Avlyse og blokkere timer

Det er flere måter å kansellere timer på. Du kan avlyse timen, avbestille på vegne av pasient eller merke timen som ikke møtt.

Kansellere en enkelt time

  • Dersom du som behandler har behov for å kansellere timen, velg Avlys time. Regningskort blir ikke opprettet.

  • Dersom pasienten ikke møter til timen, velg Ikke møtt.

  • Velg Avbestille for pasient dersom du skal avbestille på vegne av pasienten.

Når du velger Ikke møtt/Avbestille for pasient kan du opprette regningskort direkte. Dersom det er lagt til automatiske Helfo-takster på timen, vil Helfo-andelen gjøres om til egenandel.

Dersom du har din egen takst for Ikke møtt/Avbestille for pasient, kan du slette eventuelle takster som er lagt til automatisk på regningskortet og legge til den egne taksten (se eksempel).

Avlyse flere timer

Hold inne Ctrl eller Shift og klikk på de timene du ønsker å avlyse. Høyreklikk og velg Avlys valgte timer (se hvordan).

Avlyse alle dagens timer

Klikk på pilen ved siden av ukedagen og velg Avlys dagens timer (se hvordan).

Avbestillingsliste

Klikk på Timebokmodulen, og gå til Avbestillinger fra undermenyen. Her finner du en oversikt over alle avbestillinger som er gjort (se hvor).

Klikk på Forstørrelsesglasset for å søke blant avbestillingene, og for eksempel finne kun de avbestillingene som er gjort i din egen timebok (se hvor).

Har du økonomimodul fra oss kan du opprette regningskort på de pasientene som skal betale for timen ved å klikke på Nytt regningskort. Timen vil automatisk bli markert som håndtert, men vil alltid finnes igjen i listen eller på pasientkortet (se hvordan).

Skal du ikke opprette regning for en avbestilt time kan du enkelt bare merke den som håndtert ved å huke av i boksen under kolonnen Håndtert (se hvordan). Ved å merke avbestillingene som håndtert er det lettere for dere å holde styr på hvilke avbestillinger dere har fakturert, og dermed behandlet/håndtert.

Blokkere dager, timer og sette opp møter

Har du behov for å blokkere timer eller en hel dag for timer, kan du gjøre det ved å bruke hendelser.

Dobbeltklikk i et hvitt område på den aktuelle dagen, og opprett hendelse (se hvordan):

  1. Skriv inn hva hendelsen gjelder

  2. Velg om den skal gjelde hele dagen, eller en egendefinert periode.

Den valgte perioden fjerner ledige timer, mens bookede timer må avlyses som forklart tidligere. Ønsker du at hendelsen ikke skal fjerne timer, kan du huke av for Parallell hendelse. Er dette en hendelse som gjelder flere på klinikken, kan du opprette en kopi i flere timebøker (se hvordan).

Last updated