Telefontimer

Timeboken i EG Pasientsky kan tilpasses til å sette opp telefontimer med pasientene.

Timetypen som skal brukes må endres eller opprettes

  • Gå til timetyper og Legg til timetype

    • Skal du endre en eksisterende timetypen klikker du på den det gjelder i listen

  • Navn på timetypen anbefaler vi at heter "Telefontime" (navnet vises for pasientene når timen er online)

  • Velg også tid (varighet) på timen

  • Kontaktflate settes til "Telefontime"

  • Inkluder tilleggsinformasjon om hvordan pasientene skal forholde seg til at det er en telefontime. Denne informasjonen vises når de booker timen (se hvordan).

  • Det er også mulig å sende ut en automatisk dialog til pasientene når timen bookes (enten av dere på klinikken eller pasienten selv). Det må finnes en dialogmal for å kunne bruke denne funksjonen (se hvordan)

  • Velg om det skal aktiveres pasientvarsler for timen

  • Og om timen skal kunne bookes online av pasientene

Les mer om opprettelse av timetyper her.

Tips

Visningsinnstillinger i timeboken

Aktiver visning av pasientens tlf.nr i timeboken. Dette gjør det enklere å finne og bruke telefonnummeret når du skal ringe pasienten.

Har du telefonisystem fra EG Pasientsky?

Last updated