Covid-19 prøvesvar fra Sykehuspartner

Sykehuspartner har utviklet en nasjonal løsning for rapportering av Covid-19 hurtigtester.

De av våre kunder som bruker Sykehuspartner sin løsning til å registrere prøvesvar for personer som reiser inn til Norge, får videresendt prøvesvarene til journalsystemet. For å forenkle mottak av disse prøvesvarene er det utviklet egen funksjonalitet for disse.

Når personer ankommer Norge under pandemien, må de registrere seg i myndighetenes Innreiseregister. Fordelen ved å bruke Sykehuspartners løsning er at systemet henter informasjon fra Innreiseregisteret, som betyr at de som gjennomfører testene ikke trenger å registrere personalia på passasjeren manuelt, men kan hente det direkte fra systemet. Sykehuspartners løsning sender også all informasjon til nødvendige instanser som Folkehelseinstituttet.

Ettersom Sykehuspartners løsning ikke er et journalsystem som har lov å lagre pasientdata, er det nødvendig at labsvarene sendes og lagres i journalsystemet.

Bruk

Labsvaret kommer inn i journalsystemet som meldingstypen Svarrapport. Labsvaret sendes direkte til behandler eller tjeneste (dersom klinikken benytter tjenestebasert adressering).

Merk at det er kun labsvar sendt fra Sykehuspartners HER-ID som behandles på måten beskrevet under. Alle andre lab-svar mottatt fra andre klinikker og instanser håndteres slik som før.

Slik er håndteringen av labsvaret fra Sykehuspartner forenklet:

  • Dersom pasienten ikke eksisterer på plattformen fra før, eller eksisterer, men ikke er knyttet til klinikken, opprettes pasienten automatisk med tilhørende journal.

  • Labsvaret trenger ikke signeres, det vil være markert som signert og meldingen vil være avsluttet når det kommer inn i systemet (se hvordan).

  • Labsvaret finnes følgende steder på plattformen:

Legg til kontaktinformasjon

Hvis pasientens telefonnummer er oppgitt i labsvaret du mottar, og ikke registrert på pasientkortet fra før, kan du legge til telefonnummeret.

  1. Åpne pasientkortet.

  2. På Basis-området, får du opp et gult felt der du kan se igjennom kontaktinformasjon. Klikk Gjennomgå (se hvordan).

  3. Ved telefonnummeret, klikk Legg til.

  4. Gjør nødvendige endringer for nummeret og klikk Fortsett.

  5. Når du er ferdig, klikk Merk som håndtert og Bekreft.

Telefonnummeret er nå lagt til på pasientkortet.

Personer uten norsk fødsels - eller D-nummer

Når dere mottar labsvar for pasienter uten fødsels- eller D-nummer, mottas labsvaret med et hjelpenummer som er generert i systemet labsvaret sendes fra. Pasienten blir da automatisk opprettet i portalen.

Dersom personen for eksempel reiser inn i Norge flere ganger, vil et nytt hjelpenummer genereres hver gang. Samme person vil derfor opprettes som flere pasienter i systemet og derfor også ha flere journaler.

Merk: Det er kun labsvar sendt fra Sykehuspartners HER-ID som gjør at systemet automatisk oppretter pasienter med hjelpenummer. Dette gjelder ikke labsvar fra andre systemer.

Ofte stilte spørsmål

Hvem har tilgang til labsvaret? Som med andre labsvar, er det rollen din som definerer om du har tilgang. Kun leger, helsesekretærer og sykepleiere kan se journalhendelser relatert LAB, deriblant labsvar. Les mer om tilgang til journaldata her. Blir annen kontaktinformasjon enn telefonnummer registrert? Nei, kun telefonnummer blir hentet fra labsvaret og kan legges til på pasientkortet. Vil vi kunne motta midlertidige, endrede eller kansellerte labsvar fra Sykehuspartner? Nei, det er avtalt med Sykehuspartner at de kun sender ett labsvar per pasient som har status endelig.

Last updated