Uttrekk av risikopasienter

Om hasteleveringen og avtalen med EPJ-løftet når det gjelder kommunens krav om listepasienter

PatientSky AS har inngått avtale med EPJ-løftet om utviklingen av funksjonalitet til støtte for covid-19-vaksinasjon. I henhold til denne avtalen skal det utvikles en rekke funksjoner til kampen mot covid-19, og forventet leveringsdato er i slutten av februar.

Landets kommuner har i mellomtiden kommet med sine egne frister til fastlegene, som er mye kortere enn for prosjektet med EPJ-løftet. PatientSky AS, og hver av deres søster-løsninger, har derfor gjennomført en hastelevering – utenom avtalen med EPJ-løftet – for å sikre at fastlegene får mulighet til å lage risikopasient-lister til kommunene sine. Hastelevering skal forstås som en levering med begrenset funksjonalitet. Funksjonaliteten som er tilgjengelig i dag, er designet for å klare rask levering opp mot kommunenes frister til fastlegene. Funksjonaliteten vil etter hvert bli videreutviklet for å gi behandlerne bedre verktøy. Situasjonen med pandemien endrer seg konstant, og på tvers av sektorene er det mange ukjente variabler som gjør utviklingsoppgaven vanskeligere. Vi ber derfor om deres tålmodighet mens vi arbeider for å sikre at dere har de verktøyene som trengs.

Definisjonen av risikopasient

Med rapporten Identifisering av Covid-19 risikopasienter kan du hente ut en liste med personer som etter FHIs definisjon regnes som risikopasienter for covid-19.

Rapporten filtrerer ut pasienter basert på:

  • Alle pasienter over 65 år eller som fyller 65 år i år, vil bli inkludert i rapporten uansett diagnose, ettersom de regnes som å tilhøre risikogruppen.

  • FHI's utvalgte ICPC-2 og ICPC-2b (beriket) diagnosekoder hentet fra journal, og pasientens alder.

FHI har én standard for risikopasienter på nåværende tidspunkt, selv om man ofte hører omtalt forskjellige gruppetrinn eller risikogrupper (høy, moderat, lav). Rapporten vil inneholde pasienter fra alle risikogruppene ettersom pasienter innenfor disse gruppene per definisjon er risikopasienter.

Forhold som det er verdt å merke seg

For at ingen i risikogruppene skal falle utenfor, har FHI spesifisert kriterier for rapporten som favner nokså vidt. Den første rapporten kan derfor inneholde en del såkalt falske positive oppføringer, det vil si personer som til tross for diagnosekoden likevel ikke hører til risikogruppene. Det vil derfor være viktig å gå gjennom listen etter at den er eksportert fra systemet, for å fjerne falske positive.

I Hove Total oppfordres brukeren til å sette diagnose på hvert eneste journalnotat. Det er til god hjelp i denne sammenhengen, siden det da blir enklere å vise og filtrere ut hvilke problemstillinger pasienten har blitt behandlet for innenfor visse tidsperioder. Om dette ikke har vært vanlig prosedyre i tidligere systemer, vil vi uansett inkludere migrerte data i filtreringen. Har du fått dataene flyttet fra et annet system hvor diagnosekoden ikke er lagt inn på en konkret dato eller som en problemstilling i journalnotatet, vil pasienten bli inkludert i rapporten dersom vedkommende har en ICPC-2 diagnosekode som møter FHIs kriterier.

FHI omtaler flere variabler enn alder og diagnose som kan gjøre at en pasient er i risikogruppen. Mange av disse variablene er ikke strukturerte data, og det er derfor ikke mulig å inkludere dem automatisk på listen. Av den grunn er det viktig at behandler har god forståelse for løsningen og kan legge til pasienter manuelt.

Slik eksporterer du rapporter

Fra modulmenyen, gå til Klinikk og velg Pasientliste. Trykk på fanen Risikopasienter.

Rapporten Identifisering av Covid-19 risikopasienter vil være den eneste rapporten tilgjengelig per nå.

Velg pasientliste og trykk Opprett rapport.

Klinikkadministrator kan velge alle pasientlister, mens andre brukere kan velge lister de selv eier.

Når rapporten er klar kan den lastes ned som en vanlig Excel-fil. Filtypen støttes av en rekke forskjellige Microsoft Excel-versjoner eller lignende programmer.

Vi fraråder på det sterkeste å bruke nettbaserte tjenester som Google Docs eller lignende, på grunn av personvernet. Ønsker kommunen å motta filen som .csv-fil, kan du lagre filen med csv-format i det regnearkprogrammet du bruker.

Videre arbeid med listen etter eksport fra PatientSky

Når listen er nedlastet, er det viktig at den blir gjennomgått for å fjerne falske positive pasienter, og sjekke om pasienter mangler. Det kan være at du mener det finnes pasienter som av andre årsaker skal være med på listen over risikopasienter, og det er opp til hver enkelt behandler å legge til disse pasientene i regnearket. Dette må gjøres manuelt i denne versjonen av løsningen.

Forsendelse til kommune og personvern

Det er ikke opprettet noen standard for hvordan fastleger skal kommunisere sine risikopasienter til kommunene, og det er dermed opp til hver enkelt behandler og kommune hvordan listene skal deles. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på pasientens personvern og minner dere om at forsendelsen ikke skal sendes ukryptert (hvis digitalt), og om at det er mulig at filene skal overleveres via post, eller fysisk. Vi anbefaler dere å rådspørre kommunen om overlevering av filer uten passord eller andre former for beskyttelse, da filene kan komme til å gå gjennom mange hender.

Last updated