Tilgang og rettigheter

Lær om de ulike tilgangene og rettighetene i økonomimodulen.

Tilganger og rettigheter i økonomimodulen for hver ansatt gis i klinikkoppsettet. Tilganger kan settes på en rolle, for eksempel lege, eller på hver enkelt ansatt.

Merk at det kun er Klinikkadministrator på klinikken som kan redigere tilganger.

De ulike tilgangene er:

 • Eksport av rapporter: Brukere i rollen får tilgang til å eksportere rapporter. Tips: Huk av for denne dersom regnskapsfører skal ha tilgang til å eksportere rapporter.

 • Kan fakturere for andre: Brukeren i rollen får tilgang til å fakturere for andre enn seg selv. Tips: Huk av her for sekretærer som skal ha tilgang til å fakturere for behandlere.

 • Kan fakturere for seg selv: Brukeren i rollen får tilgang til å fakturere for seg selv på eget regnskap.

Endre tilganger på rolle

 1. Gå til Klinikkmodulen og Klinikkoppsett.

 2. Under fanen Avdelinger, ser du oversikt over Roller.

 3. Klikk på rollen du vil endre tilgangene på.

 4. Gå til fanen Tilgang og rettigheter.

 5. Under Økonomi, huk av eller på de tilgangene du ønsker rollen skal ha (se hvordan).

 6. Oppdater.

Alle brukere i denne rollen får nå disse innstillingene. For å sette individuelle innstillinger, gå til hver enkelt ansatt.

Endre tilganger på ansatt

 1. I klinikkoppsettet, gå til fanen Ansatte.

 2. Åpne den aktuelle ansatte i listen.

 3. Gå til Tilgang og rettigheter.

 4. Under Økonomi, huk av eller på de tilgangene du ønsker rollen skal ha (se hvordan).

 5. Lagre.

Last updated