Dialogmelding

Lær hvordan du kan opprette en ny dialogmelding.

Dialogmeldinger brukes til å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling, og som ikke er dekket av egne standarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc. Det inkluderer PLO-melding fra Sykepleietjeneste.

Send dialogmelding

Mottakere hentes fra Adresseregisteret. Du kan søke på navn eller HER-ID både på behandlere og ulike instanser. Skal dialogmeldingen til NAV eller fastlege, klikk på handlinger over mottakerfeltet.

Dersom meldingen skal sendes til NAV, vil du få følgende alternativer for type:

  • Henvendelse om pasient som ikke er sykemeldt

  • Henvendelse om sykefraværsoppfølging

Når du har fylt ut feltene, klikk Lagre og send.

Dialogmeldingen lagres som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og kan søkes opp i meldingsloggen.

Motta dialogmelding

I postmodulen mottas alle innkommende dialogmeldinger fra andre i innboksen Tilbakemelding > Dialogmelding.

Hvilke valg du har for å behandle meldingen, varierer utfra hvilken type melding det er:

  • Forespørsel: Du kan svare eller arkivere meldingen. Når du har svart, får du opp vinduet for nytt journalnotat der meldingen legges ved som vedlegg. Du kan også sende et nytt svar etter du har svart (se eksempel).

  • Svar på forespørsel: Du kan svare, signere eller signere og legge ved i et nytt journalnotat. Meldingen legges ved som vedlegg.

  • Notat: Her kan du velge å signere direkte eller signere og opprette et journalnotat. Når du har signert, flytter meldingen seg til arkiverte.

  • Avviksmelding: Signer meldingen for å arkivere.

Merk at:

  • Mottatte dialogmeldinger og svar på dialogmeldinger legger seg som journalhendelser i pasientens journal.

  • Avviksmeldinger vil derimot kun lagres i arkivet og ikke som journalhendelse da disse går på tekniske avvik og ikke er direkte knyttet til pasienten.

Status på dialogmelding

Det finnes forskjellige statuser på dialogmelding.

Last updated