Skanning

Lær hvordan du kan skanne dokumenter og vedlegg direkte inn i journalen.

Scanningfunksjonen i journalen er bygget på Dynamsoft, en web-applikasjon som bruker TWAIN API til å kommunisere, skanne, motta, redigere og laste opp dokumenter fra multifunksjonsprintere som bruker TWAIN.

TWAIN er en nettverksprotokoll (et API) som sørger for at scannere kan kommunisere med en programvare, i dette tilfelle EG Pasientsky.

Hvilke scannere støttes?

Ettersom scannerfunksjonen er bygget på TWAIN-protokollen, må scanneren dere velger kunne kommunisere gjennom denne. Er dere i tvil, vil scanner-leverandøren deres kunne svare på dette.

Oppsett

Scannerfunksjonen er tilgjengelig for alle som bruker journalen.

For å bruke scanningfunksjonen må du laste ned en installasjonsfil fra Dynamsoft. Dette er selve driveren som gjør at datamaskinen og scanneren kan kommunisere. Installasjonsfilen må lastes ned på alle datamaskiner på klinikker der dere skal bruke skanning.

Last ned installasjonsfil

 1. Åpne et nytt behandlingsnotat ved å klikke på Behandlingsnotat eller ved hurtigtast ALT + N.

 2. Gå til fanen Skann et vedlegg.

 3. Klikk Last ned installasjonsfil og følg instruksjonene i filen som lastes ned.

 4. Når filen er installert, hopp mellom fanene eller last inn siden i nettleseren på nytt, slik at siden fanen for skanning oppdateres.

Dynamsoft-filen er nå installert, men før du kan skanne noe må du sørge for at TWAIN-driveren til skanneren din også er installert, slik at systemet kan finne skanneren din.

Windows og Mac har noen drivere som de finner automatisk, men ofte er TWAIN-driveren ikke inkludert eller utdatert når de kommer fra dem. Derfor bør du undersøke nettsiden til leverandøren du har kjøpt scanneren fra. Her finner du ofte den nyeste versjonen av TWAIN-driveren du trenger.

Når du har installert TWAIN-driveren, hopp mellom fanene eller last inn siden på nytt, slik at systemet oppdateres og finner skanneren din. Systemet bør nå finne skanneren og du er klar for å skanne.

Skann til journalen

Du kan skanne vedlegg rett inn i et behandlingsnotat og i administrative notater.

Skann vedlegg til behandlingsnotat

For å skanne et vedlegg rett inn i et behandlingsnotat gjør man følgende:

 1. Åpne pasientens journal og opprett et nytt journalnotat ved å trykke på behandlingsnotat.

 2. Bytt til kolonnen Skann vedlegg.

 3. Velg den skanneren du ønsker fra listen, og legg inn et filnavn. Du kan skanne fra ulike skannere som er kompatible med datamaskinen din.

 4. Legg vedleggene du ønsker å skanne i skanneren og klikk Kjør skann.

 5. De skannede filene legger seg som vedlegg i det aktuelle journalnotatet.

Skann vedlegg til administrativt notat

For å skanne vedlegg rett inn i et administrativt notat gjør man følgende:

 1. Åpne pasientens journal og opprett et nytt administrativt notat

 2. Klikk på bindersen, og bytt til kolonnen Skann vedlegg

 3. Følg deretter de samme stegene som beskrevet over (i behandlingsnotat)

Ved å legge skannede filer inn i administrative notater kan du legge til ytterligere informasjon om filen, som for eksempel hvilken type fil det er, og om datoen skal endres.

Skann fra mobilen og inn i journalen

Denne løsningen fungerer kun på Windows-maskiner.

 1. Koble din telefon til PCen via ledning. Godkjenn at filene kan vises på din PC.

 2. Åpne pasientens journal og opprett et nytt notat (behandlings- eller administrativt notat)

 3. Legg til en fil, velg Skann vedlegg.

 4. Velg WIA-Apple iPhone, skriv inn et filnavn og klikk Kjør skann

 5. Velg bildene du ønsker å overføre, hold nede ctrl for å velge flere og klikk Hent bilder

 6. Filen vises i forhåndsvisning. Du kan rotere, beskjære eller vende bildet. Klikk på Last opp fil.

Ofte stilte spørsmål

Jeg får ikke opp skanneren min i listen over tilgjengelige skannere? Dersom du ikke får opp skanneren som et tilgjengelig valg i listen anbefaler vi å installere skanneren på nytt på din PC. Feilsøk også ved å google navnet på skanneren og forsøk å installere de siste driverne til skanneren.

Kan jeg skanne direkte fra min telefon og inn i journalen? Ja, dette kan du via iOS og Android når telefonen er koblet med usb-ledning direkte inn i din PC (må har Windows som operativsystem).

Jeg får ikke lastet ned installasjonsfilen? Du kan oppleve problemer med å laste ned installasjonsfilen på MacOS 10.15. Du kan i såfall prøve å åpne Systemvalg - Sikkerhet og personvern - Tillatt programmer lastet ned fra - og velg programmet fra listen.

Last updated