Blå resept

Lær hvordan du forskriver resepter med refusjon.

Du som rekvirent skal hjelpe pasienten med å få oppfylt helserettighetene sine. Dette innebærer blant annet å forskrive medisiner på blå og hvit resept, samt søke om individuell stønad der pasienten har rettigheter til dette. Les mer om ordningene på HELFOs nettside.

Velg refusjonshjemmel

Når du oppretter en resept, får du opp aktuelle refusjonshjemler for preparatet du har valgt. Mer informasjon om hjemlene ser du i fanen Refusjon som vist på bildet under.

Basert på hvilken hjemmel du velger får du eventuelt opp feltet Refusjonskode, med liste over de tilgjengelige kodene.

Du kan alltid gå til Helfo info link for individuelle søknader til HELFO om refusjon, ved å benytte knappen nederst i Refusjonsfeltet.

§ 3 - Individuell søknad til HELFO

Søknad til HELFO om individuell stønad til ikke-forhåndsgodkjente legemidler kan sendes inn på vegne av pasienten enten direkte via resepten, eller fra pasientkortet.

Send HELFO-søknad

Under refusjonshjemmel på resepten, velg hjemmel §5-14 §3.

I det nye vinduet kan du se aktuelle og eventuelt tidligere søknader til HELFO for denne pasienten (se hvor). Her ser du alle søknader tilknyttet pasienten, ikke kun søknader tilknyttet det preparatet du forskriver.

  1. Velg Ny søknad og tjenesteportalen til Helfo åpnes i en ny tab i nettleseren din (se hvordan).

  2. Gjennomfør søknaden inne i tjenesteportalen.

Bli kjent med tjenesteportalen på Helfo sine sider her.

Registrere vedtak

Tjenesteportalen støtter ikke automatisk svar tilbake til journalsystemet. Derfor krever dette at legen sjekker tjenesteportalen ved jevne mellomrom og manuelt registrerer om søknadene er innvilget.

  • I de fleste tilfeller får man et øyeblikkelig svar og kan klikke Legg til godkjent vedtak i journalsystemet. Fyll inn feltene du ønsker (se hvordan).

  • Hvis ikke kan du velge Marker søknad som sendt, venter på svar (se hvordan). Resepten markeres med teksten Blåreseptvedtaket er ikke dokumentert i EPJ. Lagre resepten som utkast, slik at du senere kan åpne den og legge til godkjent vedtak eller fjerne vedtaket. Når du senere har sjekket svaret på søknaden i HELFO-portalen, kan du validere og legge til detaljer om vedtaket dersom det er innvilget, eller fjerne søknaden fra resepten (se hvordan).

  • Dersom søknaden ikke innvilges, kan du også fjerne vedtaket fra resepten direkte (se hvordan).

Husk at det ikke er automatisk sykronisering mellom plattformen og tjenesteportalen. Endringer i EPJ vil ikke automatisk oppdatere eksisterende søknader i tjenesteportalen.

Se oversikt over vedtak på plattformen

Du kan få oversikt over vedtakene to steder:

  • Åpne pasientkortet og gå til Blåreseptvedtak (se hvor). Her ser du status på søknaden ut fra hva du har registrert. Her kan du også velge å Legge til vedtak, enten ved ny søknad eller oppdatere eksisterende.

  • Inne i medisinoversikten vil du se et vedtak symbol (§) i reseptoversikten, men denne indikerer ikke om søknaden er godkjent eller ikke (se hvor).

Meldinger som angår refusjonssøknader i din innboks kan arkiveres.

Ofte stilte spørsmål

Krever tilgang til tjenesteportalen tilknytning til NHN? Nei, plattformen forsøker først å koble deg til tjenesteportalen som NHN via proxy, deretter via vanlig internett-tilgang. Forskjellen på med og uten NHN tilknytning kan du lese om på Helfo sine informasjonssider her.

Last updated