Oppsett

Lær hvordan dere setter opp lab-modulen og gjør den klart til bruk.

Lab-modulen kan benyttes på ulike måter:

  • Intern lab kan settes opp for dere som tar og gjennomfører analyser og andre prosedyrer på lab.

  • For dere som benytter Lab-skjemaer til eksterne leverandører, er disse tilgjengelig fra journalen.

  • For dere som har Eksterne lab-leverandører, benyttes integrasjon mot disse.

Sett opp mottakere for interne rekvisisjoner

Start med å sette opp hvem som skal motta lab-rekvisisjoner.

I klinikkoppsettet, sørg for at du har opprettet en gruppe for lab. Sikre at alle som skal motta interne rekvisisjoner på lab er lagt til i gruppen.

Tips: Gjør gruppen tilgjengelig fra kontektsvelgeren. På denne måten kan du selv velge når du skal motta interne rekvisisjoner (se hvor du kan huke av).

Dette er spesielt nyttig om du ikke jobber på lab hver dag.

Deretter,

Legg til analyser og prosedyrer

Legg til analyser i Intern lab

Under Analyser finner du oversikt over alle analysene som kan legges til i deres interne lab. Analysene følger strukturering og bruker terminologi fra Norsk Laboratoriekodeverk.

Klikk Legg til i intern lab på prøven du vil legge til.

Etter at den er lagt til, kan du redigere analysen. Klikk på den for å åpne.

Under Oppsett kan du blant annet:

  • Gi analysen et annet Navn som er lettere å huske

  • Legge til Kliniske indikasjoner

  • Legge til eventuelle Labinstruksjoner

Under Rediger standardkode kan du legge til:

  • Hvordan resultatet angis: numerisk, positiv/negativ eller i tekst.

  • Tolkningsinstruksjoner

  • Interne referanseverdier. Huk av for "bruk interne referanseverdier" og klikk på plusstegnet for å legge til referanseverdien. Dersom en analyse er utenfor referanseverdi, vil dette tydelig markeres i lab-arket.

Legg til prosedyrer i intern lab

Prosedyrene er ikke hentet fra Norsk Laboratoriekodeverk, men er typiske oppgaver som gjennomføres av de som jobber på laboratoriet. I fanen Prosedyrer finner du en liste over hvilke prosedyrer du kan legge til i intern lab.

Klikk Legg til i intern lab på prosedyren du vil legge til.

Du kan redigere beskrivelsen av prosedyren, men ikke selve navnet. Klikk på prosedyren for å åpne den. Endre eller legg til beskrivelse. Trykk så Oppdater.

Ved å legge til eksterne lab-integrasjoner i prosedyrer, kan du kommunisere til kollega at en ekstern lab-integrasjon er brukt og må sjekkes.

Eksempel på bruk av prosedyrer for eksterne lab-integrasjoner

Dersom klinikken din bruker Fürst Forum til ekstern rekvirering, kan du legge til Fürst Forum i prosedyrer og inkludere den i intern rekvisisjon. På denne måten kan du gi kollegaen din beskjed om at de må sjekke ekstern integrasjon i tillegg.

Merk at prosedyrer ikke legges til i lab-arket. Dette må dokumenteres andre steder, eksempelvis i tidslinjen eller journalen.

Gruppeanalyse

Opprett gruppeanalyse for analyser som ofte rekvireres sammen.

Eksempel: Dersom du ønsker å undersøke om pasienten har halsbetennelse, kan du legge til analyse for streptokokker og CRP i en gruppe.

I konfigurasjonsmodulen, velg Gruppeanalyse under Laboratorietjenester.

Gruppeanalyser er tilgjengelig når du oppretter en intern rekvisisjon. Gruppeanalyse kan slettes fra oversikten i konfigurasjonsmodulen (se hvordan).

Last updated