Timebok

Timeboken i EG Pasientsky kan tilpasses ulike behandlersegmenter og kliniske områder.

Lær hvordan du setter opp og bruker timeboken i EG Pasientsky.‌

Hver behandler kan sette opp sin egen timebok, og bestemme hvilke timer som skal tilbys pasientene.


Ofte stilte spørsmål

Hvorfor må jeg benytte ukemal og arbeidsplan? Vi anbefaler alle å benytte ukemal og arbeidsplan for å skape forutsigbarhet i arbeidshverdagen. Ved å bruke disse verktøyene kan du planlegge en typisk arbeidsuke, og sette alt inn i din kalender for å planlegge flere uker/måneder/år frem i tid. Dette er nyttig for å få en effektiv arbeidshverdag, og gjør at pasientene vet når du er tilgjengelig/ikke tilgjengelig.

Hvordan får jeg timeboken og timene mine online for booking fra pasient? Du kan enkelt sette både timeboken og timetypene dine som tilgjengelig for online bestilling. Dette gjør du i i oppsettet av timeboken og timetypene. Timeboken er satt som online som standard, samme med timetypene. Du må selv endre til offline om du ikke ønsker å tilby online booking. Vi anbefaler å sette opp din ukemal med de timetypene du ønsker skal være online, slik at pasientene ser hvilke timer som er ledig når. Les mer om online booking her.

Hvordan kobler jeg takster til timetype? Ved å koble takstene til timetypen kommer taksten automatisk opp på regningskortet når du oppretter regningskort etter pasientens time. Dette sparer deg for tid i en allerede hektisk hverdag. Du kobler de takstene du ønsker til timetypen inne i oppsettet av timetypen. Se mer her.

Hvordan fakturere pasient for time vedkommende ikke møtte opp til? Dersom pasienten ikke møter til timen, kan du enkelt høyreklikke, velge handlinger og markere timen som ikke møtt. Deretter kan du opprette nytt regningskort fra timen og fakturere som vanlig.

Det er online tilpassninger for både hele klinikken, timeboken og timetypen. Hvordan vet jeg hvilken jeg skal bruke? Når det gjelder disse instillingene, har vi forskjellige regler:

  • Maks selvbestilte timer: Der det strengeste kravet er satt, vil være det som er gjeldende. Eks: 15 er satt som klinikkens innstillinger, 10 er satt på timeboken, og 5 er satt på timetypen, så vil det være 5 som er gjeldende.

  • Antall tilgjengelige dager: Innstillingene som er satt på timetypen vil alltid være de som er gjeldende, selv om innstillingen for timeboken er "strengere". Dersom det ikke er skrudd på slike innstillinger på timetypen, vil innstillingende satt for timeboken gjelde.

  • Tidsfrist for bestilling: Antall timer som er satt på timetypen vil alltid være den som er gjeldende.

  • Avlyse: Innstillinger som er satt på timetypen vil alltid være den som er gjeldende.

Hvor kan jeg finne avbestilte timer? Timer som pasienten har avbestilt selv, eller som har blitt avbestilt av helsepersonell vil finnes under Avbestilte i Timebok-modulen. Du kan lese mer om avbestilte timer her.

Hvordan bruker jeg gruppetimer med HELFO takster? Gruppetimer kan fint brukes sammen med HELFO takster, og legges til automatisk ut i fra hvilke valg du gjør på gruppetimen. Les mer her.

Hvor kan jeg se en oversikt over pasientens timer? Dette finner du på pasientkortet i fanen Timebok. Der finner du en oversikt over alle timene pasienten har, har hatt eller har avbestilt. Du kan se mer informasjon ved å klikke deg inn på hver time. Les mer her.

Hvor kan jeg printe ut en oversikt over pasientens timer? Du kan printe ut en oversikt via pasientkortet. Se hvordan her.

Hvordan kan vi sjekke inn pasienter som skal være på kliinkkenn i 24 timer for undersøkelse? Opprett en egen timebok for slike undersøkelser og en timetype som varer i 24 timer. Book pasientene i denne timeboken som er satt opp med denne timetypen.

Vil pasienten motta varslinger dersom timetypen endres til en annen på en time som allerede er satt opp? Nei, pasienten mottar kun varslinger dersom en time bookes, avbestilles, flyttes eller som påminnelse 48 timer før timen. Dette avhenger av at det er aktivert på klinikken.

Last updated