Hurtigtest og svarrapport

Alle hurtigtestresultater for Covid-19 skal rapporteres til FHIs Laboratoriedatabase, også kalt FHI - Fellesmottak for registerdata. Positive testresultater skal i tillegg rapporteres til MSIS, Meldingssystem for smittsomme sykdommer.

Ettersom hurtigtester er distribuert til kommunene og analyseres på klinikken og ikke i et eksternt laboratorium, må prøvesvaret meldes av rekvirerende lege.

Dette har vi utviklet funksjonalitet for på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Den nye funksjonaliteten gjelder kun for denne spesifikke hurtigtesten: Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen med prøvemateriale NX -Nasopharynxsekret, levert av Abbott eller Roche. Den har NLK-kode NPU59390.

Merk at den nye funksjonaliteten ikke omfatter elektronisk MSIS-melding, kun svarrapport om prøveresultat til MSIS og Laboratoriedatabasen.

Konfigurasjon

Analysen NPU59390 - Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen må legges til i intern lab på klinikken. Les hvordan her.

Bruk

Ved signering av resultater for denne hurtigtesten, skal svarrapport sendes direkte fra rekvirenten til Laboratoriedatabasen, i tillegg til MSIS hvis testresultatet er positivt.

Slik gjøres det:

  1. Hurtigtesten tas og analyseres hos intern lab på klinikken.

  2. Testresultatet registreres som positivt eller negativt og sendes til rekvirent. Les hvordan her. Dersom resultatet er inkonklusivt, endre type til Tekst og skriv Inkonklusivt (se hvordan).

  3. Rekvirenten mottar testresultatet i sin innboks, eller åpner det direkte i pasientens lab-ark. Les hvordan her.

  4. Når rekvirenten signerer resultatet, åpnes vindu for sending av svarrapport automatisk (se hvordan).

Merk at vinduet for sending av svarrapport endrer seg automatisk basert på om testresultatet er positivt eller negativt, og om klinikken bruker Tjenestebasert addressering.

Øverst ser du hvem som er mottakere av svarrapporten (se hvor). Testresultatet er preutfylt, men kan endres manuelt i nedtrekksmenyen (se hvor).

  • Dersom testresultatet er negativt eller inkonklusivt, sendes svarrapporten kun til Laboratoriedatabasen.

  • Hvis testresultatet er positivt, sendes svarrapporten både til Laboratoriedatabasen og MSIS. Dersom noen andre enn pasientens fastlege rekvirerte prøven, sendes det automatisk en kopi av svarrapporten til fastlegen ved positivt resultat. Da mottar fastlegen svarrapporten i sin innboks.

Laboratoriedatabasen sørger for at resultatet registreres i pasientens Kjernejournal og dermed blir tilgjengelig for pasienten i helsenorge.no.

Legg eventuelt ved en kommentar til pasienten. Kommentaren vises for pasienten i helsenorge.no sammen med testresultatet.

For klinikker med Tjenestebasert addressering

Dersom klinikken er satt opp med Tjenestebasert adressering, velger du Avsender for svarrapporten. Tjenestene du er en del av velges fra nedtrekksmenyen og vises som avsender (se hvor).

Send svarrapport manuelt

Dersom du ikke ønsker å sende svarrapporten på tidspunktet den dukker opp etter signering, kan den sendes manuelt.

  1. I pasientens lab-ark, hold musepekeren over lab-resultatet.

  2. Klikk Send svarrapport (se hvordan).

  3. Fyll ut på samme måte som beskrevet over.

Ved å holde musepekeren over lab-resultatet, kan du også se status for om svarrapporten er sendt (se hvor).

Finn tilbake til svarrapporten

Svarrapporten legger seg

Send prøveresultat til pasienten

Pasienten mottar prøvesvaret i HelseNorge, men dersom du vil varsle om resultatet tidligere anbefaler vi å lage maler for positivt/negativt/inkonklusivt resultat. Malene kan enkelt brukes i en e-dialog til pasienten.

Les hvordan du oppretter postmaler her.

For å sende dialog til pasienten, bruk hurtigtast Alt + D når pasienten er aktivert i søkefeltet. Søk etter malen i emnefeltet (se hvordan).

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor får jeg ikke opp Send svarrapport-knappen i pasientens lab-ark? Kun rekvirenten av prøvesvaret kan sende svarrapport. Hva gjør jeg hvis svarrapporten feiler til en mottaker? Forsøk å sende svarrapporten på nytt via pasientens lab-ark. Hold musepekeren over prøveresultatet og klikk Send svarrapport. Dette gjelder også hvis den feiler for en av flere mottakere. Kan jeg sende svarrapport for andre prøver? Nei, foreløpig er det kun resultater for hurtigtesten NPU59390 - Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen FHI har definert at skal meldes inn. Det kan være at flere prøver vil bli implementert i fremtiden hvis FHI definerer dette.

Last updated