronisere forsikringsavtaler med Behandlernettverket legg spesielt merke til at det ikke er noen overlappinger i gyldighet. Dersom det er noen som overlapper må du endre dato hvor gyldighet slutter slik at det ikke er overlapping mellom de avtalene.

Les om hvordan du kan synkronisere med Behandlernettverket her.

Endringslogg 16.02.2023

Journalsvisning er forbedret

 • Journalsvisningen er forbedret slik at du kan se på prosentdelen av journalnotater som vises i journalvinduet. Dersom journalføringer kun vises delvis kan du klikke på Vis hele journal for å se alle journalføringer. Les mer om journal her.

 • Har alle journalføringer ikke lastet til 100% kan du kun skrive ut de som vises. Klikk så på Vis hele journalen for å laste alle journalføringer og deretter velge Skrive ut alle notater. Les mer om utskrift av journal her.

 • Funksjonaliteten brukes også i Henvisning og Legeerklæring når du vil legge ved journalnotater. Klikk på Vis alle journalnotater for å ta opp alle journalnotater.

Tilgjengelighetserklæring for kommunal klinikk

Fra 1. Februar 2023 må offentlig tjenester ha en tilgjengelighetserklæring på nettsiden sin. Om dere er en kommunal klinikk les hvordan og hvor dere kan legge til informasjon her.

Endringslogg 03.02.2023

Du kan nå bruke Zafena på plattformen 🔬

Zafena har utviklet en løsning for å rapportere lab-resultater i strukturert format. Med arbeidsstasjonen kan du ved hjelp av strekkoder raskt sende resultater inn i Hove Total.

Nå er du klar til å bruke Zafena på plattformen.

Les mer om Zafena-integrasjon her.

Endringslogg 10.01.2023

Forbedringer til KID og OCR-fil opplasting

Forbedringen skal gi deg oversikt over oppsummering av OCR-innlesing:

 • Status som bekrefter at OCR filen har blitt vellykket fullført.

 • Dersom det er feil vises feilmelding som avklarer årsaken på status.

 • Du kan få oversikt over hvilke fakturaer/ordre som er betalt av OCR-fil.

 • Du kan også skrive ut oppsummeringen.

Les hvordan du kan kjøre KID og OCR-fil her.

Last updated