Oversikt

Få oversikt over timeboken.

Generelt

Klikk på Timebok-modulen. Velg timeboken du skal jobbe i fra nedtrekksmenyen (se hvor).

Timeboken har 3 visninger (se hvor):

  • Dag: Klikk på Dag eller selve dagen (med dato) i timeboken

  • Uke: Klikk på Uke eller selve dagen (med dato) i timeboken

  • Visningsgruppe: Velg en visningsruppe fra nedtrekksmenyen

Visningsgrupper kan opprettes direkte fra timeboken eller under Visningsgrupper fra konfigurasjon-modulen.

Ønsker du å gå til en annen dag eller uke, kan du bruke minikalenderen. Du kan også klikke på pilene, eller bruke hurtigtasten ALT + PILTAST (se hvordan). Gå tilbake til dagens dato ved å klikke på I dag eller bruk hurtigtasten ALT + PILTAST OPP.

Minikalenderen gir deg også en oversikt over tilgjengelighet i timeboken:

  • Grønn: mange ledige timer

  • Oransje: Noen ledige timer

  • Rød: Ingen ledige timer

Dersom noen andre på klinikken er i ferd med å booke samme time som deg, vil du se enn blå prikk på timen. På denne måten kan dere unngå dobbeltbookinger.

Visningsinnstillinger

Hver visning (uke, dag, gruppe) har sine innstillinger hvor du velger hva du vil se. Vi anbefaler å sette disse innstillingene slik at bildet tilpasses deg og ditt behov.

Dersom du eksempelvis opplever at en time er veldig stor, kan du gjøre minuttintervallet større, f.eks. Fra 5 til 15 minutter. Sett også tidsvisningen til å passe med din arbeidshverdag, da ser du ikke lenger tidene som er utenfor din egen arbeidstid (se hvordan).

Widgets

For timebok kan du legge til Timer i dag i widgets.

Timer i dag kan legges til flere ganger, dersom du ønsker en oversikt over flere timebøker samtidig i widgets. Størrelsen på alle widgets kan justeres (se hvordan).

Timebok på pasientkortet

På pasientkortet finner du en oversikt over kommende, tidligere og avbestilte timer for en spesifikk pasient.

Klikk du på navnet til pasienten fra søkefeltet eller bruk snarveien ALT + P. Klikk på Timebok i menyen (se hvor).

Klikk på linjen for en time i oversikten for å se mer informasjon (som når timen ble booket, av hvem og den eventuelle kommentaren om timen).

I tillegg har du mulighet til å:

Last updated