Henvisning

Lær hvordan du sender elektronisk henvisning.

Systemet kan motta både Henvisning 1.1 og 2.0 (ny tilstand). Systemet sender kun Henvisning 2.0 (ny tilstand).

Henvisningsvinduet kan tilpasses etter ditt behov. Flere av feltene kan automatisk hente informasjon fra pasientens journal, og vil være skjulte til du trenger dem.

Hvilke felt som vises under Tilleggsinformasjon kommer an på hvilken informasjon som kan hentes fra pasientens journal og hvilke felt du velger å vise. For å lære mer om hvordan man tilpasser skjemaet, les mer under Tilpasse skjemaet.

Alt du skriver lagres automatisk som utkast hvert femte sekund. Du kan finne utkastet i Pågående handlinger. Les mer om utkast.

Bruk

Valgte mottaker

Søk etter personen/instansen som skal motta henvisningen.

Mottakeren hentes fra Adresseregisteret. Dersom du ikke får treff her, er de ikke registrert i Adresseregisteret.

Diagnoser

Når du holder musepekeren over feltet, dukker Kjente problemstillinger opp. Disse er hentet fra pasientens journal.

Kontaktopplysninger

Endre avsender eller legg til kontakter. Pasientens fastlege legges til automatisk under Kontakter om du ikke er pasientens fastlege.

Aktuell problemstilling og Forventet utredning/behandling

Som standard vil det siste utkast journalnotatet ditt være automatisk utfylt under Aktuell problemstilling. Ellers har begge felt de samme funksjonene.

Her kan du:

 • Redigere tekst ved å skrive mer eller slette tekst i feltet

 • Legg til ett eller flere notater ved å klikke på Legg ved journalnotat, og velge hele eller deler av journalnotatene fra listen.

Lær mer om hvordan man tilpasse innstillinger på disse feltene nederst i artikkelen.

Tilleggsinformasjon

Felter under Tilleggsinformasjon

Fra dette punktet og videre i skjemaet kan man konfigurere slik at alle feltene vises eller skjules etter behov (les mer nederst).

Som standard ser man disse feltene i skjemaet:

FeltBruker uten Medisin-modulen Bruker med MedisinBruker med Medisin og Lab

Klinisk opplysning

Sykehistorie

CAVE

Legemiddel-opplysning

Lab-resultat

Legge til flere felter

Finn flere tilgjengelige felter å legge til skjemaet ved å klikke på Velg felter. Velg fra listen og klikk Oppdater.

Legg til flere felt

Ønsker du at flere felt skal være tilgjengelig i listen eller vises som standard? Les mer under Tilpasse skjemaet.

CAVE-opplysninger

Som standard hentes alle CAVE-opplysninger automatisk fra pasientkortet.

 • Fjern en opplysning/CAVE ved å trykke på X.

 • Man må legge til nye CAVE på pasientkortet før de kan legges til i henvisningen. Trykk på Registrer CAVE for å åpne pasientkortet.

 • Man kan manuelt velge å importere ved å klikke på Importer CAVE.

Lab-resultater

Som standard er resultater automatisk lagt til i skjemaet.

Trykk på Legg til for å se oversikt over alle labresultatene til pasienten. Søk eller filtrer etter dato for å finne et lab-resultat. Trykk på resultatet i tabellen for å legge til resultatet i listen nederst (se hvordan). Trykk på Oppdater når du er klar.

Merk at kun kvantitative lab-resultater kan velges og legges til her. Du kan legge til skriftlige og kvalitative lab-resultater som en fil. Les mer her om hvordan man gjøre det.

Ønsker du å fjerne et lab-resultat fra listen, klikk på X.

Signer-knappen vises på usignerte resultater. Trykk for å signere resultatet.

Når du sender en henvisning, legger vi til en kommentar ‘Usignert lab-resultat’ ved siden av alle usignerte resultater.

Legemiddelopplysning

Aktive pågående ordinasjoner er som standard automatisk importert.

Trykk på Legg til for å velge hvilke av legemidlene du vil legge til i henvisningen. Når du er klar, trykk på Oppdater.

Fjern legemidler fra henvisningen ved å klikke på X på hvert legemiddel.

Andre felt i henvisningen

Flere av de andre feltene fungerer på samme måte. Det er ulike valg for ulike felt.

 • Trykk på Legg ved journalnotat for å se og søke etter journalnotater. Du kan velge å legge til hele eller deler av journalnotatet i feltet. Klikk Vis alle journalnotater om alle journalføringer ikke er 100% lastet opp.

Legg ved filer

 • Klikk på Legg ved fil øverst for å laste opp eller skanne dokumenter, eller

 • Legg ved meldinger hentet fra pasientens journal.

Last opp og skann filer

Klikk på Legg ved fil og Søk i filer for å velge en fil på datamaskinen din, eller klikk på Skann et vedlegg for å skanne inn dokumenter (se hvor).

Legge ved meldinger fra pasientens journal

Epikrise, Henvisning, Lab-resultater og andre meldingstyper fra pasientens journal vises i dette vinduet. De meldingstypene som kommer opp her avhenger av hvilke meldinger som finnes på pasienten. Klikk på en melding for å forhåndsvise den. Meldingene blir samlet nederst i vinduet når du velger dem.

Når du er klar, trykk på Oppdater for å legge alle filene til i henvisningen.

For å fjerne filer fra henvisningen, scroll nederst i henvisningen og klikk på X på filene du vil fjerne.

Disse grensene fastsettes av NHN:

 • Maks 10 vedlegg,

 • Kun PDF, JPG eller PNG filtyper,

 • Størrelsen på alle vedlegg samlet må ikke overstige 10 MB.

Du kan se den totale størrelsen av filene du har samlet ved Total (se hvor).

Endre utkast

Henvisninger lagres automatisk som utkast hvert femte sekund. Dersom strømmen skulle gå på din PC, internettilgangen skulle forsvinne eller andre uforutsette hendelser skulle oppstå, mister du ikke arbeidet.

Du kan også lagre manuelt ved å klikke på Lagre utkast om du ønsker å fortsette arbeidet senere.

For å finne utkastet du jobbet med, klikk på Pågående handlinger og velg utkast etter pasientens navn. Her kan du også se siste dato og tidspunkt du jobbet med utkastet.

Du kan velge å endre, sende eller slette utkast. Når meldingen er ferdig utfylt, klikk Lagre og send.

Meldingen legges til som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og i meldingsloggen.

Dersom du ønsker å slette utkast, kan du velge utkastet som du vil fjerne fra Pågående handlinger. Når vinduet er åpent, klikk på Slett utkast.

Motta henvisninger

Du mottar henvisninger i innboks i postmodulen. Filtrer på henvisning under kommunikasjonstype.

Her kan du:

 • skrive ut,

 • rapportere avvik,

 • videresende,

 • sende status til henviserne,

 • signere,

 • signere og opprette journalnotat.

Når du signerer blir meldingen arkivert og legger seg i Arkiv.

Videresend henvisninger

Ved å klikke Videresend kan du videresende henvisningen til en ny mottaker og sende status til utvalgte mottakere. Mottakerne kan være både interne (på klinikken) og eksterne (i Adresseregisteret). Merk at du ikke trenger å signere før du kan videresende.

Eksterne mottakere

Når du videresender en henvisning til en ekstern mottaker, blir en kopi av den originale henvisningen lagt til som en PDF.

Du kan også legge til tilleggsinformasjon om du ønsker. Huk av Legg til tilleggsinformasjon (se hvor) og du vil få opp flere felt . Her fyller du ut skjemaet på vanlige måte (se øverst for tips). Feltene er de samme som i en ny henvisning.

Når du er klar, klikk Lagre og send.

Send status

Når du klikker på Send status, kan du fylle ut hvem statusen sendes til. Mottakeren er alltid den opprinnelige henviseren og den den siste henviseren, om henvisning har blitt videresendt til deg. De to mottakerene er fylt ut automatisk. Du også har mulighet å velge flere kopimottakere, og pasientens fastlege blir hentet fra Adresseregisteret om du trykker Velg fastlege.

Når du er klar, trykk på Lagre og send.

Øverst i Motta henvisninger, finnes det Relaterte meldinger (se hvor). Her kan du se historikk for når statusen ble endret og når en henvisning har blitt videresendt.

Det er ikke mulig å redigere mottatte henvisninger.

Tilpasse skjemaet

Hvert felt med et tannhjul kan konfigureres til å automatisk legge inn informasjon fra pasientens medisinske historie/journal.

Innstillingene gjelder din bruker, og tar effekt neste gang du åpner en ny henvisning.

Automatisk import av journalnotater

Som standard blir det siste utkast journalnotatet ditt automatisk fylt ut under Aktuell problemstilling, men ikke under de andre feltene.

Innstillinger for felter under Tilleggsinformasjon

Cave-opplysninger, Legemiddelopplysning, Sykehistorie og Familie/sosialt

Velg å importere pasientens informasjon automatisk fra gjeldende deler av pasientkortet, medisinmodulen, eller journalen.

Lab-resultater

Du kan tilpasse:

 • Antall svarrapporter som importeres

 • Maks alder på svarrapporter som importeres automatisk

Tilpasse hvilke felter som vises som standard

Her velger du hvilke felter som alltid skal være på skjemaet, hvilke du kan legge til underveis, og hvilke som skal være skjult.

 • Standard felter - skal alltid være på skjemaet.

 • Tilgjengelige felter - felter du kan legge til mens du fyller ut en henvisning. Klikk på Velg felter (se hvor) for å legge dem til skjemaet.

 • Skjulte felter - Ikke synlige.

Trykk på pil ned for å legge til flere felt under seksjonen, eller på X for å fjerne feltet. Rekkefølgen på feltene gjenspeiler rekkefølgen i skjemaet. Du kan endre rekkefølgen ved å klikke på et feltnavn og drar feltet til ønsket plassering.

Du kan Nullstille standard felter om nødvendig og/eller Oppdatere skjema når du er ferdig.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan signere Lab-resultater i Henvisning-skjemaet? Rettigheter er i linje med hvem kan signere resultatene i Lab-modulen. For å konfigurere hvilke ansatte eller roller som kan signere resultatene gå til Konfigurasjonsmodulen -> Klinikk -> Ansatte eller Avdelinger.

Klikk på Ansatte eller gruppen du vil endre, og gå til Tilgang og rettigheter. Under Laboratorie, huk av for Signere lab-svar.

Dersom en pasient har to adresser liggende på sitt pasientkort (folkeregistrert og privat-adresse) hvilken av de to adressene vil fremkomme ved sending av henvisning? Hvis en pasient har begge deler, kommer privat-adressen opp.

Hvordan kan man legge til eDialoger og interne dialoge meldinger til henvisningsskjemaet? Man må kopiere teksten fra dialogen og lime den inn i et felt i henvisningsskjemaet.

Kan jeg tilbakekalle eller redigere en henvisning som er sendt? Nei, det er ikke mulig fordi ikke alle sykehus støtter denne funksjonen.

Når klinikk mottar en henvisning inn i sin innboks, må den signeres før den blir videresendt? Nei, du kan videresende henvisningen uten å signere.

Last updated