Elektroniske meldinger

Lær hvordan du sender og mottar elektroniske meldinger i systemet.

Plattformen støtter elektronisk meldingsutveksling over Norsk Helsenett. Som medlem i Helsenettet kan du, via vårt system og helsenettet, kommunisere digitalt med andre aktører i Helsenettet om alt fra blodprøve- og røntgensvar til henvisninger og epikriser.

Les mer om tjenesten hos Norsk Helsenett.

Oppsett

For at klinikken og de ansatte skal kunne sende og motta elektroniske meldinger, kreves det konfigurasjon. Dette setter vi opp for dere. Følgende oppsett må til:

 • Integrasjon med Norsk Helsenett og tilleggstjenesten elektroniske meldinger må være aktivert for klinikken.

 • Buypass sertifikater for meldingsutveksling må være registrert.

 • For enkelte typer meldinger må HER-ID for klinikken og hver bruker være lagt til.

 • EDI-adresse tilsvarende det som er registrert i NHN Adresseregisteret må være lagt til, for de fleste typer meldinger.

 • CPA-ID må være registrert for meldinger til NAV.

 • Ansatte må ha sitt Buypass smartkort tilgjengelig for signering av enkelte meldinger, som for eksempel sykmelding.

Sende meldinger

Det er kun behandlingsnotat, henvisning, sykmelding og legeerklæring som lagres automatisk selv.

Dersom du jobber med en av de andre meldingene bortsett fra de som er nevnt, pass på å ikke klikke et annet sted utenfor meldingsvinduet i plattformen. Meldingen lagres ikke automatisk og den blir borte.

 • Når du skriver et behandlingsnotat, søk etter vedlegg med hurtigtasten ALT+ (se hvordan).

 • Søk etter hurtigtaster ved å klikke CTRL + Space (se hvordan).

Mottakerfeltet i hver melding er koblet opp mot NHN Adresseregisteret. Her kan du søke etter behandler, klinikk, institusjon eller tjeneste. Sistnevnte er kun mulig dersom mottakeren du skal sende til er oppført med tjenestebasert addressering i adresseregisteret.

Du kan også sette avsender til en av tjenestene oppført på klinikken, dersom dere selv bruker tjenestebasert addressering.

Les mer om hvordan du sender hver enkelt melding i menyen til venstre.

Sendte meldinger

Alle elektroniske meldinger du har sendt, finner du igjen:

Motta meldinger

Elektroniske meldinger som du mottar fra andre behandlere og institusjoner, kommer inn i Postmodulen og som journalhendelse i pasientens journal.

I Post, finnes postkassen Tilbakemelding i alle hovedpostkasser. Her er alle de elektroniske meldingene kategorisert.

Du kan filtrere på de ulike elektroniske meldingene under Kommunikasjonstype i postkassen.

Håndtere mottatte meldinger

Hvordan du håndterer mottatte elektroniske meldinger, avhenger av type melding.

 • Noen meldinger krever signering (ikke med Buypass-kort), for å kvittere for at du har sett meldingen. Meldinger du signerer blir arkivert og flytter seg til postkassen Arkiv.

 • I noen meldinger kan du rapportere avvik, for eksempel i en mottatt rekvisisjon.

 • Noen meldinger kan besvares, som for eksempel dialogmeldinger av typen Forespørsel.

 • Noen meldinger kan inneholde vedlegg, for eksempel dialogmeldinger. Disse kan du åpne ved å klikke på dem.

Les mer om håndtering av hver enkelt meldingstype i menyen til venstre.

Videresende melding til annen behandler

Det er mulig å videresende elektroniske meldinger, dersom meldingen for eksempel er blitt sendt til feil behandler.

Du kan videresende meldinger dersom du:

 • Selv er mottaker av meldingen eller

 • Har tilgang til alle meldinger på klinikken.

Merk at kun klinikkadministrator kan gi andre ansatte tilgang til alle meldinger på klinikken. Les hvordan her.‌

Meldinger kan videresendes til hvilke som helst stillinger, grupper eller de som har en bestemt funksjon i en gruppe.

 1. Åpne meldingen du vil videresende.

 2. Klikk Videresend.

 3. Velg deltakeren meldingen skal videresendes til. Når du videresender, blir du selv fjernet som deltaker av meldingen.

 4. Klikk Videresend (se hvordan).

Mottakeren mottar meldingen i sin innboks og kan håndtere den.

 • Merk at meldingen må være åpen for å kunne videresendes.

 • Tekst som skrives inn i svarfelt på dialogmeldinger som kan besvares, vil ikke bli inkludert når du videresender meldingen internt.

Meldinger som feiler

Dersom en elektronisk melding feiler, altså ikke går igjennom til mottakeren, vil du varsles om dette i Viktige varsler. Åpne meldingen for å se feilmelding og eventuelt foreta endringer.

Les mer om hvordan du ser status på de ulike meldingene og eventuelt feilsøker i Meldingslogg.

Oversikt over pasientens meldinger

I journalen til aktuell pasient, klikk Post.

Her har du full oversikt over alle sendte og mottatte meldinger for pasienten, kategorisert i type melding. Her ligger også andre meldinger som e-dialog, e-konsultasjoner, LAB-rekvisisjoner og LAB-resultat.

Veksle mellom de ulike fanene ved å klikke på dem eller bruke tab-tasten på tastaturet. Du kan åpne meldingen i sin helhet og se mer informasjon rundt den, ved å klikke på den i listen.

Ofte stilte spørsmål

Jeg mistenker at en elektronisk melding (epikrise, henvisning, dialogmelding, rekvisisjon eller sykmelding) ikke har kommet frem. Hva gjør jeg? Gå til Klinikk i modulmenyen til venstre og velg Meldingslogg. Her finner du oversikt over alle meldinger og kan sjekke status og eventuell feilmeldinger. Opprett meldingen på nytt dersom den har feilet.

Jeg ønsker å legge til kopimottaker i en rekvisisjon, er dette mulig? Ved oppdatering til Rekvisisjon 1.6 ble muligheten for å legge til kopimottaker fjernet da NHN ikke tilbyr dette i sine meldingstjenester.

Last updated