Varslinger til pasient

Lær mer om ulike pasientvarsler

Pasientvarslinger kan aktiveres for følgende moduler:

 • Post

 • Timebok

 • Økonomi

Vi aktiverer tilgang til pasientvarslinger for dere basert på hva dere har bestilt.

Innstillinger for pasientvarslinger

Ønsker pasient å motta varsling som SMS eller ønsker du at pasient skal motta varsling som SMS kan du selv velge dette. Under Varslinger Pasientkortet, kan du endre innstillinger og bestemme hvilken form for varsling pasienter skal motta.

Velg foretrukket varslingsmetode fra nedfallsmenyen (se hvordan):

 • E-post (SMS sendes dersom e-post ikke er mulig)

 • SMS (E-post sendes dersom SMS ikke er mulig)

 • E-post og SMS

Endring av foretrukket varslingsmetode gjelder kun for den spesifikke klinikken. Har pasient kundeforhold hos flere klinikker og ønsker å endre varslingsmetode, vil hver klinikk måtte endre innstillinger for varslinger til pasient.

Hvilken type varsel pasienten mottar avhenger av foretrukket varslingsmetode. I tillegg vil det avhenge av hvilken kontaktinformasjon som er oppgitt i pasientportalen eller appen.

Om du ikke har valgt foretrukket varslingsmetode for pasienten, vil følgende innstillinger for varslinger gjelde:

 • Dersom pasienten har angitt en e-postadresse, vil det sendes ut en e-post med beskjed om viktig informasjon i appen/portalen, og beskjed om å logge inn for å lese.

 • Dersom pasienten har lastet ned appen og tillatt push-varslinger, vil det bli sendt en push-melding med beskjed om viktig informasjon, i tillegg til e-post/SMS.

 • Dersom pasienten kun har angitt telefonnummer, vil det sendes ut en SMS. Dersom pasienten kun ønsker å motta SMS, kan du endre dette på foretrukket varslingsmetode som beskrevet over eller fjerne pasientens e-post. Pasienten kan selv fjerne e-posten i appen eller pasientportalen (se hvordan).

Vi har sikkerhetsnivå 4, som innebærer at all kommunikasjon som foregår på plattformen krever BankID, BuyPass eller mobilpålogging. Når pasienten mottar varsel om svar på en dialog, vil innholdet derfor ikke vises i eposten, SMSen eller pushmeldingen. Pasienten må logge inn i appen eller portalen for å se innholdet.

Varslinger fra Timebok

Pasientvarslinger for timeboken kan aktiveres på hver enkelt timetype (se hvordan). Slik kan dere selv bestemme hvilke timetyper som skal sende ut varslinger.

VarslingNår mottas varselet?Slik ser varselet ut

Bekreftelse på oppsatt time (når behandler setter opp time for pasient) eller timebestilling (når pasienten bestiller time selv)

5 minutter etter timen er satt opp eller bestilt av pasienten selv. Dette gjelder uansett når på døgnet timen settes opp/bestilles.

Endring av time

5 minutter etter endringen.

Avlyst eller avbestilt time

5 minutter etter avlysning/avbestilling.

Påminnelse om time

48 timer før timen begynner. Det har ingenting å si når timen ble satt opp.

Eksempel: Hvis en pasient er satt opp på time kl.10 på torsdag, vil pasienten motta varsel kl 10. tirsdag samme uke. Merk: Hvis pasienten blir satt opp på time eller bestiller time under 48 timer før timen begynner vil pasienten få bekreftelse på timebestilling som vanlig, men ingen ekstra påminnelse.

Hvis pasientvarslinger aktiveres i etterkant

Hvis timetypen som er bestilt ikke har pasientvarsel aktivert når timen blir satt opp, og man i ettertid aktiverer pasientvarsel på denne timetypen, vil ikke pasienten få varsling med bekreftelse på at denne timen er satt opp.

Dersom du aktiverer varslinger på timetypen to dager før en oppsatt time, vil pasienten få en varsling med påminnelse om timen så fort varslinger er aktivert. Ingen varslinger blir derimot sendt ut dersom den oppsatte timen er dagen etter du aktiverer varslinger.

Endres oppsatt time etter at pasientvarsling er aktivert, vil pasient motta varsel om dette. Det samme gjelder om timen avlyses.

Varslinger på migrerte timer

Hvis du har timer som er migrert fra et annet system, vil disse timene som utgangspunkt bli migrert til en default timetype som har varslinger deaktivert som standard.

Ønsker du at pasient skal motta varslinger om påminnelse av timen må du aktivere varslinger på timetypen (se hvordan). Timetypen vil da genere notifikasjoner som beskrevet over.

 • Hvis time A er satt opp om 3 dager på tidspunktet for migrering, og pasientvarslinger er aktivert, vil pasienten få varsel om påminnelse 2 dager før oppsatt time.

 • Hvis time A er satt opp om 47 timer på tidspunkt for migrering, og pasientvarslinger er aktivert, vil ikke pasienten få varsel om påminnelse om oppsatt time.

Varslinger fra Post

Dersom dere har valgt at pasientvarslinger skal være aktivert for postmodulen, sendes det varslinger for alle kommunikasjonstyper pasienten mottar og som dere benytter, det vil si: svar på e-dialoger, e-konsultasjoner, reseptforespørsler og fakturaspørsmål. Pasienten får varsling fra postmodulen når:

 • De mottar en dialog

 • De mottar svar på e-dialog, e-konsultasjon, reseptforespørsler og fakturaspørsmål

Varslingen inneholder ikke sensitiv informasjon og innholdet vises derfor ikke i eposten, SMS’en eller pushmeldingen pasienten mottar. Pasienten må logge inn i appen eller portalen for å se innholdet.

Varslinger fra Økonomi

Dersom dere har valgt at pasientvarslinger skal være aktivert for økonomi-modulen, vil pasienter varsles om at de har mottatt en kvittering i appen/portalen.

Dette varselet blir sendt ut med en gang man har markert regningskort som betalt. Linken i e-posten fører til oversikt over betalinger i pasientportalen.

Se status og historikk for varslinger

Alle på klinikken har mulighet til å se status for alle varslinger som er sendt til en pasient på pasientkortet under varslinger.

Oversikten gir informasjon om hvilken hendelse som genererer varsling, varslingsmetode, beskjed og status på varsling.

Hvis pasienten ikke har telefonnummer eller e-post registrert, vil du bli gjort oppmerksom på at pasientvarsel ikke er mulig når du setter opp pasient på time eller sender en dialog:

 1. Pasientvarsel ikke mulig ved dialog (se eksempel). Kontaktopplysninger må være registrert på pasienten for at du skal kunne sende dialogen.

 2. Pasientvarsel ikke mulig ved oppsett av time (se eksempel)

Ofte stilte spørsmål

Vil pasienten motta push-varslinger fra appen selv om vi ikke har pasientvarslinger aktivert for noen av modulene? Nei, dere må ha pasientvarslinger aktivert for at appen skal sende push-varslinger.

Kan vi selv velge hvilke varslinger som sendes ut til pasienten (for eksempel kun timebekreftelse, men ikke påminnelse)? Nei, når pasientvarslinger er aktivert for modulen og timetypen sendes alle varslingene beskrevet i tabellen over.

Kan vi velge at enkeltpasienter ikke skal motta varslinger? Nei, alle pasienter mottar varslinger så lenge pasientvarslinger er aktivert, men det er mulig å fjerne kontaktinformasjon på pasientkortet dersom pasienten ikke ønsker å motta varslinger.

Hvordan velger vi at det ikke sendes ut varsling til pasienten for mottatt kvittering? PatientSky Support kan deaktivere pasientvarslinger for økonomimodulen for dere.

Vi bruker tredjepartsintegrasjoner. Hva gjelder ved varslinger sendt fra disse? DigiCare og HelseNorge sender ut varslinger, følg lenkene og les mer i artiklene.

Pasient har mottatt melding om å laste ned PatientSky appen - hvor kommer den fra? Disse meldingene blir sendt fra Convene om pasienten ha trykket JA på at de ønsker å motta den ved en betaling på terminalen. Les mer om Convene økonomimodul her.

Pasienten har ikke mottatt varsling, hva kan være årsaker til dette?

 • Pasienten kan ha trukket samtykket. Pasienten må samtykke til å bruke PatientSky for at dere på klinikken skal kunne kommunisere med dem og sette dem opp på time. Pasienten kan selv trekke og gi samtykke i appen eller pasientportalen, eller dere kan trekke eller gi samtykke på vegne av pasienten på pasientkortet.

 • Pasienten kan ha manglende kontaktopplysninger. Dere kan legge til dette på pasientkortet (se hvor), eller pasienten kan gjøre det selv i appen eller i pasientportalen.

 • Varslingen kan ha feilet av andre grunner. Les hvordan du kan sjekke status på varslinger.

Kan pasienter selv endre foretrukket varslingsmetode? Nei, du som behandler kan enkelt endre varslingsmetode på pasientkortet.

Dersom en timetype er deaktivert, fungerer det fortsatt å sende varslinger til pasient? Ja. Selv om timetypen er deaktivert, så lenge varslinger er på og den timetypen er i bruk i timeboken, får pasient varsel på timebestilling uansett.

Hvordan vet jeg at pasienten får e-dialogen min? Hvis pasienten mangler kontaktinformasjon eller har trukket samtykke blir du varslet om at du ikke kan sende e-dialogen til pasienten i det du forsøker å sende den. Da må pasienten kontaktes på andre måter, eller du kan legge til kontaktinformasjon på pasientkortet (se hvor).

Et grønt ikon vises ved navnet til pasienten i søkefeltet, dialoger og timer hvis de har logget inn i appen eller pasientportalen tidligere. Slik kan du se om pasienten er en aktiv bruker og bør motta varslinger

Last updated