Ordinasjoner

Lær mer om ordinasjoner i medisinmodulet.

Opprett ordinasjon

For å forskrive en resept i systemet, starter du alltid med å opprette en ordinasjon.

Opprett ny ordinasjon med hurtigtasten Alt + O eller klikk Ny Ordinasjon i medisinoversikten til pasienten.

  • Velg preparat utfra legemidler eller handlesvarer (se hvor). Handelsvarer er medisinsk utstyr eller næringsmidler, for eksempel stomiutstyr eller næringsdrikker. Merk at du kan forskrive spesifikke preparater eller på virkestoff der dette står i parentes. Dersom du vil se alternativer til et preparat, kan du klikke på Velg alternativ.

  • Dosering: For mange preparater vil du få opp foreslåtte doseringer fra FEST. Skriv for eksempel 1x2 dersom pasienten skal ta 1 tablett to ganger daglig, for å få opp forslag istedenfor å skrive i fritekst. Eller 2+2+2 som vil vises som teksten: 2 kapsler/tabletter morgen, 2 kapsler/tabletter midt på dagen, 2 kapsler/tabletter kveld. Skulle ikke forslagene passe, anbefaler vi at du gjør en egen strukturert dosering. Les mer her.

  • Varighet: Startdatoen er som standard satt til dagens dato. For å definere varigheten av behandlingen, skriv inn et tall eller d for dag, u for uke eller m for måned for å sette sluttdato. Settes sluttdato, blir ordinasjonen automatisk seponert på sluttdatoen og legger seg under historiske i medisinoversikten. Merk at dersom det er en gyldig resept knyttet til ordinasjonen, blir den ikke automatisk tilbakekalt. Les mer om seponering av ordinasjon.

  • Diagnosekoder: Dersom du legger til en diagnosekode i feltet Diagnosekoder vil det vises under Indikasjon i medisinoversikten. Hold musepekeren over ikonet for å se hva diagnosekoden er (se hvor). Dette kan særlig være nyttig for helsesekretærer eller andre som sjekker medisinoversikten og vil vite hvorfor pasienten tar dette preparatet.

  • Info-fanen: her vil du varsles om eventuell CAVE, dobbeltforskrivning, interaksjoner eller varsler fra SLV.

Når du oppretter en ny ordinasjon og har valgt preparat, får systemet informasjon opp i Info-fanen. I de fleste tilfeller får du to ulike faner: Info og Eksterne linker. Dersom du har opprettet ordinasjon på dette preparatet tidligere, får du også opp fanen Hendelser. Les mer om de ulike her:

Under Info finner du informasjon om CAVE, interaksjoner, reseptgruppen, søknad til SLV/Apotek, type preparat, egenskaper (kan preparatet deles, knuses eller åpnes) og lignende produkter på det valgte preparatet, samt alle med samme virkestoff.

Lagre for å lagre ordinasjonen eller velg Ny resept for å opprette en resept direkte. Les mer om å opprette resept her:

pageResept

Interaksjonsvarslinger

Systemet benytter interaksjonsvarslinger fra FEST. Interaksjonsvarslinger indikeres når du oppretter en ny ordinasjon eller resept i Info-fanen. Etter den nye ordinasjonen er opprettet kan du også få se varslingene vises i grønt, gult og rødt utfra alvorlighetsgrad i medisinoversikten.

  • Grønne varslinger - Ingen tiltak nødvendig: Grønne varslinger krever ingen handling. Disse er kun til informasjon.

  • Gule varslinger - Forholdsregler bør tas: Gule varsler krever at du klikker på dem for å bekrefte at de er lest, før du kan gå videre.

  • Røde varslinger - Bør ikke kombineres: Røde varsler krever at du skriver en begrunnelse for hvorfor preparatet forskrives til pasienten.

Redigere ordinasjon

Etter at du er ferdig med endringen, trykk på Oppdater eller Ny resept.

Dersom ordinasjonen du har redigert har en gyldig resept tilknyttet og du trykker Oppdater, vil du få opp følgende varsel:

Velger du Ja, vil du først måtte signere for å tilbakekalle resepten fra RF (se eksempel) og deretter signere for å forskrive ny resept (se eksempel).

Seponere ordinasjon

Merk at ordinasjoner med angitt sluttdato seponeres automatisk.

Ordinasjoner som inngår i LAR-behandling

LAR-resepter kan kun foreskrives til pasienter som er registrerte LAR-pasienter. Les hvordan du registrerer en LAR-pasient.

Når du oppretter en ordinasjon på et narkotisk preparat, kan du huke av for Inngår i LAR-behandling (se hvor).

Når du oppretter resept, kan du velge å opprette en ekspederingsanmodning og velge LAR som type.

Forskrive magistrelt legemiddel

Les hvordan du oppretter ordinasjon og resept på magistrelle legemidler her.

Ofte stilte spørsmål:

Hvorfor må jeg opprette ordinasjon før jeg kan lage resept? Ordinasjonen er selve instruksjonen for preparatet, resepten er bestillingen til apoteket. Ved å skille mellom ordinasjoner og resepter, får pasienten en fullstendig medisinliste som inneholder både legemidler og handelsvare preparater. Slik blir det også enklere å varsle om mulige interaksjoner mellom preparater.

Hvorfor har jeg mottatt melding om "ordinasjon(er) med tilhørende gyldig resept har blitt seponert"? Dette betyr at det er angitt en sluttdato på ordinasjonen, og ordinasjonen er automatisk seponert. Du kan opprette en ny ordinasjon fra den eksisterende via handlingsikonet om nødvendig.

Last updated