Sammenstille med RF

Lær om Reseptformidleren og hvordan du sammenstiller med RF.

Sammenstilling med Reseptformidleren er viktig fordi:

  • Det er en kjent risiko at det ofte finnes gyldige e-resepter i Reseptformidleren på legemidler pasienten ikke skal bruke. Ved å ta stilling til legemiddellisten og trekke tilbake resepter som ikke lenger er aktuelle, bidrar du til å redusere feil bruk og pasientskader.

  • Du sikrer at pasienten ikke står på preparatet allerede og minsker risikoen for dobbeltforskrivning.

  • Du sikrer at pasienten ikke står på et preparat som interagerer med preparatet du skal forskrive.

Nyttige tips til riktig bruk av e-resept:

  1. Slå alltid opp i reseptformidleren og sammenstill legemidlene før du rekvirerer nytt legemiddel.

  2. Tilbakekall resepter fra reseptformidleren på legemidler pasienten ikke skal bruke.

  3. Oppdater reseptformidleren ved endringer i pasientens legemiddelbehandling. Det vil si: på samme måte som når du rekvirerer nye legemidler, sørg for å sammenstille med reseptformidleren før du gjør endring på en resept, for eksempel endret dosering, fornyelse eller liknende.

Kilde: Riktig bruk av e-resept, Norsk Helsenett

Medisindata fra ditt tidligere system

For deg som kommer fra et annet system, migrerer vi informasjonen fra ditt gamle system over til ditt nye. På denne måten får du med deg medisinhistorikk på pasientene.

All migrert informasjon vil ligge øverst i medisinoversikten når du går inn i medisinmodulen til hver pasient.

Sammenstilling første gang i nytt system

Før du fornyer eller forskriver nye legemidler, oppfordrer vi sterkt til å gjennomgå medisinlisten til hver enkelt av dine pasienter og sammenstille med RF første gang du bruker systemet. Dette er viktig og nødvendig for at pasientens legemiddelliste skal være oppdatert og korrekt. Les mer om hvorfor det er viktig her.

Det kan være lurt å beregne litt ekstra tid på denne jobben helt i starten med systemet.

For å unngå å legge inn faste resepter helt på nytt anbefaler vi på det sterkeste å sammenstille med RF før du gjennomgår den migrerte informasjonen.

Når du har sammenstilt med RF og gjennomgått migrert informasjon, vil alt enten være importert, avvist eller tilbakekalt, og listen over migrert informasjon vil bli borte fra oversikten.

Hvordan gjennomgå migrert informasjon

Videoen under viser hvordan du sammenstiller med RF første gang du er inne i pasientens medisinoversikt, og hvordan du gjennomgår migrert informasjon.

Oversikt over migrert informasjon før sammenstilling

Ved å klikke på Vis historikk får du en oversikt over medisiner som er migrert fra ditt forrige system. Her vil både aktive resepter som ligger i RF og eventuelle behandlinger pasienten har stått på tidligere være synlig (se hvordan).

Ved å klikke på Vis mer informasjon ser du en oversikt over de reseptene som er aktive i Reseptformidleren (se hvordan).

I historikksvinduet vil du blant annet se hvilken status resepten har i RF, utløpsdato, dosering, mengde og reit. Under Info vil du se ulike symboler. Hold musepekeren over disse for å se hva de betyr (se hvor).

Selv om du kan opprette en ny resept ved å klikke på Forny fra historikksvinduet, anbefaler vi på det sterkeste at du fullfører sammenstilling med RF før du oppretter en ny resept for pasienten

Slik sammenstiller du

  1. Medisinsk CAVE

  2. Ordinasjoner

  3. Resepter

Dersom du lurer på hva tegnene betyr i sammenstillingsfanen kan du lese mer om tegnene i sammenstillingen.

Sammenstille CAVE-opplysninger

Dersom det er registrert medisinsk CAVE på pasienten lokalt vil du se dette under lokal informasjon i CAVE-fanen. Dersom det er registrert CAVE i RF og ikke lokalt kan du oppdatere din lokale informasjon ved å klikke Oppdater lokal.

Sammenstille ordinasjoner

Under lokal informasjon ser du alle dine lokale ordinasjoner. Hvis det finnes ordinasjoner i RF, vil de ligge under fanen RF informasjon. Gå igjennom informasjonen hvis nødvendig.

Sammenstille resepter

I resept-fanen får du full oversikt over alle resepter, både lokalt og i RF.

Resepter som foreligger i RF synkes mot din lokale informasjon. I tilfelle at tegnene i sammenstilling vises oransje eller rødt betyr det at det er påkrevd du bør ta stilling til. Les mer om tegnene i sammenstilling.

Dersom du importerer en resept fra RF til din lokale oversikt, får du opp vinduet for å opprette ny ordinasjon.

Resepter i RF inneholder strukturert informasjon, så flere av feltene i ordinasjonen vil være preutfylt. Er det noe som ikke er utfylt eller noe du vil endre, kan du se hva som er forskrevet til pasienten eksternt i den blå/oransje linjen øverst, for eksempel dosering.

Merk at bildet har blå linje, men hvis klinikken har oransje design er linjen oransje.

Når du har gått igjennom informasjonen i ordinasjonsvinduet, klikker du Lagre og importer.

Når du har gått igjennom alle fanene, vil knappen Fullført gjennomgang vises som aktiv og kan trykkes på (se eksempel).

Ferdigstille senere

Vi anbefaler på det sterkeste at du fullfører sammenstillingen før du forskriver eller fornyer legemidler. Skulle du likevel ha behov for å fornye et eller flere preparater som pasienten står på før du har gjennomført sammenstilling, anbefaler vi at du importerer kun det eller de preparatene som skal fornyes.

Du kan gjøre det ved å klikke på Importer i Resept-fanen eller Oppdater lokal i Migrert behandling-fanen hvis den ikke ligger i Resept-fanen.

Deretter trykker du Ferdigstill senere.

På denne måten unngår du å opprette en helt ny ordinasjon og resept på et preparat som pasienten allerede står på eller har stått på.

Verifisere oppkobling mot RF

Dersom du kommer i en situasjon der du ønsker å forsikre deg om at koblingen mot Reseptformidleren fungerer som den skal, kan du utføre en test direkte fra medisinoversikten.

Tegnene i sammenstillingen

Ofte stilte spørsmål:

Hvem har rettigheter til å sammenstille med RF? Helsepersonell med forskrivningsrett, først og fremst leger. Systemet sjekker automatisk hvilke rettigheter du har utfra HPR-nummeret.

Jeg har fått medisindata fra mitt tidligere journalsystem overført til det nye systemet. Hvorfor må jeg gå igjennom den migrerte dataen? Generelt sett er medisindataen fra ditt tidligere journalsystem ustrukturert. For at vårt system skal kunne gi deg den beste veiledningen når du skal forskrive medisin, gjennom interaksjonsvarslinger, doseringsforslag og andre varslinger, må dataen importeres på en strukturert måte. Dette imøtekommer lovkrav om pasientsikkerhet.

Last updated