Behandlernettverk - online booking

Hva er Behandlernettverk?

DigiCare er selskapet bak Behandlernettverk. I Behandlernettverk lagres alle samarbeidsavtaler mellom klinikker og forsikringsselskap.

Hva skal til for å benytte integrasjonen til EG Pasientsky?

 • Du må være fysikalsk behandler eller psykolog

 • Du som behandler må være medlem av Behandlernettverket

 • Du må ha forsikringsavtale i ett av forsikringsselskapene som er en del av Behandlernettverket. Er du psykolog, må du ha forsikringsavtale med Falck Helse, da dette er eneste forsikringsselskap som tilbyr online booking i Behandlernettverket for psykologer.

 • Du må ha satt opp timeboken din riktig i EG Pasientsky.

Hvordan fungerer dette?

Klinikken synliggjøres i Behandlingsnettverkets dashboard for timebestilling og i enkelte forsikringsselskap sine apper der pasienter kan bestille time selv, avhengig av om klinikken har forsikringsavtale med selskapet. Dette gjelder for eksempel Storebrand som leverer appen Bli frisk.

Alle timebestillinger kommer direkte inn i behandleren sin timebok, med alle nødvendige detaljer inkludert i SakID (pasientens digitale dekning/oppdragsbekreftelse). Du kan lese mer om online booking og SakID på DigiCare sine hjemmesider.

Oppsett

Klinikken eller behandleren kan kontakte DigiCare eller EG Pasientsky for å få integrasjonen aktivert.

For at online timebestilling skal fungere gjennom Behandlernettverket, må du som behandler konfigurere timenboken din riktig. Det betyr at du må sette opp timeboken din med timetyper, ukemal og arbeidsplan som forklart her.

Dette oppsettet vil være likt både for fysikalske behandlere og psykologer.

Konfigurere timeboken

 1. Behandleren må settes som eier av timeboken. Merk at timeboken ikke kan eies av hele klinikken eller en gruppe.

 2. Eierens navn er det pasienten eller forsikringsagenten ser når de bestiller en time.

 3. Timeboken må være tilgjengelig for online booking.

 4. Alle pasienter må kunne bestille i timeboken.

For at Behandlernettverk-integrasjonen skal fungerere, må "Alle pasienter" værer valgt for online boking. Dette resulterer i at alle pasienter vil få tilgang til å bestille disse timene også via PatientSky-appen og Pasientportalen.

Konfigurere timetyper

Åpne timetypen du vil konfigurere eller opprett en ny.

Merk følgende:

 • Det er ingen krav til navn på timetypen. Navnet på timetypen vises ikke i Bli frisk-appen, kun navnet på taksten. Eksempel: B1011 vil vises som "Kiropraktikk konsultasjon".

  I DigiCare sin bestillingsløsning (for forsikringsselskap) vises navnet på timetypen under navnet på taksten. Vi anbefaler derfor å velge et navn som er beskrivende for den som bestiller.

 • Tilpassede innstillinger på timebok og timetyper støttes og reflekterer hos DigiCare, men anbefales ikke da pasienten ikke blir informert om hva det skyldes når de ikke får bestilt en time fordi en begrensning er satt. Begrensninger bør derfor kun settes hvis det er stort behov for det, f.eks. der timene brukes både til forsikringspasienter og andre pasienter.

 • Andre pasientlister enn Alle pasienter støttes ikke for online booking via DigiCare.

Forsikringstaksten må legges til som Regel på timetypen.

 1. Åpne timetypen og gå til fanen Regler.

 2. Velg timeboken regelen skal gjelde for.

 3. Velg at alle pasienter skal kunne bestille timetypen.

 4. Legg til forsikringstaksten for denne timetypen.

 5. Klikk Oppdater.

 6. Klikk Oppdater type, for å lagre endringene.

Merk: Det er kun B-forsikringstakster, for eksempel B1011, B1020 med flere, som støttes og kommer opp i bookingportalen til DigiCare, og i forsikringsselskapenes apper.

Timer på flere avdelinger

Dersom klinikken har flere avdelinger og tilbyr timer på forskjellige adresser, kan riktig adresse legges til på timetypen. Hvis det ikke er lagt til noen adresse på timetypen, vil timetypen vises hos alle avdelinger.

 1. Gå til Klinikkmodulen og åpne Kontaktliste.

 2. Klikk Opprett kontaktkort.

 3. Legg så adressene til de ulike avdelingene som kontaktkort (se hvordan).

Deretter,

 1. Gå til Konfigurasjonsmodulen og åpne timetypen du vil legge til adresse på.

 2. Under Besøksadresse, velg adressen denne timetypen tilbys på fra listen.

 3. Klikk Oppdater.

Når dette er gjort, kontakt EG Pasientsky Support som hjelper til å legge til adressene hos DigiCare.

Når pasientene nå bestiller time, vil de få opp behandlingene på riktige adresser.

Merk at dere selv må melde inn til DigiCare at klinikken deres har flere avdelinger. Dette må gjøres før vi i EG Passientsky kan hjelpe til med konfigurasjonen.

Flere takster på samme timetype

Det er mulig å både ha forsikringstakster og Helfo-takster (eller egne takster) på samme timetype. Det gjør at du kan tilby samme time til forsikringspasienter og andre pasienter, via DigiCare og PatientSky-appen & pasientportalen. Dette forutsetter imidlertid at du må fjerne takster som ikke er relevante fra regningskortet, basert på om det er en forsikringspasient eller ikke.

Du følger de samme stegene som beskrevet over, men legger til flere takster. Det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge takstene legges til i.

Når du oppretter regningskort for timen, vil Helfo-takstene komme opp automatisk først. Dersom dette er en pasient med forsikring, legger du til forsikringskravet og forsikringstaksten vil komme opp automatisk. Du fjerner så de andre takstene (se hvordan).

Tilpass timeboken

Tilpass visningsinnstillingene slik at Pasientbemerkning og Notat vises i timeboken (se hvor). Da vil informasjonen fra forsikringsselskapet vises på timen i timeboken.

Slik bestiller pasienten time

Pasienten kan bestille time på to måter:

 • Gjennom forsikringsselskapenes apper, for eksempel Bli frisk til Storebrand.

 • Ved å ta kontakt med sitt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet kan finne behandlere som har gjort seg tilgjengelig for online booking og som de har avtale med i Behandlernettverk.no.

Klinikker og behandlere som bruker EG Pasientsky og som har forsikringsavtale med selskap som har app, blir synlig i disse appene. Slik kan pasienter finne klinikken deres i appen selv og bestille time.

Varslinger

Pasienten mottar bekreftelse på timebestillingen fra DigiCare. Hvis varslinger er huket av på timetypen i tillegg, blir pasienten også varslet i PatientSky-appen og pasientportalen.

SakID

Dersom pasienten har en SakID, kommer denne automatisk med i timebestillingen. Du ser den i notatet på timen.

 • Hvis det ikke er opprettet forsikringskrav med SakID på pasienten fra før, blir kravet automatisk opprettet på pasientkortet hvis det er lagt inn SakID i timebestillingen.

 • Hvis pasienten ikke har lagt til SakID i timebestillingen, men har en SakID, må forsikringskrav med SakID opprettes manuelt.

 • Dersom pasienten ikke har SakID, må forsikringskrav legges til manuelt som beskrevet her.

Online timebestilling i forsikringsselskapenes apper er tilgjengelig for alle pasienter, også pasienter uten forsikringskrav hos disse selskapene, men uten forsikring må pasienten betale behandlingen selv.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke timetyper er tilgjengelige via integrasjonen? De timene som dere har gjort tilgjengelig for online booking og knyttet en forsikringstakst til vil være tilgjengelige å bestille.

Hvem kontakter jeg angående spørsmål om løsningen? Ved spørsmål om integrasjonen kan du kontakte DigiCare. Ved spørsmål knyttet til oppsettet i EG Pasientsky, kontakt vår support.

Hvis jeg har lagt til automatisk dialog på timetypen, mottar pasienten denne hvis timen bestilles av forsikringsselskapet gjennom Behandlernettverket? Ja, så lenge automatisk dialog er lagt til på timetypen blir den sendt til pasient uavhengig av hvor timen bookes fra.

Last updated