Endringslogg

Les mer om oppdateringer og endringer for helsepersonell og pasienter som bruker PatientSky-plattformen.

Endringslogg 14.05.2024

Få automatisk takst når du sender epikrise

Handlingen KOMMUNIKASJON (POST) - EPIKRISE – SENDT er lagt til i Automatiske takster.

Knytt ønsket takst til handlingen, og taksten vil automatisk komme på regningskortet når du sender en epikrise.

For å knytte takster til handlingen, følg stegene her.

Endringslogg 30.04.2024

Vi har oppdatert sykmeldingen for å gjøre din daglige håndtering av sykemeldinger enklere og mer effektiv. Se detaljene nedenfor. Les mer om sykmelding her.

1. Sykmelding lagres automatisk

Når du skriver sykmeldingen lagres den automatisk som utkast. Slik unngår du at verdifullt arbeid går tapt, om du ved et uhell skulle lukke meldingen eller mister internettilgangen.

 • Sykmelding lagres automatisk hvert 5. sekund. Siste lagring kan finnes nederst i vinduet (se eksempel).

 • Du kan også lagre manuelt ved å klikke på Lagre utkast, og utkastet kan finnes igjen under Pågående handlinger (se hvor).

 • Om det finnes en pågående sykmeldingutkast vil du få varslet at du må slette utkastet før du kan forlenge sykmelding.

Les om hvordan du kan endre utkast.

2. Kopiering av sykmelding nå tilgjengelig

For å kopiere en sykmelding, klikk på den aktuelle sykmeldingen, enten i journalen eller fra postmodulen, og velg Kopier sykmelding.

I kopien er feltene fylt inn med den samme informasjonen som lå i den originale sykmeldingen. Det eneste som må fylles inn er pasientens arbeidsgiver. Velg ny start- og sluttdato om det er aktuelt.

Les mer om kopiering av sykmelding.

3. Mer informasjon i varselet

Varselet om nåværende sykmelding vil nå inkludere diagnose og periode. Om det finnes flere, kan du raskt velge å kopiere eller forlenge den rette direkte fra vinduet. Se eksempel her.

4. Oppdatering til Punkt 4 (Periode) i sykmeldingen

Dersom sykmelding er forenklet og varer mindre enn 17 dager, skal feltene 4.3.3 og 4.3.4 være synlige (se eksempel).

Du kan lese om forenklet sykmelding fra NAV sin side her.

Les mer om sykmelding her.

Endringslogg 26.04.2024

Diagnosekodeverk kan velges som standard

Du kan nå velge det diagnosekodeverket (ICPC-2 , ICPC-2b eller ICD-10) du bruker mest som standard. Det betyr at det automatisk velges hver gang du oppretter et behandlingsnotat.

Når du klikker på Søk etter problem, hentes listen over kategorier og problemer fra ditt valgte diagnosekodeverk først. Du kan enkelt bytte til andre diagnosekodeverk (under Terminologi) etter behov.

 • Gå til Journal og trykk på Behandlingsnotat.

Du kan lese mer om behandlingsnotat her.

Endringslogg 22.04.2024

Helsepersonnell med HPR-nummer får nå tilgang til Kjernejournal

Vi er glade for å endelig kunne tilby denne lenge etterlengtede funksjonen.

Plattformen er oppdatert slik at alle brukere med HPR-nummer nå vil ha tilgang til Kjernejournal via vår plattform.

Les om vår integrasjon til Kjernejournal her.

Merk at kun leger, sykepleiere, helsesekretærer og vernepleiere automatisk har tilgang til Kjernejournal ved pålogging fra EPJ. For andre helsepersonellroller må din klinikk ta kontakt med NHN for å få tilgang. Du kan finne mer informasjon på NHN sin side.

Endringslogg 15.04.2024

PatientSky-appen er oppgradert! 📱

Vi har gjennomført betydelige forbedringer i appen slik at pasienter nå kan utføre ulike handlinger på vegne av sine relasjoner, inkludert administrasjon av relasjoner i appen.

En ny versjon av PatientSky-appen (v. 7.4.6) er nå tilgjengelig for alle pasienter. Appen kan lastes ned fra Google Play på Android-telefoner eller -nettbrett, eller Apple App store på iPhone eller iPad. Den nye versjonen inkluderer følgende forbedringer:

 • En ny Relasjon-funksjon som gjør det mulig for pasienter å utføre ulike handlinger på vegne av sine relasjoner, samt administrere de.

  Husk at det kun er dere som behandlere som kan legge til nye relasjoner eller fullstendig fjerne eksisterende relasjoner.

  Les mer om Relasjon-funksjonen her.

 • Forbedret design og organisering under den nye menyen (☰). Les mer her.

 • Forbedringer i meldingsfunksjonaliteten. Se detaljer her.

 • En ny onboarding-swiper er tilgjengelig for å hjelpe pasienter med å komme i gang med appen. Se eksempel her.

 • Navnet til pasienten er nå låst og kan ikke endres i appen. Pasienten må kontakte klinikken for å endre navnet sitt i tilfelle det skulle være feil.

Få en gjennomgang av den nye Relasjon-funksjonen eller de nyeste oppdateringene i appen nedenfor.

Du kan finne mer informasjon om de ulike oppdateringene i brukermanualen for appen.

pagePatientSky-app

Endringslogg 11.04.2024

Små optimaliseringer for å gjøre arbeidet ditt litt lettere

1. Varsel for nye takster

Vi har implementert et varsel som vises når du legger til en ny takst. Dersom moms er registrert i Taksttypen, vil takstprisen inkludere MVA (se eksempel). Les om hvordan du kan opprette en ny takst her.

2. Ny hurtigtast ⌨️

I timeboka kan du nå bruk ALT + PILTAST OPP for å raskt navigere tilbake til dagens dato eller gjeldende uke. Du kan se en liste over alle hurtigtaster ved å klikke på i-ikonet og deretter velge Hurtigtaster (se hvor). Les mer her.

Endringslogg 06.03.2024

Endringslogg 30.04.2024

Vi har oppdatert sykmeldingen for å gjøre din daglige håndtering av sykemeldinger enklere og mer effektiv. Se detaljene nedenfor. Les mer om sykmelding her

1. Sykmelding lagres automatisk

Når du skriver sykmeldingen lagres den automatisk som utkast. Slik unngår du at verdifullt arbeid går tapt, om du ved et uhell skulle lukke meldingen eller mister internettilgangen.

 • Sykmelding lagres automatisk hvert 5. sekund. Siste lagring kan finnes nederst i vinduet (se eksempel).

 • Du kan også lagre manuelt ved å klikke på Lagre utkast, og utkastet kan finnes igjen under Pågående handlinger (se hvor).

 • Om det finnes en pågående sykmeldingutkast vil du få varslet at du må slette utkastet før du kan forlenge sykmelding.

Les om hvordan du kan endre utkast.

2. Kopiering av sykmelding nå tilgjengelig

For å kopiere en sykmelding, klikk på den aktuelle sykmeldingen, enten i journalen eller fra postmodulen, og velg Kopier sykmelding.

I kopien er feltene fylt inn med den samme informasjonen som lå i den originale sykmeldingen. Det eneste som må fylles inn er pasientens arbeidsgiver. Velg ny start- og sluttdato om det er aktuelt.

Les mer om kopiering av sykmelding.

3. Mer informasjon i varselet

Varselet om nåværende sykmelding vil nå inkludere diagnose og periode. Om det finnes flere, kan du raskt velge å kopiere eller forlenge den rette direkte fra vinduet. Se eksempel nedenfor.

4. Oppdatering til Punkt 4 (Periode) i sykmeldingen

Dersom sykmelding er forenklet og varer mindre enn 17 dager, skal feltene 4.3.3 og 4.3.4 være synlige (se eksempel). Du kan lese om forenklet sykmelding på NAV sin side her.

Les mer om sykmelding her.

Endringslogg 06.03.2024

 1. Forbedringer til HP Link

  • Nå vil du bli varslet at pasienten mangler fødselsnummer elller D-nummer og åpning av HP Link er ikke mulig (se eksempel).

   Sørg for at pasienten har fullt fødselsnummer eller D-nummer for å kunne sender lab-rekvisisjon til HP Link.

  • Begrepet er endret til HP Link-rekvisisjon i stedet for HP Link lab ordre. Du finner begrepet i Post, pasientkort og fanen Post i journalen. Se eksempel her.

  • Du får nå oversikt over hvem som er Rekvirent og hvem som er Deltaker i forbindelse med rekvisisjoner HP Link. Dette vises både i selve lab-rekvisisjonen og i oversikten over lab-rekvisisjoner i pasientens journal.

Vi har gjennomført justeringene i tråd med deres ønsker og etter en grundig undersøkelse fra vår side. Du kan lese mer om HP Link her.

 1. Oppdatering av nummerformatet i .CSV-filer

Vi har fjernet punktumet (.) som ble brukt for tusendeltallet ved eksport av rapporter (.CSV). For eksempel, 1.500,00 blir nå skrevet som 1500,00 (uten punktum). Dette vil forbedre bruken av Excel-funksjonaliteten i våre økonomirapporter.

Endringen gjelder for rapporter som ikke er summert.

Les mer om hvordan du kan ordne excel-fil fra eksportering av rapporter her.

Endringslogg 22.02.2024

For dere som er Hove Total kunder:

For dere som er Hove Total kunder:

 • Du logger inn på plattformen via portal.pasientsky.no. (Du trenger ikke å gjøre noe. Portal.hovemedical.no blir automatisk omdirigert til portal.pasientsky.no.)

 • Den primære fargen i Hove Total er endret til blå.

For alle:

 • Du vil legge merke til at EG Pasientsky nå erstatter PatientSky på ulike steder i plattformen.

 • Området for Personlig fargetema i dine innstillinger er fjernet, og det er ikke lenger mulig å endre fargetemaet.

 • Funksjoner, moduler og integrasjoner forblir uendret og vil være kjent for deg som bruker.

Endringene utgjør en viktig del av rebrandingsprosessen. Du kan lese vårt siste nyhetsbrev her.

Endringslogg 07.02.2024

1. Forbedringer til journaloverføring og journalutskrift

 • Pasients ID (navn og fødselsnummer) og utskriftdato er inkludert.

  Pasientens ID (navn og fødselsnummer) og utskriftdato vil nå være synlig i bunnteksten på alle sider av journaloverføring og utskrift av journal.

 • Navn på forfatter av journalnotat i journaloverføring.

  I tillegg til pasientens ID vil det nå komme frem hvem som er forfatter av hvert journalnotat i journaloverføringen. Se eksempel her.

Les mer om journaloverføring eller journalutskrift.

2. Forbedringer til Administrativt notat

 • Vi har endret plasseringen av Kategori og Notat.

  Dette vil hjelpe deg med å fokusere bedre på behandlingskonteksten før du velger Kategori for administrativt notat.

 • Flere kategorier er lagt til.

  Vi har lagt til kategoriene Blodprøve, Inntaksskjema, Labsvar, Brev fra pasient, Ultralyd og Telefon.

 • Kategorien du sist brukte vil automatisk bli valgt.

  Basert på tilbakemeldinger fra dere, er det ofte den samme kategorien som blir brukt hver gang et administrativt notat opprettes. For å gjøre det mer effektivt for dere, har vi oppdatert funksjonen slik at kategorien automatisk vil være den samme som du valgte forrige gang du opprettet et administrativt notat.

 • Feltet Kategori er gjort søkbart.

  Dersom du vil endre kategorien kan du nå søke i fritekst i eller velg det som passer best fra listen (se eksempel).

Les mer om Administrativt notat her.

3. Feilretting knyttet til Undersøkelse i Rekvisisjon (elektronisk)

Vi har rettet funksjonen slik at all informasjon, inkludert typen undersøkelse, nå blir inkludert i rekvisisjonen når du trykker på Tidligere undersøkelser. Se eksempel her.

4. Feilretting knyttet til kartet på nettsiden

Merk at det kun er klinikkadministrator som har tilgang til klinikkens oppsett.

Vi har oppdatert kartet på nettsiden slik at kartet viser adressen hentet fra seksjonen Kontaktinfo vist på nettsiden i nettsideinnstillingene.

Sørg for at du har riktig adresse og at Vis seksjonen for kart er huket på (se hvor).

For dere som tidligere har brukt koordinatene fra Google Maps

Dersom du har riktig klinikkadresse lagt til under Kontaktinfo vist på nettsiden vil kartet fortsatt fungere som normalt.

Du finner klinikkartet under Finn oss. Pasienter har også mulighet til å klikke på Veibeskrivelse (Directions) på kartet for å finne veien til din klinikk.

Les mer om hvordan du kan legge inn kartet på nettsiden her.

Endringslogg 01.02.2024

Introduksjon av Forsikring-fanen

Vi har lagt til en ny rapportoversikt som viser alle regningskort med forsikringsandel. Dette vil gjøre det enklere for deg å holde kontroll på alle forsikringsordre på din klinikk.

Forsikring-fanen finner du under Rapporter i økonomimodul (se hvor).

Under fanen finner du:

 • Til fakturering gir deg oversikt over ordre som skal faktureres.

 • Fakturert gir deg oversikt over alle fakturerte regningskort som inneholder forsikringsandel.

Merk at forsikringsrapport ikke kan eksporteres. Du kan filtrere på regnskap, aktør, datointervall eller periode, og datotype. Trykk på Søk-knappen for å hente inn rapporten.

Les mer om oversikten over forsikringsandel her.

Oversikt over betalte regningskort med forsikringsandel er under utvikling. 💻

Endringslogg 24.01.2024

 1. Søk-knapp er lagt til i alle rapporter.

  • Merk at knappen blir klikkbar når det er gjort endringer i filtreringen.

  • I Måneds- og årsrapporten vil gjeldende måned vises som standard.

 2. Maksimum begrensning for periode - en periode kan ikke overstige 12 måneder.

  Vi har gjort endringer slik at du kan velge maksimum ett år om gangen når du skal se oversikt over eller ta ut rapporter. Det gjelder steder der du kan velge Period eller manuelt velge datointervall.

  Dette gjelder alle rapporter og når du skal eksportere rapporter.

  Dersom du velger en periode større enn 12 måneder, vil du motta et varsel om at perioden ikke kan overstige 12 måneder.

  Les mer om Rapporter her.

 3. Oppdatering til punkt 2 (Arbeidsgiver) i sykmeldingen.

  • Dersom En arbeidsgiver eller Ingen arbeidsgiver er valgt i punkt 2.1: Feltene 2.2, 2.3 og 2.4 skal ikke være synlige.

  • Dersom Flere arbeidsgivere er valgt i punkt 2.1: Feltene 2.2, 2.3 og 2.4 skal være synlige.

Oppdateringen er i samsvar med lovkrav fra NAV. Les mer om Sykmelding her.

Last updated