Pasientsky Faktura

Lær om EG Pasientskys egen fakturaløsning.

EG Pasientsky tilbyr en egen fakturaløsning som sørger for at du kan fakturere dine pasienter selv. Du står selv ansvarlig for å opprette, sende og følge opp betalinger fra pasienter. Derfor kan det være en nyttig tilleggsfunksjon for mindre klinikker.

Fakturainnstillinger

Faktura aktiveres av oss i EG Pasientsky, og blir satt opp med standardinnstillinger, som ikke trenger å endres. Du kan likevel overstyre disse og velge egne innstillinger ved behov.

Merk at innstillingene gjelder for hele klinikken og ikke per bruker.

  1. Åpne konfigurasjonsmodulen.

  2. Gå til Faktura konfigurasjon under Økonomi i menyen (se hvor).

Gå igjennom feltene:

  1. Neste fakturanummer: Fyll ut neste nummer i fakturaserien deres. Fakturanummeret kan maks ha 7 tall og kan ikke endres etter at første faktura er opprettet.

Eventuelt velg om dere ønsker å bruke KID ved å huke av (se hvor). For å benytte KID må du ha avtale med banken for å generere OCR-filene.

  1. Velg så hvilken betalingsfrist du ønsker (antall dager til forfallsdato) og gebyr for fakturaen.

  2. Velg om du vil aktivere førstegangspurring. Velg antall dager (fra første faktura er utsendt) og gebyr. Det lagres automatisk en ny .PDF som du manuelt kan sende ut til pasient.

  • Velg om du vil aktivere andregangspurring. Velg antall dager fra førstegangspurringen er utsendt.

  • Velg om du vil aktivere inkassovarsel. Velg antall dager fra andregangspurring er utsendt.

Du kan selv velge hvilken betalingsfrist du ønsker på fakturautsendelsen. Inkassovarsel kan ikke sendes ut før det har gått minimum 14 dager.

Lagre når du er ferdig. Innstillingene gjelder nå alle brukere som har aktivert Faktura på klinikken.

OCR/KID-betalinger

Dersom du skal benytte OCR/KID-betalinger huker du av for Bruk kid i faktura-innstillingene (se hvor).

Gå så til din bedriftnettbank eller kontakt banken for opprette en OCR-avtale. Når avtalen skal opprettes er det disse innstillingene du skal informere banken om at du ønsker å benytte:

  • Modulus 10

  • Lengde KIDnr = 11 tegn

Når innbetalinger er foretatt fra dine pasienters side går du inn i nettbanken og laster ned dagens/ukens/månedens OCR rapport/oppgjør. Alt etter hvor ofte du ønsker å sjekke betalingene. Dette er en fil som banken genererer og som inneholder informasjon om alle innbetalinger via KID.

Denne filen skal du så laste opp på plattformen, slik at vi kan sjekke opp hvilke betalinger som er foretatt og hvilke som ikke er det.

Les mer om dette her:

pageOpprett og følg opp faktura

Last updated