Oppdatering av skjemaer

Her er en oversikt over de siste skjemaene som har blitt lagt til i systemet.

Oppdatering 08.04.2024

SkjemaTypeLeverandør

LEGEERKLÆRING FOR SØKERE TIL BACHELOR-POLITIUTDANNING OPPTAK 2024

Skjema

POLITI

Vindafjord kommune - Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma

Skjema

Generelle

HSCL-25 - Hvordan har du det? (Bare til utskrift)

Skjema

Generelle

MAIA-2 - Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (Bare til uskrift)

Skjema

Generelle

ADHD- selvrapporteringsskala for voksne (ASRS-v1.1)

Skjema

Generelle

Oppdatering 06.03.2024

SkjemaTypeLeverandør

ROP-Screen - Spørsmål (Bare til utskrift)

Skjema

Generelle

OUS - Seksjon for immunhematologi Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi

LAB

Oslo Universitetssykehus

Oslo Universitetssykehus - Rekvisisjon for bakterie, sopp og parasittanalyser

LAB

Oslo Universitetssykehus

Oppdatering 02.02.2024

SkjemaTypeLeverandør

Audiometriundersøkelse utført

Skjema

Generelle

Utlån av behandlingshjelpemidler / Utlevering av forbruksmateriell

Melding til 3. part

Generelle

Histologi

LAB

Oslo Universitetssykehus

Søknad om førerkort/ kompetansebevis -Egenerklæring

Skjema

Generelle

FSS - SKALA FOR GRADERING AV DET Å VÆRE SLITEN, UOPPLAGT OG HA MANGEL PÅ OVERSKUDD

Skjema

Generelle

Sørlandet sykehus - Mikrobiologiske undersøkelser

LAB

Sørlandet Sykehus HF

Søknad om helse- og omsorgstjenester- Rehabiliteringsopphold i Altea

Skjema

Bærum kommune

NAV 10-07.10 - Ortopediske hjelpemidler

Skjema

NAV

TT Kort Møre og Romsdal fylkeskommune - Egenerklæring

Skjema

Møre og Romsdal Fylkeskommune

TT-kort Nordalands fylkeskommune - Søknad og legeerklæring

Skjema

Nordland fylkeskommune


Oppdatering 04.12.2023

SkjemaTypeLeverandør

Radiologi - Seksjon Molde og Kristiansund

Henvisning

Helse Møre og Romsdal

Medisinsk Biokjemi - Kristiansund Sykehus

LAB

Helse Møre og Romsdalelle

Oppdatering 28.11.2023

SkjemaTypeLeverandør

Statsforvalteren - Erklæring fra lege eller annen sakkyndig ved ikrafttredelse av fremtidsfullmakt

Skjema

Statsforvalteren

Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen - FHI

Henvisning

Folkehelseinstituttet

MOBID-2 Smerteskala

Skjema

Generelle

Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

Skjema

Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

Oppdatering 24.11.2023

SkjemaTypeLeverandør

Pasientreiser-Stadfesting på oppmøte og dokumentasjon på pasientar (Nynorsk)

Skjema

Pasientreiser

Pasientreiser-Oppmøtebekreftelse og dokumentasjon for pasienter (Bokmål)

Skjema

Pasientreiser

NAPOS - Medisinsk biokjemi og farmakologi, Porfyrianalyser - Helse Bergen

LAB

Haukeland universitetssykehus

Sjøfartsdirektoratet-Skjema for vurdering av medisinsk skikkethet

Skjema

Sjøfartsdirektoratet

Harris Hip Score

Skjema

Generelle

Oppdatering 03.11.2023

SkjemaTypeLeverandør

Stadfesting p oppmøte og dokumentasjon p pasientar

Skjema

Pasientreiser

Legeerklæring - Om unntak fra påbudet om bruk av bilbeltet

Skjema

Generelle

Autoantistoffer og allergi, Oslo Universitetssykehus

LAB

Oslo Universitetssykehus

Oppdatering 31.10.2023

SkjemaTypeLeverandør

Svangerskapsprøver

LAB

Helse Møre og Romsdal

Histologi - Sykehuset Innlandet

LAB

Sykehuset Innlandet HF

Cytologi - Sykehuset Innlandet

Skjema

Sykehuset Innlandet HF

Mal 3 - Kjørevurdering etter anmodning fra attestutsteder

Skjema

Statsforvalteren

Oppdatering 01.09.2023

SkjemaTypeLeverandør

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade -Arbeidstilsynet

Skjema

Generelle

NAV 08-0708 - Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Skjema

NAV

Oppdatering 08.08.2023

SkjemaTypeLeverandør

Allergi - Avdeling for medisinsk biokjemi Molde Sykehus

LAB

Helse Møre og Romsdal

Erklæring fra behandlende lege - ved søknad om dekning av utgifter til infertilitetsbehandling

Skjema

Helfo

Henvisning - Avdeling for bildediagnostikk Vestre Viken

Henvisning

Vestre Viken

Rekvisisjon medisinsk biokjemiske analyser

LAB

St. Olavs Hospital HF

Rekvisisjon for mikrobiologiske prøver

LAB

St. Olavs Hospital HF

Lab1

Skjema

Lab1 AS

Skjema for melding om avvik/uønska hending

Skjema

Helse Førde

Allergianalyser -Ålesund

LAB

Helse Møre og Romsdal

Oppdatering 03.07.2023

SkjemaTypeLeverandør

Astma kontroll test (Voksen alder 12-60+)

Skjema

Generelle

Norsk revidert klokketest

Skjema

Generelle

Søknad om skoleskyss - Møre og Romsdal fylkeskommune

Skjema

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Cytologi

LAB

Helse Møre og Romsdal

Oppdatering 14.06.2023

SkjemaTypeLeverandør

Kols vurderingskjema - CAT

Skjema

Generelle

GAD - 7

Skjema

Generelle

Norsk funksjonsskjema Del 2

Skjema

Generelle

Norsk funksjonsskjema

Skjema

Generelle

Rehabiliteringssenter Air

Skjema

Generelle

Oppdatering 24.05.2023

SkjemaTypeLeverandør

SkoleSKYSS - legeerklæring (Bergen)

Skjema

Generelle

Cytologi

LAB

Haukeland universitetssykehus

ESAS-R

Skjema

Generelle

PHQ-9

Skjema

Generelle

Audiometriundersøkelse utført

Skjema

Generelle

Helsekort for gravide

Skjema

Helsedirektoratet

DUDIT - Drug use disorder identification test

Skjema

Generelle

AUDIT - Alcohol use disorder identification test

Skjema

Generelle

Mal 1 - Melding om ikke oppfylte helsekrav til førerett

Skjema

Statsforvalteren

Mal 2 - Melding om ikke oppfylte helsekrav til førerett

Skjema

Statsforvalteren

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Kongsvinger Kommune

Skjema

Kongsvinger Kommune

Oppdatering 27.04.2023

SkjemaTypeLeverandør

Rekvisisjon til Andrologisk laboratorium - Sædanalyse - reproduksjon

LAB

Oslo Universitetssykehus

Genetiske analyser

LAB

St. Olavs Hospital HF

EPWORTH - Søvnighetskala

Skjema

Helse Sør-Øst

Helsekort for gravide (m/symfyse fundusmål)

Skjema

Helsedirektoratet

Oppdatering 13.04.2023

SkjemaTypeLeverandør

Medisinsk Biokjemi (2023) - Molde

LAB

Helse Møre og Romsdal

Melding til MFR av graviditet etter assistert befruktning (ART)

Skjema

Folkehelseinstituttet

Oppdatering 29.03.2023

SkjemaTypeLeverandør

Vedlegg søknad om parkeringtillatelse - Legeerklæring

Skjema

Trondheim Kommune

Begjæring om svangerskapsavbrudd

Skjema

Helsedirektoratet

Oppdatering 22.03.2023

SkjemaTypeLeverandør

Cytologi (2023)

LAB

St. Olavs Hospital HF

Etiketter 24 stk - Navn, fødselsnummer og dato

Skjema

Generelle

Henvisning til fysioterapeut og rideterapi

Skjema

Helfo

Helseattest førerett

Skjema

Helsedirektoratet

Histologi

LAB

Helse Stavanger HF

Histologi

LAB

St. Olavs Hospital HF

Oppdatering 10.03.2023

SkjemaTypeLeverandør

Vestland fylkeskommune - parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legeerklæring

Skjema

Vestland fylkeskommune

Rekvisisjon for sædanalyse

LAB

Helse Førde

Oppdatering 27.02.2023

SkjemaTypeLeverandør

Spørreskjema for pasienter med vannlatingsproblemer I-PSS

Skjema

Generelle

Schengenattest for medbringing av narkotikaklassifisert legemiddel

Skjema

Generelle

Liebowitz Social Anxiety Scale

Skjema

Generelle

Unilabs Cytologi

LAB

Unilabs

TT - kort Innlandet fylkeskommune - Søknad

Skjema

Innlandet fylkeskommune

Oppdatering 20.02.2023

SkjemaTypeLeverandør

Søknad og legeerklæring for forflytningshemmede - Drammen kommune

Skjema

Drammen kommune

TT - kort Oslo kommune - Søknad

Skjema

Oslo Kommune

TT - kort Nordlands fylkeskommune - Søknad og legeerklæring

Skjema

Nordland fylkeskommune

TT - kort Oslo kommune - Legeerklæring

Skjema

Oslo Kommune

Helse Bergen - Avdeling for patologi - Biopsiundersøkelse

LAB

Haukeland universitetssykehus

Histologi

LAB

Unilabs

Tilvising til rehabiliteringsopphald, Helse Vest

Henvisning

Generelle

TT - kort Rogaland Søknad og legeerklæring

Skjema

Rogaland fylkeskommune

Oppdatering 02.02.2023

SkjemaTypeLeverandør

Audiometriundersøkelse utført

Skjema

Generelle

Utlån av behandlingshjelpemidler / Utlevering av forbruksmateriell

Melding til 3. part

Generelle

Histologi

LAB

Oslo Universitetssykehus

Søknad om førerkort/ kompetansebevis - Egenerklæring

Skjema

Generelle

FSS - SKALA FOR GRADERING AV DET Å VÆRE SLITEN, UOPPLAGT OG HA MANGEL PÅ OVERSKUDD

Skjema

Generelle

Sørlandet sykehus - Mikrobiologiske undersøkelser

LAB

Sorlandet Sykehus HF

Søknad om helse- og omsorgstjenester- Renabiliteringsopphold i Altea

Skjema

Bærum kommune

NAV 10-07.10 - Ortopediske hjelpemidler

Skjema

NAV

TT Kort Møre og Romsdal fylkeskommune - Egenerklæring

Skjema

More og Romsdal Fylkeskommune

TT-kort Nordlands fylkeskommune - Søknad og legeerklæring

Skjema

Nordland fylkekommune

Oppdatering 23.10.2022

SkjemaTypeLeverandør

Nordlandsykehuset - Rekvisision labratoriemedisinsk avdeling

LAB

Nordlandssykehuset

POLITI - BISTANDSANMODNING VED GJENNOMFØRING AV TVUNGEN PSYKISK HELSEVERN

Skjema

POLITI

Norsk pasientskadeerstatning - Uttalelse

Skjema

Norsk pasientskadeerstatning

Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Skjema

Helsedirektoratet

Oppdatering 11.10.2022

SkjemaTypeLeverandør

NAV 10-07.65 - T04 Tilleggsskjema for manuell rullestol

Skjema

NAV

TT - Kort Innlandet fylkeskommune - Legeerklæring

Skjema

Innlandet fylkeskommune

Helseerklæring for arbeidsdykking

Skjema

Arbeidstilsynet

TT - Kort Innlandet fylkeskommune - Søknad

Skjema

Innlandet fylkeskommune

Oppdatering 05.10.2022

SkjemaTypeLeverandør

NAV 10-07.77 - T15 Tilleggsskjema for synsmiddelhjelp

Skjema

NAV

NAV 10-07.10 - Ortopediske hjelpemidler

Skjema

NAV

NAV 10-07.20 - Hjelp til vurdering og utprøving

Skjema

NAV

Hormonlaboratoriet

LAB

Oslo Universitetssykehus

Henvisning til spesialist 05-04.21

Henvisning

Helfo

ADHD - slevrapporteringsskala for voksne (ASRS-v1.1)

Skjema

Generelle

Oppdatering 22.09.2022

SkjemaTypeLeverandør

Fibromyalgi - Nye Kliniske Fibromyalgi Diagnostiske Kriterier

Skjema

Generelle

Søknad om tilrettelegging ved eksamen - UiO

Skjema

Universitetet iOslo - UiO

Henvisning til logopedi for barn og unge

Henvisning

Nordre Follo Kommune

Henvisning til assistert befruktning

Henvisning

Universitetet iOslo - UiO

CAT - COPD Assessment Test™)

Skjema

Generelle

ALLERGICVAKSINASJONSJOURNAL

Henvisning

Helse Sør-Øst

Oppdatering 12.09.2022

SkjemaTypeLeverandør

Histologi

Skjema

Vestre Viken

Cytologi

LAB

St. Olavs Hospital HF

Evidia Henvisning

Henvisning

Evidia

HAD

Skjema

Generelle

Søknad om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne for 2022-2023

Skjema

Statens lånekasse

Diakonhjemmet - Legemidler og farmakogenetikk

LAB

Diakonhjemmet Sykehus

Oppdatering 11.08.2022

SkjemaTypeLeverandør

TT kort Viken fylkeskommune- Søknad og legeerklæring

Skjema

Viken fylkeskommune

NAV 10-07.67 - TO6 Tilleggsskjema for stol med oppreisingsfunksjon

Skjema

NAV

NAV 10-07.69 - T09 Tilleggsskjema for rettelegging av adkomst til og i bolig

Skjema

NAV

Rekvisisjon for Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

LAB

St. Olavs Hospital HF

Erklæring fra sjømannslege om bruk av faste medikamenter

Skjema

Sjøfartsdirektoratet

Prøver ved svangerskap

LAB

Akershus Universitetssykehus HF

Medisinsk Mikrobiologi - Molde

LAB

Helse Møre og Romsdal

Svangerskapsprøver

LAB

Helse Møre og Romsdal

Medisinsk Biokjemi - Ålesund

LAB

Helse Møre og Romsdal

Medisinsk Biokjemi - Molde

LAB

Helse Møre og Romsdal

Smertetegning

Henvisning

Generelle

Last updated