Mottatte meldinger

Lær hvordan du behandler mottatte meldinger.

Oversikt over mottatte meldinger

Alle mottatte meldinger kommer inn i Post-modulen. I postkassene vil du ha underkategorier som filtrerer innkommende meldinger ut fra kommunikasjonstype eller aktiverte moduler (se hvor).

Alle nye meldinger kommer i postkassen Innboks.

‌Du kan enkelt se at andre brukere er inne på meldingen ved at det indikeres med en blå prikk, både i post-modulen og i selve meldingen (se hvor).

Tips: Legg til Deltakere fra visningsinnstillinger for å få en oversikt over hvem som har lest meldingen (se hvordan).

Behandle mottatte meldinger

All post kommer inn i postmodulen.

Gå til Innboks, og klikk på meldingen du ønsker å lese (se hvor). Du kan også gå videre til undermenyene for hver enkelt kommunikasjonstype hvis du ønsker å se en type dialog av gangen.

Dialoger fra pasienter og interne dialoger mellom dere på klinikken håndteres likt.

Elektroniske meldinger over NHN, som for eksempel henvisninger, epikriser, dialogmeldinger osv., har en annen arbeidsflyt. Les mer om det her.

Handlinger

Når du åpner en dialog kan du velge mellom ulike handlinger. Hvilke valg som vises avhenger av hva slags type dialog du åpner.

 • Videresend: Videresend meldingen til en annen kollega internt på klinikken. Du velger hvem du skal sende til i neste steg. Meldingen flyttes til Åpne.

 • Svar og avslutt: Du svarer på meldingen, og mottaker kan ikke svare tilbake etter dette. Meldingen flyttes til Arkiv for deg som er deltaker og Klinikkens arkiv.

 • Svar: Du svarer på meldingen, og mottaker har mulighet til å svare deg. Meldingen flyttes til Åpne.

 • Avslutt: Du avslutter meldingen/oppgaven uten å svare. Meldingen flyttes til Arkiv. Merk at dette ikke er et alternativ for e-konsultasjoner, da svar på disse er lovpålagt. Les hvordan du kan svare på e-konsultasjoner.

 • Fullfør: Du fullfører oppgaven. Dette gjelder kun for meldinger som er satt som en oppgave. Meldingen flyttes til Arkiv.

Dersom det er aktivert pasientvarslinger, vil pasienten kunne motta varsel om ny melding enten via sms, e-post eller push-varsling‌.

Handlinger fra handlingsikonet

 • Vis logg: Logg for den spesifikke meldingen, som viser hvem som har lest meldingen og hvilke endringer som har blitt gjort.

 • Ny fra eksisterende: Opprette en ny dialog fra eksisterende melding. Eksisterende melding legges til som vedlegg i den nye. Her kan du velge om pasienten skal få den meldingen. Les mer om ny dialog her.

 • Legg til i journal: Dersom dialogen gjelder om en pasient får du et valg for å legge dialogen til i journal. Ved å velge det skal dialogen vises i den løpende journalen til pasienten. Mye brukt i forhold til e-konsultasjoner som må dokumenteres.

 • Forlat dialogen: Dersom du er en av flere deltakere i en intern dialog og ikke vil lenger motta meldinger.

 • Merk som viktig: Den dialogen markeres da i rødt, legges øverst i innboksen og er synlig i Viktige varsler.

 • Merk som to-do: Dersom du vil merke dialogen som en oppgave.

 • Fjern fra innboks: Dialogen fjernes fra Innboks.

 • Flytt til innboks: Dialogen flyttes til Innboks.

Forskjellige meldingstyper som sendes av pasient

Mottaker av meldinger fra pasienter avhenger av klinikkens oppsett i Kommunikasjonstyper.

Reseptforespørsler

Reseptforespørsler mottas som oftest av helsesekretærer i klinikkens innboks. Ofte er det kun helsesekretærer som har tilgang til den. Er dette tilfelle, er mest effektive arbeidsflyt denne:

 1. Helsesekretær videresender ofte til pasientens fastlege eller den legen som skal fornye. Helsesekretær går selv inn i medisinmodulen og klargjør fornyelse som lege deretter signerer. Les hvordan du kan videresende uten å sende beskjed til pasienten.

 2. Helsesekretær eller lege kan så svare pasienten at resepten er blitt fornyet. Selve fornyelsen av resept gjøres fra medisinmodulen i plattformen, eller det journalsystemet dere bruker. Les mer om fornyelse av resept her.

Mottar du som lege selv reseptforespørsler gjøres selve fornyelsen av resept fra medisinmodulen i plattformen, eller det journalsystemet dere bruker. Les mer om fornyelse av resept.

E-dialoger

E-dialog er melding som pasient sender og det kan være forespørsel om forskjellige emner; utskrift av journal, blodprøvesvar, klinikkens åpningstid eller timebestilling.

Dersom du må gi medisinske råd via e-dialog finnes det en takst som kan brukes. Les mer om takstene her.

Fakturaspørsmål

Når pasient sender spørsmål om faktura kommer det inn i innboks som Fakturaspørsmål. Du kan bruke filtrering for å søke etter fakturaspørsmål (se hvordan).

Fakturanummeret knyttes til henvendelsen, noe som gjør det lettere for den ansvarlige på klinikken å finne fakturaen og behandle henvendelsen.

E-konsultasjoner

Merk at for e-konsultasjoner er det lovpålagt å svare innen 5 dager. Derfor har vi satt som standard at e-konsultasjoner merkes som viktig (se eksempel).

Når en e-konsultasjon svares på, vil du du bli spurt om du ønsker at e-konsultasjonen skal legges til i journalen.

 • Velg Ja, og bekreft at dette er riktig pasient.

 • Du blir sendt til pasientens journal, hvor du må skrive inn informasjon og legge til en problemstilling for å lagre. E-konsultasjonen legges til som et vedlegg i journalen, og du kan klikke for å se innholdet.

Leger kan bruke takst 2AE når en e-konsultasjon er ferdig behandlet.

Dersom du har gitt pasienten mulighet til å svare på denne e-konsultasjonen vil eventuelle svar også legges til i dette notatet og du trenger ikke legge de til på nytt. Du vil også motta svar som vanlig i din innboks.

Behandle post fra pasient

Når du håndterer post fra pasient, merk at det du skriver i feltet Beskjed alltid sendes til pasient når du velger Svar, Videresend eller Svar og avslutt.

Legg merke til feltet Deltakere. Hvis pasienten står som deltakker, vil pasienten motta svaret, så fremt det er lagt til en beskjed.

Videresende dialog fra pasient til ansatt på klinikken

Dersom du vil videresende dialog fra pasient til en ansatt på klinikken, har du to muligheter:

1. Dersom du som skal videresende ikke har behov for å skrive en beskjed, kan dialogenvideresendes direkte (uten beskjed) og da mottar ikke pasienten ny dialog.

Merk at dersom du skriver en beskjed når du videresender, blir beskjeden også sendt til pasient.

Da lages en ny dialog med den originale dialogen fra pasienten som vedlegg, og du sørger for at pasienten ikke blir lagt til som deltaker.

Behandle interne dialoger

Intern dialog er e-dialoger som ikke er sendt til en pasient, men mellom deg og en eller flere kollegaer på samme klinikk.

Du kan enkel svare, videresende eller avslutte dialogen. Du kan også velge en av de handlingene fra handlingsikonet.

Elektroniske meldinger

Elektroniske meldinger slik som eksempelvis henvisning, epikrise, sykmelding, og rekvisisjon og svar, vil i tillegg til å legge seg i journalen, legge seg i post-modulen. Både sendte og mottatte. Les mer om å sende og motta elektroniske meldinger.

Last updated