Sykmelding

Lær mer om hvordan du kan opprette elektronisk sykmelding.

For generell informasjon om digital sykmelding, se sidene til NAV:

Les flere detaljer om de siste oppdateringene på sykmelding her: Endringslogg 12.06.2023 og 24.01.2024.

Oppsett for sykmelding

I vårt system kreves følgende for å kunne sende digital sykmelding:

 • Virksomhetssertifikat og CPA-ID må være registrert for klinikken. Dette gjør vi for deg.

 • Du må ha en rolle som gir deg lov å sykmelde, via ditt HPR-nummer. Dette må registreres på din profil.

 • Du må kunne signere med Buypass smartkort.

 • Pasienten du skal sykmelde må være registrert med fullt fødselsnummer eller D-nummer.

Du trenger ikke medlemskap i Norsk Helsenett for å sende sykmelding fra vårt system.

Opprett digital sykmelding

Alt du skriver lagres automatisk som utkast hvert femte sekund. Du kan finne utkastet i Pågående handlinger. Du kan også velge å lagre den som utkast om du ønsker å fortsette arbeidet senere. Les mer om Endre utkast.

Når du fyller ut sykmelding:

 • Kun felter markert med rød stjerne * er obligatorisk å fylle ut.

 • Fastlegen hentes automatisk fra NHN fastlegeregisteret.

 • Merk at når du velger ingen eller én arbeidsgiver i feltet 2.1 (se hvor), trenger du ikke å gi mer informasjon om arbeidsgiver til NAV, derfor vil ikke feltene 2.2-2.4 være synlige.

 • Dersom Flere arbeidsgivere velges i feltet 2.1 og det er registrert flere ansettelser i Sosial-område på pasientkortet, må du velge hvilken arbeidsgiver som skal inkluderes i denne sykmeldingen (se eksempel). I tilfelle det er kun én registrert ansettelse på pasientkortet, legges dette automatisk til i feltet 2.2.

 • Under hoveddiagnose legges den sist brukte diagnosen automatisk inn. Du kan endre ved å søke opp diagnose i listen.

 • For kiropraktor og manuellterapeut får du opp et varsel når sykmelding overstiger 12 uker med anbefalt siste godkjente dato (se eksempel her).

Når du har fylt ut alle relevante felter, klikk Lagre og send. Signer sykmeldingen med Buypass-kortet ditt og sykmeldingen sendes.

Dersom du avbryter signeringen, legger sykmeldingen seg i signeringslisten, slik at du kan hente den opp igjen.

Merk: Dersom f.eks. pasienten er student og ikke har en arbeidsgiver, men likevel trenger sykmelding eller bekreftelse på fravær, anbefaler vi å lage et dokument, for å skrive en legeerklæring. Se eksempel.

Endre utkast

Sykmeldingen du jobber med lagres automatisk som utkast hvert femte sekund. Dersom strømmen skulle gå på din PC, internettilgangen skulle forsvinne eller andre uforutsette hendelser skulle oppstå, mister du ikke arbeidet.

Du kan også lagre manuelt ved å klikke på Lagre utkast om du ønsker å fortsette arbeidet senere.

For å finne utkastet du jobbet med, klikk på Pågående handlinger og velg utkast etter pasientens navn. Her kan du også se siste dato og tidspunkt du jobbet med utkastet.

Du kan velge å endre, sende eller slette utkast. Når meldingen er ferdig utfylt, klikk Lagre og send.

Dersom du ønsker å slette utkast, kan du velge utkastet som du vil fjerne fra Pågående handlinger. Når sykmeldingsutkastet er åpent, klikk på Slett utkast.

Dersom det finnes en pågående sykmeldingutkast vil du få varslet at du må slette utkastet før du kan forlenge sykmelding.

Hvor finner jeg sykmeldingen?

Sykmeldingen legger seg som

 • Vedlegg i journalnotatet

 • Egen journalhendelse

 • I Mine sendte i postmodulen

Handlinger på sykmelding

Etter at du har sendt sykmeldingen kan du klikke på den for å få opp valg om å skrive ut, kopiere eller forlenge den.

Skrive ut sykmelding

Er det behov for å skrive ut sykmeldingen, åpne sykmeldingen i journalen eller fra postmodulen, og velg Skriv ut.

Kopiere sykmelding

For å kopiere en sykmelding, klikk på den aktuelle sykmeldingen, enten i journalen eller fra postmodulen, og velg Kopier sykmelding.

En ny sykmelding skal åpnes, med alle feltene fylt ut med samme informasjon som i den originale sykmeldingen, men du må fortsatt:

 • Bekrefte startdato for fraværet.

 • Fylle inn informasjonen om pasientens arbeidsgiver. (Merk at Flere arbeidsgivere må velges i feltet 2.1 for at feltene 2.2, 2.3 og 2.4 skal være synlige.)

 • Velge ny start- og sluttdato i Periode-område om det er aktuelt.

Dersom pasienten allerede har en aktiv sykmelding, når du oppretter en ny, vil du få varsel om den nåværende sykmeldingen, og du har muligheten til å kopiere den direkte fra vinduet.

Varselet inneholder et kort sammendrag av diagnosen og perioden. Om det finnes flere aktive sykmeldinger, kan du velge å kopiere den rette (se eksempel).

Forlenge sykmelding

For å forlenge en sykmelding, klikk på den aktuelle sykmeldingen, enten i journalen eller fra postmodulen, og velg Forleng sykmelding.

Fyll ut de aktuelle feltene og velg ny sluttdato.

Dersom pasienten har en aktiv sykmelding fra før og du oppretter en ny sykmelding, vil du bli varslet om nåværende sykmelding og har mulighet til å forlenge den direkte fra vinduet.

Varselet inneholder et kort sammendrag av diagnosen og perioden. Om det finnes flere aktive sykmeldinger, kan du velge å forlenge den rette.

Får ikke opprettet sykmelding

Det kan være ulike årsaker til at du ikke får opprettet sykmelding:

 • Fødselsnummer eller d-nummer er ikke 11 tegn

 • Arbeidstelefonnummer på deg som behandler eller på klinikken er ikke notert

 • Sykmeldingen er tilbakedatert lenger enn det som er tillatt

 • Hoveddiagnose eller annen fraværsgrunn mangler

 • Hoveddiagnosen er en Z-diagnose

 • Utdypende opplysninger ved 7, 17 eller 39 uker mangler

 • En avventende sykmelding mangler innspill om tilrettelegging

 • Diagnosekoden er ukjent

 • Sykmeldingsperiode mangler

 • Sykmeldingen inneholder overlappende datoer

 • Sykmeldingens varighet er over ett år

 • Sykmeldingsgraden er mindre enn 20%

 • Legen har mistet retten til å skrive sykmeldinger

Disse sykmeldingene blir automatisk avvist i det elektroniske mottaket hos NAV.

For kiropraktor og manuellterapeut, dersom sykmeldingsperioden overstiger 12 uker får du opp varsel med anbefalt siste godkjente dato. For å unngå at sykmeldingen blir avvist hos NAV, rett t.o.m. datoen i henhold til dette.

Tips: Dersom knappen Lagre og send ikke er klikkbar, hold musepekeren over den for å få mer informasjon om årsaker for at du ikke får opprettet sykmeldingen.

Avvist sykmelding

Se ofte stilte spørsmål på NAV sin side.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor finnes det ingen arbeidsgiver og hva skal jeg gjøre? Dersom det ikke er registrert noen ansettelse på pasientkortet må du opprette en ny. Snarvei for dette finnes direkte inne ved arbeidsgiver-feltet.

Hvorfor kommer mitt private nummer med på sykmeldingen? Dersom du har registrert ditt private nummer på din ansattprofil, vil dette hentes automatisk. Du kan legge til ditt jobbnummer, og fjerne ditt private om du ikke ønsker at dette skal komme med.

Kan jeg rette en avvist sykmelding? Nei, du må opprette en ny etter krav fra NAV.

Pasienten kan friskmeldes. Hvordan forkorter jeg en sykmelding? Du trenger ikke friskmelde eller forkorte sykmeldingen, ifølge NAV. Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV og uten friskmelding fra legen. Informasjon om dette på NAV sine sider.

Pasienten må sykemeldes sju uker eller mer. Hvordan dokumenterer jeg dette for NAV? Dersom perioden på sykmeldingen er sju uker eller mer, får du opp feltet 6 Utdypende opplysninger. Disse fyller du ut for å dokumentere for NAV. Feltet kommer også opp dersom du har forlenger en eksisterende sykmelding, slik at den totalt overgår sju uker.

Mer informasjon om grensen på sju uker og unntak fra aktivitetsplikten her.

Last updated