Enhetsadministrasjon

PatientSky-tjenesten og PatientSky-enhetstjenesten er tjenester som gjør at tredjepartstjenester, som for eksempel eksterne labsystem, og enheter som er koblet til datamaskinen din kan kommunisere med plattformen.

Man må installere PatientSky-tjenesten og enhetsadministrasjon for å bruke noen integrasjoner. Alle ansatte på klinikken har tilgang til enhetsadministrasjon. Du kan finne ut mer om hva hver integrasjon krever på Systemkravsiden‌.

PatientSky-tjenesten og PatientSky-enhetstjenesten krever Windows 10.

Få oversikt og styr på enheter og integrasjoner

Gå til KonfigurasjonsmodulenKlinikkEnhetsadministrasjon (se hvor).

Her ser du en liste over alle installerte integrasjoner og enheter. Fanene øverst lar deg se integrasjoner og enheter for Denne datamaskinen og Andre datamaskiner og enheter.

‌PatientSky-tjenesten

For at journalsystemet skal kunne kommunisere med lokal programvare som vi har integrasjon til, må PatientSky-tjenesten installeres. Dette gjelder for eksempel eksterne lab-systemer som er installert lokalt, som DIPS, IHR, Fürst Forum osv. Det gjelder også muligheten for pasientoppslag for dere som benytter et annet journalsystem ved siden av EG Pasientsky.

For at integrasjonene skal fungere må hver behandler installere PatientSky-tjenesten på sin egen datamaskin.

Installer PatientSky-tjenesten:

 1. Gå til KonfigurasjonsmodulenKlinikkEnhetsadministrasjon (se hvor).

 2. I fanen Denne datamaskinen, trykk Legg til integrasjon.

 3. Velg PatientSky-tjenesten, og Last ned (se hvordan).

 4. Programmet legger seg nederst til venstre i nettleseren. Klikk på det for å åpne, følg instruksjonene og kjør programmet (se eksempel).

PatientSky-tjenesten vises i listen under fanen Denne datamaskinen. Trykk på PatientSky-tjenesten for å se statusen til de enkelte programmene (se hvordan). Disse viser status Klar når de er klare til bruk.

PatientSky-enhetstjenesten

For at betalingsterminaler og andre fysiske enheter skal kunne kobles til og kommunisere med journalsystemet, må PatientSky-enhetstjenesten installeres. Når denne tjenesten er installert, kan alle klinikkens datamaskiner bruke betalingsterminaler eller enheter som kun trenger å være tilkoblet til én datamaskin.

Installere PatientSky-enhetstjenesten

 1. Gå til KonfigurasjonsmodulenKlinikkEnhetsadministrasjon (se hvor).

 2. I fanen Denne datamaskinen, trykk Legg til integrasjon.

 3. Velg PatientSky-enhetstjenesten, og Last ned (se hvordan).

 4. Programmet legger seg nederst til venstre i nettleseren. Klikk for å åpne, følg instruksjonene og kjør programmet.

Når Enhetsadministrasjon er installert, vil plattformen be deg om å gi enhetsadministrasjon-integrasjonen et navn (se hvordan). Ettersom tjenesten er tilgjengelig for alle på klinikken, er det viktig å gi den et navn som sikrer at det er åpenbart hva den er koblet til eller hvor datamaskinen enheten er koblet til er plassert. For eksempel “resepsjonterminalen”, “behandlingsrom 2” eller liknende.

Navnet du velger er synlig for alle brukere på klinikken. Se alle installerte integrasjoner ved å gå til fanen Andre datamaskiner og enheter.

‌Trykk Oppdater, og PatientSky-enhetstjenesten vises i listen over integrasjoner (se hvordan). Det vil nå være mulig å koble til betalingsterminaler og andre fysiske enheter.

Administrer integrasjoner

Klikk på en integrasjon for å redigere eller slette den. Du kan redigere navnet på de ulike integrasjonene, inkludert de som er installert på andre datamaskiner på klinikken.

Konfigurasjon av Windows 10

For at PatientSky-tjenesten og PatientSky-enhetstjenesten skal fungere, må noe konfigurasjon av Windows 10 beregnes.

Disse systemkravene er spesielt relevante for kommunale legekontorer som har streng infrastruktur.

Kontooppsett:

1. Windows-brukere må ha rettigheter (f. eks. administratorrettigheter) slik at de kan:

• Laste ned og installere PatientSky-tjenesten og PatientSky-enhetstjenesten fra PatientSky, og • Installere Buypass Javafri.

2. Du må bruke en Fellesbruker i Windows på maskiner som benyttes av mer enn én person.

PatientSky-tjenesten:

 1. Trafikk mellom Nettleser (Google Chrome) og PatientSky-tjenesten må være åpent via URL: wss://desktop-service.pasientsky.no og portene 15970-15979, samt portene 15980-15989.

 2. Trafikk ut mot internett må være åpent via port 443 og port 8883.

 3. Windows må ikke sperre for følgende programstier:

 4. C:\…\AppData\Roaming\PatientSky\PatientSky Desktop Device Service Container\DesktopService.DeviceServiceContainer.exe

 5. C:\…\AppData\Roaming\PatientSky\PatientSky Desktop Services\DesktopService.exe

pageKoble til betalingsterminal

Last updated