Pasientliste

Lær hvordan du oppretter og administrerer pasientlister.

Pasientlister opprettes for å gruppere pasienter og kan knyttes opp mot blant annet en timebok, eller en kommunikasjonstype for å gi pasientene på denne listen tilgang til å bestille timer eller kommunisere med klinikken.

Det finnes forskjellige typer pasientlister:

Les her om hva dere bør tenke på når en fastlegeslutter på klinikken.

Få oversikt over pasienter

Du kan få oversikt over pasienter i en liste ved å klikke på listen og Vis pasienter.

Du kan også laste ned listen som en excel-fil. Lister som lastes ned inneholder pasientens navn, alder, e-post og telefonnummer.

Se pasienter i fastlegeliste

Vis pasienter gir deg oversikt over alle pasienter i listen. Det inkluderer de som er synkronisert med HelseNorge og de som manuelt er lagt til i listen.

Trykk på Se endringer for å se på endringer for pasienter som er synkronisert med HelseNorge.

 • Sist oppdatert viser siste synkroniseringen som inneholdte endringer (se eksempel). Du kan velge en annen synkroniseringsdato ved å trykke på nedtrekksmenyen, men vær oppmerksom på at kun synkroniseringer som førte til endringer på listen vises her. Dette inkluderer både manuell og automatisk synkronisering.

 • Fastlegeliste oversikten har tre faner:

  • Nåværende pasienter gir oversikt over alle pasienter på fastlegelisten per dags dato, samt hvor lenge de har vært på listen.

  • Innkommende pasienter gir oversikt over pasienter som er lagt til på synkroniseringsdatoen, samt årsaken.

  • Utgående pasienter gir oversikt over pasienter som er fjernet fra listen på synkroniseringsdatoen. Årsak vises bare i tilfeller der pasienten ikke har blitt flyttet til en annen fastlegeliste.

 • Totalt antall pasienter i fanen vises på høyre side.

 • Du kan bruke søkefeltet for å søke etter en spesifikk pasient.

Merk at første gang du synkroniserer listen vil alle pasientene på listen vises som innkommende fordi systemet ikke har hatt sammenligningsgrunnlag. Ved neste synkronisering som medfører endringer til listen vil pasienter sorteres som vanlig under fanen Innkommende og Utgående pasienter.

Opprette pasientliste

For å opprette en egendefinert liste, klikk Legg til.

 • Gi listen et navn.

 • Velg eier. Hvem som eier listen er viktig for å avgjøre hvem som skal ha tilgang til å benytte den. Eier av listen kan ikke bli fjernet eller endret i etterkant.

 • I feltet Legg til pasienter, skriv inn pasients navn eller fødselsnummer, og velg riktig pasient.

 • Merk at dersom du klikker på pasients navn, vil det ta deg til pasientkort og ut av pasientliste. Da må du legge til pasienter på nytt.

 • Når du er ferdig, klikk Legg til liste.

Redigere pasientliste

Legg merke til punktene nedenfor:

 • Du kan kun endre navn på Egendefinert liste. Klikk på listen, skriv inn et nytt navn og trykk Oppdater listen.

 • Eier av listen kan ikke endres etter at den er lagret.

 • Du kan kun fjerne pasienter fra Egendefinert liste.

 • Når du manuelt legger til en ny pasient på fastlegelisten skjer endringen kun i din lokale versjon av listen, og vær oppmerksom på at du ikke kan fjerne dem i etterkant.

Legge til en pasient

 • Velg listen som du vil legge en pasient til.

 • I feltet Legg til pasienter, skriv inn pasients navn eller fødselsnummer, og velg riktig pasient .

  Pass på å ikke klikke på pasients navn. Det vil ta deg til pasientkort og ut av pasientliste. Da må du legge til pasienter på nytt.

 • Når du er ferdig, trykk Oppdater listen.

I fastlegeliste har du mulighet til å legge til en pasient manuelt. Merk at pasienter som manuelt er lagt til ikke vil synkroniseres med HelseNorge. Det er kun lokal lagring så pasienten kan sende melding til sin valgte lege på klinikken.

Fjerne en pasient

Kun pasienter i Egendefinert liste.

 • Trykk på Vis pasienter.

 • Søk etter pasients navn eller fødselsnummer.

 • Når du er ferdig, trykk Oppdater listen.

Synkronisering av fastlegelister

Systemet sørger for automatisk synkronisering av fastlegelister den 2. hver måned. Dette synkroniseres gjennom HER-ID, og brukernavn og passord for NHN.

Merk at første gang du synkroniserer listen vil alle pasientene på listen vises som innkommende fordi systemet ikke har et sammenligningsgrunnlag. Ved neste synkronisering som medfører endringer til listen vil pasienter sorteres som vanlig under fanen Innkommende og Utgående pasienter.

Manuell synkronisering av fastlegelister

Dersom dere har behov for å synkronisere fastlegelistene manuelt, kan dette gjøres i Systeminnstillinger. Listen vil da synkroniseres mot den siste versjonen som er tilgjengelig fra NHN. Du vil få opp et popup-vindu der du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å starte manuell synkronisering. Klikk på Bekreft for å starte synkroniseringen. Dette indikeres med en progressbar.

Fastlege som slutter på klinikken

Dersom en fastlege slutter på klinikken og blir fjernet som bruker, vil fastlegelisten hans indikeres som inaktiv før listene synkroniseres på nytt. Pasienter som er tilknyttet den aktuelle fastlegen vil ha en "Inaktiv fastlege” på sitt pasientkort. Før en ny synkronisering kjøres vil pasientene til denne fastlegen kunne starte kommunikasjon og bestille timer hos klinikken dersom fastlegelisten er benyttet i innstillingene til en av disse modulene.

Når listen synkroniseres, enten automatisk eller manuelt, vil legens fastlegeliste fjernes dersom dette er meldt inn til NHN, og relasjonen til pasientene vil slettes. Pasientene vil ikke lengre kunne kommunisere med klinikken eller bestille timer hos sin behandler, men finnes registrert hos klinikken med alle aktuelle data lagret.

Dersom en kommunikasjonstype er satt til mottakerkonfigurasjon: “Fastlege” vil ikke pasientene til fastlegen som sluttet kunne starte kontakt, men dersom innstillingene settes til en avdeling eller andre brukere vil disse pasientene kunne starte kontakt.

TIPS: Dersom en lege slutter og dere ikke ønsker at legens pasienter skal ha tilgang til bestilling og kommunikasjon umiddelbart, må dere synkronisere listene manuelt.

Fastlege som ikke er tilknyttet klinikken via NHN

Aktive og inaktive fastlegelister

Det skilles mellom aktive og inaktive fastlegelister i NHN-registeret. Dersom en fastlege har en inaktiv liste, vil listen også bli inaktiv i systemet ved første synk.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor står alle mine nåværende pasienter som innkommende når de har vært på listen lenge? Første gang du synkroniserer listen vises alle pasientene på listen som innkommende fordi systemet ikke har listen fra før som et sammenligningsgrunnlag. Ved neste synkronisering som medfører endringer til listen vil pasienter sorteres som vanlig under fanen Innkommende og Utgående pasienter.

Hvorfor vises ikke siste synkronisering i nedtrekksmeny i fastlegelisten? Kun synkroniseringer som medførte endringer på listen vises i nedtrekksmenyen.

Hva betyr det hvis det er ingen årsak i Utgående pasienter i fastlegelisten? Årsak vises bare i tilfeller der pasienten ikke har blitt flyttet til en annen fastlegeliste, for eksempel pasient er død eller utvandret.

Jeg har lagt til meg selv som en fastlege for en pasient på pasientkort, men det har blitt fjernet. Hvorfor det? Fastlege som står i pasientkort er hentet fra NHN. I tilfelle du manuelt legger til en Fastlege i EG Pasientsky-plattform (se eksempel), vil denne fjernes når fastlegelisten er synkronisert. Fastlege som du manuelt har lagt til vil heller ikke synkroniseres til NHN.

Last updated