Telefoninnstillinger

Lær hvordan du viderekobler telefonen, setter lydinnstillinger og velger enheter.

Åpne telefoninnstillingene ved å holde musepekeren over telefonikonet og de tre prikkene, og trykke Innstillinger.

Lydinnstillinger

Under Ringetoner kan du endre ringetonen på de ulike anropene. Klikk på pilen for å forhåndslytte til ringetonen.

  • Direkte anrop: Anrop som kommer direkte til din bruker

  • Hovedtelefonkø: Anrop som kommer fra hovedkøen

  • Prioriterte/røde anrop: Akutt anrop, eller prioriterte anrop fra akuttlinjen.

Under Avspillingsinnstillinger kan du endre volumet og hvor du ønsker å høre lyden.

  • Volum på ringetone: Selve volumet på ringetonen (alle anrop)

  • Volum på samtale: Volumet på samtalen du hører

  • Hvor vil du høre ringetonen? Velg fra listen hvor du ønsker at det skal ringe, PC, høyttaler, headset.

  • Lydenhet til samtale (inn og ut): Hvor selve lyden (din stemme og pasientens) skal høres.

Enhetsinnstillinger

Under enhetsinnstillinger ser du hvilket headset du er koblet til (dersom det er et Jabra headset), og hvilken batteristatus headsettet har. Du kan også endre i listen, dersom du veksler mellom flere headset.

Telefoninnstillinger

Under telefoninnstillinger kan du viderekoble innkommende anrop til mobilen din, dersom du vil motta anrop mens du er avlogget telefonen i PatientSky.

Skriv inn navn, fødsels- eller telefonnummer på personen/nummeret du ønsker å sette over dine innkommende anrop til. Trykk enter eller lagre.

Felles innstillinger

Under felles innstillinger kan du stenge hovedkøen midlertidig ved å huke på knappen. Merk at det kun er klinikkadministrator som har tilgang til felles innstillinger. Når køen stenges midlertidig, blir pasienten informert om at klinikken er stengt og samtalen legges på. Hvilken lydfil som spilles av, avhenger av hva som er lagt inn i anropsinnstillinger. Merk at vakttelefonen for akutte henvendelser fortsatt er åpen.

For å åpne telefonkøen igjen huker du av knappen i innstillingene eller klikker på Gjenåpne stengt kø i telefonkø-widget.

Last updated