IHR

Lær mer om vår integrasjon med IHR.

Med IHR-integrasjonen har dere mulighet til å sende lab- og røntgen-rekvisisjoner til sykehus som bruker IHR.

Aktivere integrasjonen

Vi aktiverer integrasjonen for brukerne på klinikken.

 1. Når integrasjonen er aktivert, logg inn i portalen eller refresh nettleseren.

 2. Dersom PatientSky-tjenesten ikke er installert fra før, må du installere dette først for at IHR skal bli tilgjengelig å bruke. Les hvordan.

Hvordan rekvirere via IHR

Slik gjør du:

 1. Sørg for at pasienten du skal rekvirere for er valgt i søkefeltet.

 2. Velg mellom IHR lab-rekvisisjon eller IHR røntgen-rekvisisjon fra listen (hva du har tilgang til avhenger av hvilken rolle du har).

 3. Rekvirenten vil automatisk være pasientens fastlege, men du kan velge en annen lege fra listen om det er nødvendig.

 4. IHR åpnes, og du gjennomfører resten av rekvisisjonen derfra. Vi kopierer over pasientens fødselsnummer, navn, kjønn og alder. Inne i IHR har du mulighet til å hente inn notat fra journal.

Sendte rekvisisjoner

Alle sendte rekvisisjoner for både lab og røntgen finner du under Mine sendte i Post-modulen. De vil også finnes under Post i pasientens journal.

Motta resultater

Mottatte lab-resultater vises:

 • I pasientens lab-oversikt

 • I postmodulen

 • I post-fanen i journalen til pasienten.

Mottatte røntgensvar vises:

 • I den løpende journalen til pasienten

 • I postmodulen

 • I post-fanen i journalen til pasienten

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan rekvirere ved bruk av IHR-integrasjonen? Både leger og helsesekretærer har mulighet til å sende lab-rekvisisjoner. Det er kun leger med gyldig HER-ID som kan rekvirere for røntgen. Dette er fastsatt fra Sykehuspartner.

Last updated