Endringslogg 2022

Endringslogg 19.12.2022

Forbedringer for stabilisering av plattform

Det er gjort forbedringer som letter belastningen i systemet og bidrar til stabilitet i plattformen. Optimaliseringen vil dessverre utløse notifikasjoner for avsluttede gruppetimer under Pågående handlinger.

Notifikasjonene der kan dateres tilbake til 2020, for noen behandlere vil det bety at det er mange gruppetimenotater som ligger til signering. Vi forstår at det er en tidkrevende oppgave å signere notatene, men anbefaler likevel at det gjøres for å få en ryddig og oversiktlig arbeidsplattform.

Dette er et engangstilfelle, det vil ikke genereres nye varslinger når gruppetimer avsluttes.

Merk at dersom du har flere enn 20 gruppenotater som må signeres vil maksimalt 20 notifikasjoner vises. Når du har signert de overskytende, vil systemet telle ned for hver signering.

Hva bør du gjøre?

Du kan klikke på de usignerte notatene og signere dem.

 • Klikk på Pågående handlinger.

 • Velg varslingen hvor det står Signer notat.

 • Da kommer journalvinduet opp og du kan filtrere på gruppetimenotat ved å skrive inn eller velge Gruppetimenotat under feltet Velg hva som skal vises (kategori).

 • Klikk Oppdater.

 • Klikk på Signer notat for å signere gruppetimenotatet.

Endringslogg 09.12.2022

Plattformen er oppdatert med forbedringer.

 • Oppretting av forsikringskrav

Ved forsikringsselskap med SakID må du legge til riktig SakID og kan ikke lenger gjøre det manuelt. Dette vil forhindre feil som forårsaker at forsikringsinformasjon ikke treffes i etterkant.

Forsikringskrav uten SakID kan fortsatt registreres manuelt.

Les hvordan du kan legge til forsikringskrav her.

 • Kreditering av forsikringsordre

Forsikringsordren kan krediteres etter den er opprettet og frem til 23:00. Deretter blir den fakturert og kan ikke krediteres før den er betalt eller avvist. Dersom ordren ikke er betalt etter 30 dager, kontakt Support for retting.

 • Du kan benytte vårt system med kortere melding.

SMS meldingen som genereres automatisk fra systemet har blitt forkortet. Dermed overskrider den ikke 160 tegn og koster 0,95 kr per melding.

Endringslogg 21.10.2022

Oppgradering av PLO meldinger til versjon 1.6

Det er en endring i støtte av PLO meldinger. Nå støtter vårt system versjon 1.6 av PLO meldinger. Les mer om PLO-meldinger her.

Endringslogg 17.10.2022

SYSVAK er flyttet til journal

Alle funksjoner under SYSVAK fungerer fortsatt på samme måte.

Du kan lese om hvordan du kan bruke SYSVAK på vår plattform her.

Endringslogg 01.09.2022

Oppdatering av takster for leger, kiropraktorer og fysioterapeuter

Plattformen er oppdatert med nye takster gjeldende fra 01.09.2022:

For leger:

 • Takst L1 og L4 kan nå repeteres 3 ganger, mot tidligere 9 ganger.

 • Takst 112b kan nå repeteres 8 ganger, mot tidligere 5.

 • Endringer i beskrivelsen for takst 100.

For kiropraktorer og fysioterapeuter:

 • Takst L1 og L4 kan nå repeteres 3 ganger, mot tidligere 9 ganger.

Annet

Vi har fjernet innboksen Apotek da dette modulet ikke er i bruk lengre.

Endringslogg 30.08.2022

Feilretting knyttet til Buypass signering på PatientSky-tjenesten

Enkelte kunder har i en periode ikke kunnet signere meldinger med Buypass-kort på vanlig måte i portalen. Dette gjelder kunder som har PatientSky-tjenesten lastet ned på klinikken og som benytter Buypass-kort med nyeste sertifikatprofil SEID 2.0.

Feilen er nå rettet. For at signering igjen skal fungere på vanlig måte, må du:

 • Laste ned PatientSky-tjenesten på nytt. Les hvordan her.

 • Laste ned programmet NetID på maskinen din fra denne linken.

Dersom det fortsatt ikke fungerer anbefaler vi deg å kontakte vår Support på +47 21 93 19 00.

Endringslogg 10.08.2022

Du kan legge til Prosedyrer i Intern lab. I tillegg til tidligere oppdatering av labmodul, har du nå også mulighet for å legge til prosedyrer i rekvisisjonen.

Prosedyrene er ikke hentet fra Norsk Laboratoriekodeverk, men er typiske oppgaver som gjennomføres av de som jobber på laboratoriet; eksempelvis sårstell, øreskyll og blodtrykk.

Les mer om hvordan du kan sette opp og bruke prosedyrer.

Feil i det nye takstsettet fra Helfo

Det nye takstsettet fra Helfo inneholdt feil pasientandel for takstene: 7, 10a-d, 121a, 177a og 625b. Vi har i helgen oppdatert systemet for å korrigere feilen.

Alle regningskort opprettet på fredag med de nevnte takstene kommer derfor sannsynligvis til å bli avvist når de blir sendt inn til Helfo.

For å lettest mulig korrigere anbefaler vi at du sender inn Helfo-oppgjør som vanlig, og deretter korrigerer de regningskortene som blir avvist. Se hvordan her

Endringslogg 28.06.2022

Patienter kan nå slette kontoen sin i appen. Dette innebærer at de trekker samtykket og blir logget ut av appen. Skal de fortsette å bruke appen må de logge inn og samtykke på nytt. Har pasientene oppsatte timer vil disse da bli synlige i appen igjen.

Endringslogg 15.06.2022

Store forbedringer i lab-modulen

Dette inkluderer ny funksjonalitet, forbedret arbeidsmetode og feilrettinger.

Ny funksjonalitet:

 • Arbeidslisten gir fullstendig oversikt over alle interne rekvisisjoner og gjør arbeidsflyten enklere.

 • Du kan nå håndtere resultat; skriv ut, kopier og sammenlign valgte resultater slik du ønsker.

 • Du har nå mulighet til å slette resultat og rekvisisjoner om du har gjort feil.

Forbedret arbeidsmetode:

 • Alle interne rekvisisjoner vil være tilgjengelig fra Arbeidslisten. Det vil si at du ikke behøver å gå via innboksen i post for å se rekvisisjoner. Før inn resultater direkte fra Arbeidslisten og resultater vil legge seg automatisk i pasientens lab-ark.

 • Velg om du vil sende foreløpig resultat eller fullstendig resultat til rekvirent.

Feilrettinger:

 • Vi har rettet utskriftsfunksjonen slik at alle resultater kommer med og ikke overlapper hverandre.

Les om oppsett og bruk av lab.

Det er lagt til nye labkoder

De kan legges til i intern lab som forklart her.

NPU29478 F-Hemoglobin

NPU01960 B-Erytrocytter

NPU01944 Ery-MCV

NPU26880 Ery-MCH

Rekvirering av medisinske tjenester v1.6

Vi støtter nå rekvirering av medisinske tjenester v1.6. Dette gjelder meldingen rekvisisjon, som brukes til å rekvirere radiologi-tjenester.

Endringer:

 • Feltet kopimottaker er fjernet fra rekvisisjon etter oppdatering fra v1,5 til v1,6. (En rekvisisjon skal kun ha én mottaker - hovedmottaker). Kopi av rekvisisjon/henvisning må formidles på en annen måte.

 • Velg om rekvisisjonen skal ha høy, normal eller lav prioritet fra nedtrekksmenyen.

 • Det er kun mulig å legge til én undersøkelse per spesifikasjon.

Det kan være greit å være obs på at rekvisisjonsmeldingen vil feile hos mottaker dersom mottaker ikke har oppdatert fra 1.5 til 1.6 på sin side.

Endringslogg 02.05.2022

Eksportering av takstoversikt er oppdatert

Vi har forbedret eksport av takstrapporten og gjort den mer oversiktlig og ryddig. I tillegg til å filtrere på regnskap, kan du nå også filtrere basert på aktør.

Velg perioden du ønsker å se enten ved å basere rapporten på opprettelsesdato (dato for når regningskortet ble opprettet) eller ordredato (dato for timen).

Klikk her for å lese mer om eksportering av takstoversikten.

Endringslogg 30.03.2022

Når du skriver henvisninger eller legeerklæringer lagres de automatisk som utkast. Slik unngår du at verdifullt arbeid går tapt, om du ved et uhell skulle lukke meldingen eller mister internettilgangen.

Les mer her:

Endringslogg 23.03.2022

Det er gjort forbedringer i bakgrunnen i lab-modulen, som også innebærer noen ørsmå endringer. Denne oppdateringen var teknisk nødvendig for å kunne forbedre lab-modulen med ny funksjonalitet i månedene som kommer.

 • Noen ikoner ser litt annerledes ut og obligatoriske felter er merket med rød stjerne.

 • Dersom analysen har referanseverdier, vil dette feltet låses og markeres grått når du legger til et lab-resultat. Hvis resultatet ikke er patologisk, kan du fjerne markeringen i feltet (se hvor).

 • Når du sletter en gruppeanalyse, blir du bedt om å bekrefte før den slettes (se hvordan).

 • Når du lager en gruppeanalyse og legger til analyser, kan du nå holde musepekeren over analysen for å se NLK-kode. Dette er nyttig for å kunne skille analysene fra hverandre dersom de har identiske navn (se eksempel).

Det er ellers ingen større endringer i funksjonalitet.

Endringslogg 16.03.2022

Nå kan du tilpasse pasientvarslinger

Vi har nå gjort pasientvarslinger mer fleksible slik at du kan tilpasse varslinger basert på hva du eller din pasient foretrekker: SMS, e-post, eller både SMS og e-post. Les mer her.

Forbedringer og feilrettinger

 • Helsesekretærer kan nå på vegne av ansvarlig behandler, videresende henvisinger mottat via Tjenestebasert adressering internt og eksternt. Ansvalig behandler må ha HPR-nummer og ha rolle som:

  • Manuell terapeut

  • Lege

  • Fysioterapeut med autorisasjon

  • Psykolog

 • Når du skriver en legeerklæring, er det nå tydelig dersom ansettelse på pasient ikke er gyldig. Ved å holde musepekeren over feltet, kan du se hva som er feil og hva du må gjøre for å rette opp.

 • Manglende ikoner på timer i timeboken er nå fikset.

Endringslogg 02.03.2022

Private maler i postmodulet

Vi støtter nå muligheten til å opprette og bruke private postmaler i tillegg til å kunne bruke klinikkens maler.

Les mer om private postmaler og maler generelt i brukermanualen.

Forbedringer:

 • Pasientens telefonnummer med relevant landskode er lagt til på:

  • Henvisninger 2.0

  • Dialogmeldinger

  • PLO-meldinger

  • Sykemelding

  • Legeerklæring

  • Epikrise

 • Det er lagt til nye labkoder som kan legges til i intern lab som forklart her: NPU59097US-SARS-CoV-2 RNA NPU08047S-HPYLO1 (Helicobacter).

 • Ved labrekvisisjoner for u-glukose og CRP vil det ikke lenger være numerisk, men Tekst som standard for hvordan resultatet registreres.

Endringslogg 03.02.2022

Vi støtter Henvisning 2.0! Det er store endringer i Henvisning-skjemaet. Skjemaet er utviklet etter e-helsedirektoratets standard.

Nå kan du videresende henvisninger, legge ved filer og tilpasse skjemaet etter ditt behov.

Du finner alle detaljene i en ny og utvidet artikkel. Les mer om Henvisning 2.0.

Endringslogg 19.01.2022

En ny økonomirapport er klar!

Du som bruker vårt økonomisystem kan nå ta ut måneds - og årsrapport.

Rapporten gir oversikt over økonomien per måned for hele året. Dette er en nyttig oversikt for måneds - eller kvartalsrapportering eller årsrapportering til regnskapsfører. Rapporten kan også være nyttig for å selv holde oversikt over omsetningen og sammenligne måneder.

Les mer om rapporten her og hvordan du eksporterer den her.

Endringslogg 06.01.2022

Tilbakemeldinger er under pilotering!

Modulen Tilbakemeldinger gjør det mulig å sende ut spørreskjemaer til pasienter og få oversikt over tilbakemeldingene deres. Les mer her.

Innlogging med HelseID

Nå støtter vi innlogging med HelseID, en felles innloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Les om HelseID. Ved å logge inn i PatientSky med HelseID vil du ha fordelen av å automatisk bli innlogget i andre systemer som også benytter HelseID, som for eksempel Fürst Forum Web.

Les hvordan du logger inn med HelseID.

Last updated