Tilgjengelighetserklæring

Fra 1. Februar 2023 er det påkrevd at offentlige tjenester skal en tilgengelighetserklæring på sine nettsider. Kommunale klinikker som har en nettside fra EG Pasientsky kan legge inn en tilgjengelighetserklæring fra oss på sine nettsider. Du kan lese mer om regelverket for offentlig sektor hos Tilsynet for universell utforming.

Legg til Tilgjengelighetserklæring

Det er er opp til dere hvor dere vil legge til tilgjengelighetserklæring på deres nettside, men vi anbefaler at det legges til i Nyheter seksjonen.

Følg stegene under for å legge inn tilgjengelighetserklæringen på nettsiden deres.

  1. Trykk på Klinikkmodul og velg Nyheter (se hvor).

  2. Trykk deretter Legg til Nyhet.

  3. Under Overskrift, skriv: Tilgjengelighetserklæring for nettsiden.

  4. Under Innhold, kopier og lim inn informasjonen nedenfor:

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettsidene våre. Innholdet på nettsiden skal være så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) brukes for å oppnå dette. 

Fremtidige mål:

• Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.0 og nye krav i WCAG 2.1.
• Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
• Ha et tydelig og forståelig språk.

Tilgjengelighetsprinsippene som følges nå:

• Det er mulig å lese opp innholdet med skjermleser (1.3.1), men opplevelsen her må forbedres.
• Visningsretning (1.3.4) - som gjelder at brukeren har mulighet til å endre visningsretning uten at det påvirker brukervennligheten for nettsiden.
• Overskrifter og ledetekster (2.4.6) - nettsidens navigering er oversiktlig. 
• Språk på siden (3.1.1) - språket på nettsiden er konsekvent. 
• Inndata (3.2.2) - som gjelder for eksempel at det er forutsigbart hva som vil skje når man skriver inn data i et felt.

Slik jobbes dette med:

• Universell utforming skal være en del av videreutviklingen av nettstedet. 
• Vi har fokus på å forbedre og oppfylle alle WCAG-kravene.
• Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse for alle brukere.
• Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Ta kontakt med oss ved tilbakemeldinger.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Last updated