Oversikt

Få oversikt over Postmodulen.

Postkassene

Alle meldinger til og fra klinikken sorteres i de ulike postkassene innboks, åpne, mine sendte og arkiv.

I tillegg til disse finner du under-postkasser, avhengig av hvilke kommunikasjonstyper og moduler som er aktivert på klinikken.

I post-modulen finner man også alle elektroniske meldinger som sendes via NHN til eller fra klinikken (henvisninger, sykmeldinger, rekvisisjoner osv). Hvilke meldinger du har her avhenger av rollen din og om klinikken du jobber på har tilgang til NHN.

De ulike innboksene i post-modulen er:

 • Innboks viser alle uleste og ubehandlede meldinger.

 • Åpne viser alle åpne meldinger som ikke er avsluttet, som for eksempel ikke er svart på enda.

 • Mine sendte er meldinger som du selv har sendt.

 • Arkiv er alle dine avsluttede meldinger.

Dersom tilgang er gitt, vil du også ha:

 • Klinikkens åpne som viser alle åpne meldinger hele klinikken har mottatt.

 • Klinikkens arkiv som viser alle klinikkens avsluttede meldinger.

Merk at kun klinikkadminstrator kan gi tilgang til klinikkens meldinger. Disse tilgangene blir gitt inne på ansatt kortet under Tilgang og rettigheter (se hvordan).

De ulike kommunikasjonstypene, eller meldingstypene, til og fra pasienter er:

 • E-dialog: Generelle meldinger til og fra pasienter. Relevante HELFO-takster er tilgjengelig.

 • E-konsultasjon: Disse meldingene må startes av pasientene, og må gjelde etablerte medisinske spørsmål/problemstillinger. Relevante HELFO-takster er tilgjengelig.

 • Reseptforespørsel: Pasienter kan be om fornyelse av resepter.

 • Fakturaspørsmål: Fakturanummeret følger med meldingen for å hjelpe dere med å løse ulike fakturaspørsmål enklere (for de som har betalingsterminal fra Convene)

Intern dialog er e-dialoger som ikke er sendt til en pasient, men mellom deg og en eller flere kollegaer på samme klinikk.

Alle meldinger sendes og mottas på høyeste sikkerhetsnivå; sikkerhetsnivå 4. Det vil si at både behandler og pasientene må logge inn i klinikkportalen og pasientportalen med BankID eller tilsvarende metoder for å lese meldingene. Dette sikrer at potensiell sensitiv informasjon som sendes i disse meldingene ikke havner hos uvedkommende.

Visningsinnstillinger, filtrering og søk

Velg selv hva du ønsker å se i de ulike postkassene. Valgene som gjøres her påvirker ikke dine kolleger på klinikken.

Klikk på forstørrelsesglasset for å åpne og lukke søk og filtrering. Her kan du sortere på type meldinger, søke i fritekst, sortere på pasient og deltakere, og filtrere på periode (se hvordan).

Merk at dersom du kun klikker på Innboks, så vil du få en oversikt over alle meldinger som er mottat. Ønsker du å sortere innboksen din, må du velge type meldig fra feltet Type. Du kan også eksempelvis klikke på Postmodulen - Innboks - E-dialog for å kun se E-dialoger.

Innboksen oppdateres og tar imot nye meldinger hvert femte sekund, men ønsker du å hente inn meldinger manuelt, kan du trykke på den nye oppdateringsknappen (se hvordan).

Ønsker du å kunne se om deltakere har lest meldingen, kan du legge til deltakere under visningsinnstillinger (se hvordan). Grønn prikk ved navnet til deltakeren betyr at de har lest meldingen, oransje prikk betyr at de ikke har lest meldingen.

Widgets

I likhet med andre moduler, kan du også legge til snarveier for post i widgets (se hvor).

 • Post: Oversikt over beskjeder fra en postkasse du selv velger. Du kan også velge antall meldinger og hvilke felter som skal vises.

 • Oversikt: En enkel oversikt over antall beskjeder du har fått av de ulike meldingstypene. Dette gjør at du kan holde systematisk oversikt over hvor mange meldinger som kommer inn, og du kan velge hvilke meldingstyper du ønsker å se i oversikten (se hvordan).

 • To do: Oversikt over alt som du selv har markert som To do fra alle postkassene. Dette kan hjelpe deg med å huske på meldinger som du skal gjøre deg ferdig med senere. Du kan merke meldinger med To do direkte i postkassene, ved å velge å vise To do i visningsinnstillingene. I To do-kolonnen, kryss av på de aktuelle meldingene (se hvordan).

 • Åpne oppgaver: Oversikt over alle åpne oppgaver, hvor du er ansvarlig.

Post på pasientkortet

Alle meldinger til, fra og om en spesifikk pasient kan du finne på pasientkortet til pasienten.

Velg pasienten i søkefeltet, og åpne pasientkortet ved å klikke på navnet eller bruke hurtigtasten Alt+P. Gå til området Post.

Her vil du se om meldingen er åpen, avsluttet, om den er lest, eller om dette er en intern melding om pasienten. Du kan også filtrere på alle meldinger, åpne eller avsluttede.

Klikk på meldingen for å åpne den.

Last updated