Tidslinje

Tidslinjen viser en kronologisk oversikt over alle objektive målinger for en pasient. Det hjelper deg å få en oversikt over utvikling i pasientens helse.

For å bruke tidslinjen, må du ha muligheten til å legge til og redigere objektive målinger, altså ha tilgang til journalen og ha rollen sykepleier, helsesekretær, helsesykepleier eller lege.

Få tilgang til tidslinjen ved å gå til journalen (Trykk Alt +J når en pasient er aktivert i søkefeltet) og trykk på Tidslinje.

Hvis pasienten ikke har noen objektive målinger, vil du få opp en forklaring på hva tidslinjen er og kan legge til nye målinger (se eksempel).

Bruk av Tidslinjen

Hver type objektiv måling vises på sin egen rad. Øverst vises tidspunkt, dato eller måned for hver måling avhengig av om du står i dags -, måneds- eller årsvisning.

Gå fram og tilbake i tid

Du kan bla til venstre og høyre for å gå frem og tilbake i tid. Du kan også trykke på dag eller måned for å hoppe rett til et gitt tidspunkt (se hvordan). Etter at du har bladd en stund, vil en pil dukke opp, som hjelper deg å navigere raskere (se eksempel).

Endre tidsrammen ved å velge År, Måned eller Dag, og trykk på en måned eller dag for å endre visningen (se hvordan).

Endre hvordan du ser målinger

Hver type av objektive målinger kan vises i forminsket tabellvisning eller en utvidet grafvisning. Ved å trykke på pilene helt til høyre i tidslinjen, kan man endre mellom disse to visningsalternativene (se hvordan).

Dra musen over hvilket som helst tall eller punkt for å se flere detaljer om målingene, måleenhet eller forhåndsvisning av eventuelle kommentarer.

Legg til en ny måling

Trykk på Ny måling og målingen du ønsker fra nedtrekksmenyen. Legg så til verdiene og trykk Registrer (se hvordan).

For noen målinger er det også mulig å legge til en kommentar.

Redigere målinger

Klikk på hvilket som tall eller punkt for å få opp et vindu som inneholder alle detaljer og eventuelle kommentarer for hver måling (se hvordan).

Hvis det finnes flere målinger i samme tidsperiode, vil alle disse vises. Trykk på en måling for å redigere den, trykk så på Registrer (se hvordan).

Du kan raskt redigere enkeltstående målinger i tabellvisning ved å høyreklikke på tallet du vil redigere (se hvordan).

Tilpass tidslinjen

Skjul ubrukte objektive målinger

Skjul hvilken som helst rad ved å fjerne avhuking i listen, eller klikk Velg kun rader med data registrert slik at kun målinger med data vises (se eksempel).

Maksimer eller minimer visning for å se målingene med full betegnelse eller forkortelse (se hvordan).

Støtte for objektive målinger

Alle objektive målinger som kan legges til i et notat vises også i tidslinjen:

En pasients BMI blir automatisk kalkulert hvis det finnes nok data. Når du legger til en ny vektmåling, vil systemet finne den siste registrerte høydemålingen og bruker denne til å kalkulere BMI. Du kan alltids redigere den kalkulerte BMIen eller legge til data om høyde og vekt manuelt.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor har jeg ikke tilgang til tidslinjen?

For å ha tilgang til tidslinjen, må du ha tilgang til journalen og ha en av disse rollene: sykepleier, helsesekretær, helsesykepleier eller lege.

Hvem kan redigere eller legge til objektive målinger i tidslinjen?

Alle som har tilgang til journalen og har rollen sykepleier, helsesekretær, helsesykepleier eller lege.

Blir det opprettet et behandlingsnotat når jeg legger til en måling direkte i tidslinjen?

Nei, legger du til en måling direkte i tidslinjen, vil det ikke vises i journalen. Hvis du vil at målingen skal vises begge steder, opprett et behandlingsnotat og registrer målingen der. Da vil den reflektere i tidslinjen.

Hvordan kan jeg tilbakedatere objektive målinger?

Du kan redigere tidligere målinger, men du kan ikke legge til nye målinger og tilbakedatere dem.

Hva skjer hvis jeg redigerer en objektiv måling i tidslinjen som originalt ble lagt til i et behandlingsnotat?

Den objektive målingen i behandlingsnotatet blir markert i rødt, som utdatert.

Klikk de tre prikkene på notatet det gjelder og velg Rediger. Klikk så på målingen. Bekreft at du vil oppdatere den i behandlingsnotatet slik at det stemmer overens med tidslinjen (se hvordan). Dersom du sletter og legger til målingen på nytt, vil ikke ny verdi registreres i tidslinjen.

Kan jeg fjerne eller slette objektive målinger?

Objektive målinger kan ikke slettes eller fjernes fra tidslinjen. Du kan redigere en måling for å korrigere en verdi, eller legge til en kommentar, for eksempel ‘feil måling’ (se eksempel).

Vil alle objektive målinger vises i tidslinjen?

Hvis du har lagt til objektive målinger for en pasient som er eldre enn denne versjonen av tidslinjen (Oktober 2021), vil de bli importert og vist.

Last updated