Tilgang til journaldata

Lær mer om hvem som kan se din journaldata.

Som standard kan ansatte på klinikken kun se sin egen journaldata. Pasienter kan ikke se journaldata i app eller på nett, men det er pasienten som eier dataen. Pasienten kan når som helst be om en eksport av all data.

Klinikkadministrator kan sette opp rettigheter for hvem på klinikken som skal se hvilken data.

Dersom du åpner journalen til en pasient og ser at du ikke har tilgang til å se journalnotater, må du kontakte din klinikkadministator og få vedkommende til å sette opp tilgang.

Tilgang til journalhendelser

For å ha generell tilgang til journalhendelser, må dette hukes av for den ansatte i klinikkoppsettet (se hvordan).

Journalhendelser er samlebetegnelsen på de ulike handlingene som kan utføres i journalen eller andre steder på plattformen, som for eksempel å sende epikrise, sykmelding eller andre elektroniske meldinger, forskrive resepter dersom du har medisinmodulen, og liknende. Disse legger seg som hendelser i den løpende journalen (se eksempel).

Hvilke journalhendelser hver ansatt får tilgang til, avhenger av rollen til den ansatte.

Kun leger, helsesekretærer og sykepleiere kan se journalhendelser relatert til medisin og LAB, eksempelvis informasjon om resepter, SLV-søknader, labsvar med flere.

Alle roller kan se journalhendelser relatert til epikriser, rekvisisjoner, henvisninger og andre elektroniske meldinger.

Merk at de som har tilgang til for eksempel LAB eller medisinmodulen, vil ha tilgang til å gå inn i disse modulene på en pasient, selv om man innehar en rolle som ikke har tilgang til journalhendelsene relatert til disse modulene.

Tilgang til dokumentmaler og journalmaler

Det er kun ansatte med tilgang til pasientens behandlingsnotater som skal kunne bruke og opprette dokumentmaler og journalmaler. Dokumenter kan legges til i et journalnotat, mens journalmaler kan brukes i notatet.

For å gi tilgang, huk på tilgangen Pasientens helseproblemer for den ansatte i klinikkoppsettet (se hvor).

Brukeren vil få tilgang til dokumentmaler og journalmaler i konfigurasjonsmodulen og i et behandlingsnotat.

Journaldata med høy konfidensialitet

Journaldata kan enten lagres på vanlig konfidensialitet eller høy. Dette settes opp per avdeling, rolle og ansatte.

Les mer om slikt oppsett her

Når det gjelder innsyn i journaldata styres dette via Oppsett for utvidet tilgang på den spesifikke ansatte. Dette er uavhengig om det er vanlig eller høy konfidensialitet.

Ønsker du at en ansatt på klinikken skal ha tilgang til journaldata med høy konfidensialitet åpner du oppsettet for utvidet tilgang under Journal (høy konfidensialitet).

La oss se på et eksempel. Du som psykolog, skriver journalnotater på høy konfidensialitet. En annen psykolog på klinikken skal ha tilgang til disse journalnotatene. Slik gjør du det:

  1. Gi psykologen tilgang til høy konfidensialiet i journalen

  2. Klikk på Oppsett utvidet tilgang under Journal (høy konfidensialitet) og velg de kriteriene som passer. Eksempelvis Psykolog under feltet Rolle.

Ønsker du at en ansatt på klinikken skal ha tilgang til journaldata med vanlig konfidensialitet åpner du oppsettet for utvidet tilgang under Journal (vanlig konfidensialitet).

Dersom en ansatt kun har tilgangen Journal (vanlig konfidensialitet) og/eller Journal (Høy konfidensialitet) vil de kun ha tilgang til egen journaldata.

Ofte stilte spørsmål

Er journalnotatene synlig for pasient? Nei, journalnotatene er ikke synlig for pasient via app eller på nett. Men det er pasienten som eier sin data, og kan be om en eksport av journalen når pasienten selv ønsker dette.

Hvem på klinikken kan se mine journalnotater? Dette er avhengig av hvilke innstillinger dere har satt opp. Klinikkadministrator kan bestemme hvem som kan se hverandres journalnotater. I standard oppsett kan kun du se dine egne journalnotater.

Hvorfor har jeg mange usignerte journalnotater? Dersom en sekretær har skrevet et notat på vegne av deg, er du pålagt å signere på notatet og si at du har sett dette. Derfor kan det ved migrering av data bli mange journalnotater du må signere på.

Last updated