Tidsoverlapp

EG Pasientsky har en tidsvalidator som sjekker overlapp mellom regningene som sendes til Helfo. Denne sjekken gjøres fortløpende når du oppretter regningskort, og du kan derfor oppleve å måtte rette overlapp allerede før du sender til Helfo.

Tidsvalidatoren sjekker når timen starter, og kopier dette til regningskortet. Så ser vi på hvilke takster som brukes. En takst kan inneholde data om hvor mange minutter timen er verdt. Alt etter kombinasjonen av takster vet vi hvor lang konsultasjonen er. Ved å sammenligne i) start på Konsultasjon 1, ii) lengden på Konsultasjon 1 pga takstene, og iii) når regningskortet for Konsultasjon 2 starter, så kan vi se om det er overlapp.

Det er viktig å merke seg at takstene dere har konfigurert på timetypene må samsvare med start- og sluttidspunktene på timene i timeboken. Derfor oppfordrer vi til å basere hvilke takster dere legger inn på timetypene på eksemplene i skjemaet nedenfor:

Tidsvalidering er også tilpasset leger og deres takster.

Når du er klar for å sende inn ditt oppgjør til Helfo vil også tidsvalidatoren hjelpe deg med å sjekke om regninger overlapper med hverandre og kan bli avvist av Helfo. Vinduet dukker opp av seg selv når du skal sende oppgjøret, og du retter eventuelle feil ved å ta tak i timene som du ser er feil (rød farge) og drar de unna hverandre slik at de ikke overlapper lenger.

Merk at når du retter ved å dra overlappende timer i tidsvalidatoren kan det forskyve problemet til andre timer samme dag. Dette fører til at du må opprette nye regningskort på de som ikke er klarerte etter du har flyttet på timen i valideringsvinduet manuelt.

Hvilke muligheter har jeg for å rette feil?

For regningskort som er opprettet (men ikke sendt til Helfo).

For regningskort som er opprettet (og er sendt til Helfo).

Hvordan forhindre tidsoverlapp?

Der er umiddelbart 2 ting som kan hjelpe:

  • Rette feilen som har skjedd Ved å flytte på regningskortets tidspunkt kan man unngå eventuelt tidsoverlapp. Finner systemet tidsoverlapp vil du få opp en validering når regningskortet opprettes. Du kan også alltid sjekke en ekstra gang før du sender til Helfo (se hvor)

  • Juster brukte takster Her er det to aspekter som må tas hensyn til:

    • Sikre at riktige takster legges inn automatisk (Har du brukt riktige takster på timetypen?)

    • Tilpass eksisterende regningskort som fortsatt ikke er betalt (både av pasient og Helfo).

Last updated