Skjemaer

Lær hvordan du aktiverer og bruker skjemaer.

Klinikker som ikke er tilknyttet Norsk Helsenett eller som skal samhandle med en instans som ikke støtter elektronisk samhandling, kan benytte nasjonale skjemaer (eksempelvis til henvisning, rekvisisjon osv.).

Skjemaer er en tilleggstjeneste som vi aktiverer for deg og skjemaene legges inn av oss.

Konfigurasjon

Her finnes oversikt over alle tilgjengelige skjemaer. Du kan søke etter skjemaer i fritekst eller sortere på leverandør.

Skjemaene som klinikken ønsker å benytte, må aktiveres. Aktiver de som er aktuelle for dere ved å huke av under Aktiv.

Vi gjør det vi kan for å holde skjemaene oppdatert, men tips oss gjerne hvis du kommer over et eller flere skjemaer som mangler, ved å klikke Send ønske om nytt skjema.

Bruke skjema

Som i konfigurasjonsmodulen, får du også her opp oversikt over alle eksisterende skjemaer. De aktiverte skjemaene vil ligge øverst og helt øverst vil du se en liste over nylig brukte skjemaer. Deretter er listen organisert i alfabetisk rekkefølge.

Klikk på skjemaet du ønsker å bruke. En del informasjon i skjemaet, som kontaktinformasjon, vil være preutfylt, dersom dette er registrert på pasienten og klinikken.

Autoutfylling

Mange av skjemaene blir automatisk utfylt med informasjon fra journalen. Merk at feltene for pasientens kommune vil bli fylt ut med informasjon fra adresseregisteret.

Handlinger

Når du har sjekket at alt som skal med er fylt ut, kan du velge Skriv ut, Lagre eller Lagre og skriv ut. Når du lagrer skjemaet, legger det seg som vedlegg i behandlingsnotatet (se hvor). Du kan åpne vedlegget og skrive det ut.

Det er noen skjemaer som kan skrives ut med kun informasjonen som er fylt inn uten bakgrunn om du vil skrive ut på et fysisk skjema som legges i printeren. I så fall vil du kunne velge Skriv ut på blankett eller Lagre og Skriv ut på blankett (se eksempel).

Du har også muligheter til å merke skjema som foreldet eller rapportere feil.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg fylle ut analyser og avkrysningsbokser på lab-skjemaer som skal skrives ut på blankett digitalt? Nei, på utvalgte lab-skjema varsles du om at sjekkbokser der det markeres hvilke prøver som skal tas, må fylles ut med penn (se hvor).

Last updated