Tilpass timeboken for Covid-19 vaksinering

Vaksinering av befokningen for Covid-19 fører til andre behov i systemet enn tidligere. Her kan du lære om noen måter å tilpasse timeboken for å enklere håndtering av vaksinering.

Timebok for vaksinering

Det kan ofte være flere forskjellige ansatte på en klinikk som gjennomfører vaksineringen. Derfor anbefaler vi at du oppretter en gruppe av ansatte som kan stå som eier av timeboken, eller enkelt la hele klinikken være eier. Les mer om hvordan du oppretter grupper i denne artikkelen.

  1. Timeboken opprettes som vanlig, men velg gruppen, eller hele klinikken, som eier.

  2. Har dere allerede en timebok for laboratoriet dere ønsker å benytte, kan denne også bli gjort tilgjengelig online.

Når kalenderen er opprettet synes den for alle ansatte på klinikken.

Timetyper for vaksinering

Hver timetype kan konfigureres med regler som bare gjelder når timetypen brukes i bestemte timebøker. Tidligere har dette blitt brukt mye når det gjelder takster, men nå er det også mulig å presisere hvilke pasienter som skal ha lov å bestille spesifikke timer (se hvordan). Dette vil bli nyttig når kun utvalgte pasienter skal ha mulighet for å bestille time for koronavaksine.

Dette er veiledningen for hvordan man gjør dette:

  1. Opprett en timetype slik som vanlig.

  2. Gå til fanen Regler og legg til en ny.

  3. Velg hvilken timebok denne regelen skal gjelde for, og velg så den pasientlisten du ønsker.

Les mer om regler her.

Her er noen flere tips:

  • På timetypen kan du legge til en egendefinert adresse i adressefeltet (se hvor), eller du kan legge til en kommentar om det er en spesiell inngang eller område utenfor klinikken.

  • Feltet Tilleggsinformsjon kan også bli benyttet for annen informasjon til pasienten som å "holde god avstand" eller "husk å ta med identifikasjon".

  • Du kan også benytte deg av Automatisk dialog, som sendes ut til pasienten når de booker timen. Denne funksjonaliteten er forløpig kun tilgjengelig i PatientSky-appen og Pasientportalen.

La pasientene bestille tid for vaksinasjon selv

Ved å gjøre timeboken og timetypen for vaksinering tilgjengelig online, kan pasientene du har valgt benytte appen eller pasientportalen til å bestille time selv.

En praktisk måte å tilby timer på er ved å opprette en ukemal og legge til timetypene i en smartluke. Da kan dere tilby time til vaksinasjon og alle andre timetyper dere måtte ønske, i ett og samme tidsrom, med et eget valgt intervall for hvor ofte timetypene skal tilbys. Les mer om smartluker her.

Last updated