Overføre og motta journal

Lær hvordan du overfører og mottar journal.

Pasientens fulle journal kan overføres enten elektronisk via NHN, eller lastes ned som en PDF. Begge mulighetene har samme utgangspunkt i pasientens journal.

I journalen, klikk tre prikkene og Overfør journal.

Journaloverføring viser behandlerens navn på hver journalinnføring i journal-seksjonen (se eksempel). Pasientens navn og fødselsnummer kan også finnes i bunnteksten på alle sidene i PDF-en, sammen med utskriftdato.

Vær oppmerksom på at du kun kan trekke ut journaldata du personlig har tilgang til.

Overføre journal elektronisk

Ansatte i rollene lege, helsesekretær og sykepleier har mulighet til å overføre journal elektronisk via Norsk Helsenett. Den ansattes HER-ID må være lagt til på ansattkortet.

 1. Når du har klikket Overfør journal, velg Elektronisk melding (NHN).

 2. Velg avsender og mottaker. Mottakerfeltet er koblet opp mot NHN Adresseregisteret.

 3. Klikk Send.

Kopi av meldingen som sendes legger seg som journalhendelse som bekreftelse på at journalen er overført.

Opprett som PDF

 1. Når du har klikket Overfør journal, velg Opprett som PDF.

 2. Klikk Start overføring.

 3. Når eksporten er ferdig, klikk Åpne PDF. PDF-filen kan skrives ut.

Det er mulig å overføre en journal med filstørrelse opp til 50 MB.

Innhold i journaloverføringen

journaloverføringen inkluderer (hvis det finnes informasjon om det i systemet):

 • Pasientens navn og kontaktopplysninger. (Pasientens navn og fødselsnummer kan også finnes i bunnteksten på alle sidene i PDF-en.)

 • Pasientoppsummering (sosial informasjon, bosituasjon og ansettelser)

 • CAVE

 • Medikamenter

 • Notater i kronologisk rekkefølge (nyeste først) og behandlerens navn ved hvert notat.

 • Lab-svar

 • Meldinger (selve meldingene ligger som vedlegg nederst i eksporten)

  • Epikriser

  • Sykmeldinger

  • Henvisninger

  • Rekvisisjoner

  • Dialogmeldinger

  • Legeerklæringer

  • Andre meldinger

Motta journal fra annet system

Klinikker som er tilknyttet NHN og mottar meldinger over Norsk Helsenett kan motta dialogmeldinger med en PDF-eksport av journal fra annet system.

Dette krever da at det andre systemet støtter denne funksjonaliteten og sender meldingen via dialogmelding.

Mottar du journal fra andre havner disse i innboksen hos mottakeren, signeres og legges ved som vedlegg til et behandlingsnotat.

Ofte stilte spørsmål

Jeg får ikke sendt alle notatene - hvordan løse det? Du har kun mulighet til å sende de notatene som du selv har tilgang til å lese. Hvis dere har restriksjoner på hvilke notater dere skal ha tilgang til på klinikken, må dette evt. åpnes opp for før journalen sendes.

Det er ikke pasientens nye fastlege som kommer frem når jeg velger fastlege - hvorfor ikke? EG Pasientsky slår opp i NHN sin fastlegeliste. Denne oppdateres alltid kun 1. i hver måned. det er derfor mulig at du ikke får opp ønsket fastlege. Du kan alltid søke etter mottaker i mottakerfeltet.

Kan jeg overføre deler av journalen til mottaker? Nei, enn så lenge støttes kun overføring av hele journalen.

Last updated