Bruk

Lær hvordan du logger på og av telefonen og håndterer innkommende samtaler.

Logge av/på telefonen

For å logge av telefonen holder du musepekeren over telefonsymbolet, fører den over de tre prikkene og klikker på Koble fra.

Grupper og funksjoner

Hvilke innkommende samtaler du mottar kommer an på hvilke grupper du er medlem av og hvilke grupper og funksjoner du er logget på.

Eksempel: Hvis du er helsesekretær og skal ta innkommende samtaler til resepsjonen, må du ha funksjonen Resepsjon callsenter. Denne funksjonen er lagt til som standard for rollen helsesekretær og vises på ansattkortet.

Hvis du jobber på laboratoriet, vil det være nyttig å opprette en egen gruppe for LAB slik at andre kolleger på klinikken kan ringe direkte til gruppen.

Du finner oversikt over dine grupper og funksjoner i kontekstvelgeren. Du mottar samtaler fra de gruppene og funksjonene du er logget inn i. For å unngå å motta samtaler, logg ut av funksjonen eller gruppen.

Innkommende anrop

Widgets

Det er tre ulike widgets du må legge til for å motta og få oversikt over innkommende anrop.

I pålogget-widgeten ser du hvem av dine kolleger som er logget på telefonen, og om de er i en samtale.

 • Hvis du finner navnet i widgeten, er vedkommende pålogget.

 • Dersom navnet er rødt, er personen i en annen samtale.

For å ringe til vedkommende klikker du på det blå telefonsymbolet til høyre for navnet.

Ta imot innkommende anrop

Innkommende samtaler vises til høyre for søkefeltet på plattformen og i telefon-widgets.

Navnet på pasienten/kontakten vil vises dersom:

 • Telefonnummeret som ringer inn, er registrert på en pasient eller et kontaktkort

 • Pasient har registrert telefonnummer i appen eller pasientportalen

 • Pasient tidligere har foretatt en betaling på en Convene-terminal

 • Pasient oppgir fødselsnummer når vedkommende ringer inn

Dersom nummeret ikke er registrert, vil du se selve telefonnummeret til vedkommende som ringer inn.

For å svare på anropet klikker du på det hvite telefonsymbolet når det ringer eller bruker hurtigtasten ALT+W.

For å avvise samtalen klikker du på det røde telefonsymbolet når det ringer. Samtalen går da videre til andre som er i samme gruppe, eller tilbake til personen som eventuelt satte over. Aviser du et direkte anrop til deg, legges det på for pasienten.

Nødanrop

Dersom samtalen er en akutt/prioritert samtale vil du se dette ved at fargen er rød både i widget og i telefonlinjen.

Aktiv samtale

I en aktiv samtale har du flere muligheter:

 • Parker samtalen: Klikk på pauseikonet og pasienten settes på vent.

 • Åpne pasientkortet: Klikk på pasientens navn.

 • Aktiver pasient i søkefeltet: Hold nede ALT og klikk pasientens navn.

 • Åpne tastatur: Klikk på tastatur-ikonet.

 • Åpne innstillinger: Klikk på telefonikonet.

 • Viderestille samtale: Klikk på pilen for å viderestille.

 • Legg på: Klikk på det røde telefonikonet og samtalen legges på.

Viderestille samtale

For å viderestille en samtale over til en kollega eller et annet nummer, klikk på pilikonet. Du kan sette over samtaler på to ulike måter. Samtaler som settes over til ny mottaker, vil forsvinne fra oversiktsbildet ditt.

Legg til pasienten på klinikken

Dersom en pasient som allerede er identifisert i EG Pasientsky ringer inn, men ikke er registrert pasient på deres klinikk, kan pasienten legges til.

Utgående anrop

Klikk på navnet/nummeret eller enter for å ringe.

Dersom du skal ringe utenlandske numre, taster du kun inn landskoden før du taster inn nummeret. Er du usikker på om denne landskoden er åpnet på klinikken, da kontakt med vår kundesupport.

Legg til kontakter

For å spare tid, kan du legge til kontakter. Kontakter kan være privatpersoner, samarbeidspartnere eller tredjeparter som NAV eller et apotek. Les hvordan du oppretter en kontakt i kontaktlisten.

For å opprette kontakt direkte fra telefonen,

 1. Klikk på Nytt kontaktkort og fyll inn detaljene.

 2. Kontakten blir lagret til kontaktlisten.

Ring pasient

pasientkortet, klikk på telefonnummeret i området Basis for å ringe.

Sett opp pasient på time

Du kan enkelt sette opp en pasient på time direkte fra en samtale.

 1. For å aktivere pasienten, hold nede ALT og klikk på pasientens navn.

 2. Gå til timeboken og dobbeltklikk på en time.

 3. Trykk Lagre og timen er satt opp.

Ring til gruppe

Du kan ringe direkte til en gruppe ved å søke opp gruppen i telefonfeltet. Alle som er medlem i gruppen, vil motta anropet og hvem som helst i gruppen kan svare samtalen.

Ring en rolle

Dersom du ønsker å få opp alle ansatte med en bestemt rolle på klinikken, for eksempel en lege, kan du søke etter rollen lege i telefonfeltet. Da får du opp alle ansatte med denne rollen og kan velge hvem du vil ringe.

Last updated