Kundeliste

Kundelisten viser oversikt over selskaper og bedrifter med tilknytning til klinikken. Dette kan være blant annet forsikringsselskap eller forsikringsagenter, i tillegg til bedrifter dere legger til selv.

Gå til Klinikk og Kundeliste.

Bedrifter

Bedrifter klinikken har som kunder kan legges til fra kundelisten eller direkte fra søkefeltet.

Legg til bedrift

I kundelisten, klikk Legg til ny bedrift. I søkefeltet, trykk pil ned og velg Ny bedrift.

  1. Fyll inn navnet til bedriften. Feltet har oppslag mot Brønnøysundregisteret og vil søke etter det registrerte navnet basert på søket ditt. Dersom bedriften ikke er registrert, fyll ut i fritekst.

  2. Fyll ut organisasjonsnummer. Dette fylles automatisk ut dersom du velger en bedrift fra listen i navne-feltet. Merk at det må være et registrert foretak i Brønnøysund for at du skal kunne legge inn bedriften.

  3. Legg til adresse. Dersom du har valgt en bedrift fra listen, vil fakturaadressen fra Brønnøysund automatisk legges til i dette feltet.

  4. Legg eventuelt til epost, kontaktperson, notat og telefonnummer.

  5. Lagre.

Knytte pasient til bedrift

For å enkelt fakturere bedrift på vegne av en pasient, kan pasienten knyttes til bedriften, og bedriften kan settes som standardbetaler for pasienten. Dette gjør at bedriften automatisk legges til som standardbetaler hver gang du oppretter et regningskort for den aktuelle pasienten.

  1. På bedriftskortet, gå til fanen pasienter.

  2. Klikk Legg til pasient og velg pasient fra listen.

  3. Huk av for å sette bedriften som standardbetaler for pasienten.

  4. Velg hvilken adresse faktura skal sendes til.

  5. Klikk Lagre.

Pasienten legges til i oversikten. Her kan du også legge til eller fjerne bedriften som standardbetaler. Dette kan også redigeres direkte på pasientkortet under Betaling og fakturering.

Merk at når du knytter en pasienter til en bedrift, blir Bedriftliste laget automatisk i Pasientliste.

Les hvordan du oppretter regningskort til bedrift, eller pasient med bedrift som standardbetaler.

Last updated