Rapport for eksterne

Dersom du benytter deg av Convenes tilleggstjeneste AvtaleAdministrasjon har din klinikk tilgang til rapporten for den eksterne parten.

Rapporten genereres ukentlig, og kan finnes ved å klikke på Behandlerrapport under Rapporter (se hvor) og klikke på Velg ekstern part-rapport.

Du vil da få opp følgende vindu:

Last updated